Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékajánló
Termékrészletek


A számvitel nagy kézikönyve 2019

A számvitel nagy kézikönyve 2019
29 390 Ft

A számvitel nagy kézikönyve 2019

Év közbeni és év végi számviteli teendők, jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példák és tippek

Szerzők: Kardos Péter, dr. Szakács Imre, Tóth Mihály

 • Szerzők: Kardos Péter, dr. Szakács Imre, Tóth Mihály

  Megjelenés: 2019. június

   

  A könyv a számvitel alapvető tudnivalóit, a lényegét, értelmét, összefüggéseit, alkalmazását mutatja be általános és egyedi eseteken keresztül, indexszámos kiadásban. A módszer és a koncepció változatlan.
  Az újdonságok a számviteli törvény és a kapcsolódó törvények módosításaira vezethetők vissza.

  A számvitelben megváltozott az üzletágátruházás elszámolása. Új fogalomként jelent meg az „üzletág”, ezzel együtt új gazdasági események keletkeztek, ezért új könyvelési tételeket kellett szerkeszteni.

  Önálló adónemként megszűnt létezni az egészségügyi hozzájárulás, a személyi különadó, a kulturális adó, valamint a baleseti adó. Emiatt szintén változtak a könyvelési tételek.

  A követelések esetében nyomatékosan meg kell különböztetni a forgóeszközök között kimutatott követeléseket a tartós követelésektől, ez megjelent a számlakeret főkönyvi számláinak elnevezésénél és a könyvelési tételek megszerkesztésénél egyaránt.

  Végül jelentősen megváltozott a cash flow-kimutatás készítésének a szabályozása.

  Egy-egy témakör lezárása után, vagy közben tippeket adnak a szerzők, amelyek a munka megkönnyítését, a jogszabályok kreatív alkalmazását, egy-egy feladat alternatív megoldását stb. segíthetik. A műben „Számviteli tanácsadó” fejezetrészek is vannak, amelyek egy–egy szakmai problémát térképeznek fel, valamint javaslatot tesznek benne a szerzők a megoldásra.

  A könyvben a gazdasági események ismertetésén van a fő hangsúly. A gazdasági eseményeket a cég folyamatos működése tárgyalásánál a rendszerességüktől, jelentőségüktől, jellegüktől függően csoportosítva tartalmazza a mű.

  A gyakorlati hasznosíthatóság igényével megírt könyv szerzőinek a célja az volt, hogy a leírtak áttanulmányozása után az Olvasó önállóan képes legyen az éves beszámoló elkészítésére, ellenőrzésére, vagyis megtanuljon könyvelni, leltározni, mérleget, eredménykimutatást, szöveges értékeléseket, számlarendet, számviteli politikát készíteni, valamint az Olvasó a munkájához kapcsolódó, a számvitelt érintő minden lényeges tudnivaló birtokába jusson egy könyvből.

  Év közbeni és év végi számviteli teendők, jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példák és tippek:

  • A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását, könyvvizsgálatát és közzétételét. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatban kitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre.
  • Könnyen áttekinthető, azonos felépítésű szerkezet minden eseménynél.
  • A tudnivalókat, az összefüggéseket és ezek alkalmazását a gyakorlatban általános és egyedi eseteken keresztül mutatja be.
  • A kiadvány foglalkozik olyan speciális esetekkel is, mint például az átalakulás, az áttérés egyik devizanemről a másikra, az adóváltás, az áttérés eváról társasági adózásra, vagy éppen az üzleti év fordulónapjának megváltoztatása.
  • Egy-egy témakör kapcsán tippeket adnak a szerzők, amelyek a jogszabályok kreatív alkalmazását, egy-egy feladat alternatív megoldását segítik elő.
  • A mű a lehetséges döntési alternatívák bemutatásával ismerteti azokat a helyzeteket is, amikor a vállalkozónak vagy menedzsernek a számvitelt és az ügyvitelszervezést érintő döntést kell hoznia.
  • A könnyebb érthetőség kedvéért ábrák, példák, összefoglaló táblázatokszemléltetik a leírtakat.
  • Indexszámos kiadás, amely a tárgymutató tárgyszavai szerinti keresést is megkönnyíti.