Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékajánló
Termékrészletek


Adó 2021 Magyarázatok

-18%
ÚJ
Adó 2021 Magyarázatok
11 000 Ft
Akció: 9 000 Ft
Kezdete: 2021.11.21   Vége: 2021.11.29

Adó 2021 Magyarázatok

Adójog, Új Art, Új Air, Új Avt, Áfa, Szja, Tao, Tb, Szocho, Kiva, Kata

Szerzők: Dr. Bokor Csaba, Dr. Borók Tímea, Dr. Futó Gábor, Palotai Kinga, Szatmári László, Dr. Szilovics Csaba

 • Az Adó 2021 Magyarázatok könyv a Magyarországon legnépszerűbb Adótan 32., átdolgozott kiadásával, valamint az Adó 2021 Teszt és Példatár könyvvel együtt képez szerves egységet, ad komplex adózási ismereteket a gyakorlat és a vizsgára való felkészülés céljából.


  A könyvet úgy alakítottuk ki, hogy a tanulmányaikat kezdők, az egyes részterületeken tudásukat elmélyíteni vágyók részére egyaránt elősegítse a teljes magyar adórendszert bemutató Adótan szakkönyv anyagának a feldolgozását.
  A magyar adózás legfontosabb területei közül az adójogi alapok, az adózás rendje, az adóigazgatási eljárás, a személyi jövedelemadó, a társasági és osztalékadó, az általános forgalmi adó, a társadalombiztosítás, a szociális hozzájárulási adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, valamint a kisvállalati adó egyes, nehezen érthető, vagy magyarázatra szoruló részei kerültek kiemelésre és részletes bemutatásra, elemzésre.
  Az Adó 2021 Magyarázatok könyvet a kiválasztott területek jogszabály-előkészítésében résztvevő szakemberei készítették, így azok pontosan tükrözik a jogalkotói szándékot, rávilágítva egyben az adott területek helyes megközelítésére, szakmai hátterére, kizárva a félreértelmezés lehetőségét.
  Az Adótan és az Adó 2021 Magyarázatok és az Adó 2021 Teszt és Példatár könyvek kölcsönös hivatkozásokat tartalmaznak, amelyek felhívják a figyelmet az összefüggésekre, részletesebb elemzésekre, kifejtésekre.
  A magyarázatok szakkönyv az offline rendszerbe integrálva biztosítja a gyors
  kapcsolódást a többi szakkönyvhöz, jogtárakhoz és más (például saját) adatbázisokhoz.

 • Státusz
  ÚJ    
 • TARTALOMJEGYZÉK
  1. AZ ADÓJOG ....................................................................................................................... 5
  1.1 AZ ADÓJOG RENDSZERE............................................................................................. 5
  1.1.1. Az adó fogalma ......................................................................................................5
  1.1.2. Az adó, mint a pénzügyi rendszer legfontosabb eleme .........................................5
  1.1.3. Az adók költségvetési szerepéről...........................................................................5
  1.1.4. Az adók csoportosítása ..........................................................................................6
  1.1.5. Az adó, mint tulajdoni korlátozás..........................................................................7
  1.1.6. Az adó állam általi meghatározása ........................................................................8
  1.1.7. Az adórendszer fogalma ........................................................................................9
  1.1.8. Az adójog fogalma...............................................................................................10
  1.1.9. Az adójogi kötelem..............................................................................................10
  1.2. AZ ADÓZÁS ALKOTMÁNYOS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON ........ 11
  1.2.1. Az adózás szabályai a korábbi magyar Alkotmányban .......................................11
  1.2.2. Az adózás szabályozása az Alaptörvényben........................................................12
  1.3. AZ ADÓZTATÁS ALAPELVEI ................................................................................... 13
  1.3.1. Klasszikus alapelvek............................................................................................14
  1.3.2. Modern alapelvek.................................................................................................14
  1.3.3. Az adóigazgatási alapelvek..................................................................................15
  1.4. AZ ADÓJOGI NORMA................................................................................................. 15
  1.4.1. Az adójogi norma szerepe az adóztatásban .........................................................15
  1.4.2. Az adójogi norma általános szerkezete................................................................16
  1.4.2.1. Tárgyi hatály..............................................................................................................16
  1.4.2.2. Területi hatály............................................................................................................16
  1.4.2.3. Személyi hatály .........................................................................................................17
  1.4.2.4. Időbeli hatály.............................................................................................................17
  1.4.2.5. A visszamenőleges alkalmazás tilalma .....................................................................17
  1.5. AZ ADÓJOGVISZONY................................................................................................. 17
  1.5.1. Az adójogviszony alanya .....................................................................................18
  1.5.2. Az adójogviszony tárgya, tartalma és megszűnése..............................................19
  1.6. AZ ADÓJOGI JOGFORRÁSOK ................................................................................... 19
  2. AZ ADÓZÁS RENDJE, ADÓIGAZGATÁSI RENDTARTÁS....................................... 21
  2.1. VÁLTOZÁSOK A SZABÁLYOZÁS SZERKEZETÉBEN ÉS TARTALMÁBAN .... 21
  2.2. A BEJELENTÉS (BEJELENTKEZÉS)......................................................................... 22
  2.2.1. A bejelentés (bejelentkezés) célja........................................................................22
  2.2.2. Általános szabályok .............................................................................................22
  2.2.3. Regisztrációs eljárás.............................................................................................28
  2.2.4. Egyablakos rendszer ............................................................................................29
  2.2.4.1. Az egységes ügyfélnyilvántartás...............................................................................30
  2.2.4.2. Adóregisztrációs eljárás.............................................................................................30
  2.2.4.3. Adófizetési biztosíték ................................................................................................33
  2.2.5. Bejelentés közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz...................................35
  2.2.5.1. Munkavégzésre kirendelt külföldi természetes személy bejelentése ........................36
  2.2.5.2. Fióktelep bejelentése .................................................................................................37
  2.2.5.3. Cégjegyzékben nem szereplő telephely bejelentése..................................................37
  2.2.5.4. Ingatlannal rendelkező társaság bejelentése..............................................................37
  2.2.5.5. Együttműködő közösség áfa-alanyiság .....................................................................38
  2.2.5.6. Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség törlése ...............................38
  2.2.5.7. Az Áfa tv. szerinti belföldön nem letelepedett, illetve belföldön
  letelepedésre nem kötelezett adóalany bejelentkezési mentesülése .........................38
  2.2.5.8. Az élelmiszer-értékesítést évgző kezelőszemélyzet nélküli
  automataberendezések bejelentése ...........................................................................39
  2.2.5.9. Belföldi gépjárművek adójával összefüggő bejelentés..............................................40
  2.2.6. Bejelentés az önkormányzati adóhatósághoz ......................................................41
  2.2.7. Természetes személy bejelentkezése ...................................................................42
  2.2.8. Változás bejelentése.............................................................................................43
  2.2.9. Törlés a nyilvántartásból......................................................................................44
  2.2.10. Az adószám törlése ............................................................................................44
  2.2.11. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)..............46
  2.2.11.1. Az EKAER szabályozás története ...........................................................................46
  2.2.11.2. Az EKAER bejelentási kötelezettség, az EKAER szám.........................................47
  2.2.11.3. A kockázati biztosíték nyújtási kötelezettség..........................................................49
  2.2.11.4. A jokövetkezmények ...............................................................................................50
  2.2.11.5. A kimentési és adatmódosítási lehetőség ................................................................51
  2.3. ADÓBEVALLÁS........................................................................................................... 51
  2.3.1. A bevallás általános szabályai .............................................................................51
  2.3.2. Bevallás a NAV-hoz ............................................................................................55
  2.3.3. Helyi adók bevallása ............................................................................................57
  2.3.4. A bevallás különös szabályai...............................................................................59
  2.4. AZ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ............................................................................... 61
  2.4. KOCKÁZATELMEZÉS, KOCKÁZATKEZELÉS ÉS TÁMOGATÓ ELJÁRÁS
  (DESK AUDIT)..................................................................................................................... 61
  2.5.1. Kockázatelemzés, kockázatkezelés .....................................................................61
  2.5.2. A támogató eljárás ...............................................................................................63
  2.6. AZ ELLENŐRZÉS......................................................................................................... 63
  2.6.1. Az ellenőrzés célja ...............................................................................................63
  2.6.2. Az ellenőrzés fajtái ..............................................................................................64
  2.6.2.1. Az adóellenőrzés .......................................................................................................64
  2.6.2.1.1. Becslés ..............................................................................................................65
  2.6.2.2. Ismételt ellenőrzés.....................................................................................................68
  2.6.2.3. Felülellenőrzés...........................................................................................................69
  2.6.2.4. Az illetékellenőrzés...................................................................................................69
  2.6.2.5. A jogkövetési vizsgákat.............................................................................................70
  2.6.3. Határidők és időtartamok az ellenőrzésben .........................................................70
  2.6.3.1. Az ellenőrzési határidő meghosszabbítása ..................................................71
  2.6.4. Az ellenőrzés megindítása ...................................................................................72
  2.6.4.1. Adóellenőr, kisegítő adóellenőr.................................................................................72
  2.6.4.2. Előzetes értesítés, megbízólevél, jegyzőkönyv .........................................................72
  2.6.4.3. Helyszíni ellenőrzés...................................................................................................73
  2.6.5. Az ellenőrzés lefolytatása ....................................................................................73
  2.6.6. Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzés során ................................76
  2.6.7. Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzés során.........................................77
  2.6.8. Az ellenőrzés befejezése és folytatása .................................................................78
  2.7. A HATÓSÁGI ELJÁRÁS .............................................................................................. 79
  2.7.1. A hatósági eljárás célja ........................................................................................79
  2.7.2. A tényállás tisztázása ...........................................................................................80
  2.7.3. A határozat és a végzés alakja, tartalma ..............................................................80
  2.7.4. A határozat közlése ..............................................................................................81
  2.7.4.1. Kézbesítettnek tekintett irat, kézbesítési fikció, közzététel.......................................82
  2.7.4.2. Közös képviselő, többes képviselet, párhuzamos kézbesítés, ügygondnok ..............84
  2.7.4.3. A kézbesítési kifogás.................................................................................................84
  2.7.5. Az eljárás megindítása .........................................................................................86
  2.7.6. Eljárási határidők az adóigazgatásban .................................................................86
  2.8. KÉPVISELET ÉS KAPCSOLATTARTÁS AZ ELJÁRÁSBAN.................................. 88
  2.8.1. Képviselet az eljárásban.......................................................................................88
  2.8.1.1. A képviselet alapja, a képviselet általános korlátja ...................................................88
  2.8.1.2. A meghatalmazás formai követelményei ..................................................................89
  2.8.1.3. A meghatalmazás terjedelme, tárgyi és időbeli hatálya ............................................90
  2.8.1.4. A képviselőként eljárni jogosultak köre ....................................................................91
  2.8.1.5. A képviselő szankcionálása.......................................................................................92
  2.8.2. Kapcsolattartás az eljárásban ...............................................................................92
  2.9. AZ ELÉVÜLÉS.............................................................................................................. 94
  2.9.1. A megállapításhoz való jog elévülése..................................................................94
  2.9.2. A behajtáshoz való jog elévülés...........................................................................96
  2.9.3. Az elévülés megszakadása, nyugvása, meghosszabbodása.................................96
  2.10. A KÉSZPÉNZFORGALOM KORLÁTOZÁSA.......................................................... 98
  3. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ................................................................................. 101
  3.1. TŐKEJÖVEDELMEK ................................................................................................. 101
  3.1.1. Kamatjövedelem ................................................................................................101
  3.1.2. Az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem............................................111
  3.1.3. Csereügyletből származó jövedelem .................................................................112
  3.1.4. Az osztalék.........................................................................................................116
  3.1.5. Árfolyamnyereségből származó jövedelem.......................................................121
  3.1.6. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem...................................123
  3.1.7. A tartós befektetésből származó jövedelem.......................................................129
  3.1.8. A vállalkozásból kivont jövedelem....................................................................138
  3.1.8.1. Társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése ......................................................139
  3.1.8.2. Társas vállalkozás jegyzett tőkéjének leszállítása...................................................140
  3.1.8.3. Társas vállalkozásban fennálló tagi jogviszony megszűnése..................................140
  3.1.8.4. „Hagyományos” MRP szervezet megszűnése.........................................................140
  3.1.8.5. Az ún. javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi
  eszközök kezelését szolgáló MRP szervezetben fennálló tagi
  részesedés bevonása ...............................................................................................141
  3.1.8.6. Egyéb jövedelemnek minősülő tőkekivonások .......................................................142
  3.1.9. Az értékpapír formájában, valamint az értékpapírra vonatkozó jog révén
  megszerzett vagyoni érték .................................................................................143
  3.1.9.1. Az értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték .............................................143
  3.1.9.2. Az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték ...........................146
  3.1.9.3. A munkavállalói értékpapír-juttatási program
  keretében szerzett jövedelem .................................................................................152
  3.1.9.3.1. A program szervezője .....................................................................................153
  3.1.9.3.2. A program keretén belül értékpapírszerzésre
  jogosult magánszemélyek ..............................................................................153
  3.1.9.3.3. A program keretén belül juttatható értékpapír................................................153
  3.1.9.3.4. Az „adómentesen” megszerezhető értékpapírok értéke..................................153
  3.1.9.3.5. A program keretén belül szerzett értékpapírokra előírt
  kötelező tartási időszak ..................................................................................154
  3.1.9.3.6. A program indítására vonatkozó törvényi feltételek...................................... 154
  3.1.9.3.7. A kötelező tartási időszakon belül bekövetkező események
  adókötelezettsége, a kötelező tartási időszak megszűnte................................156
  3.1.9.3.8. A 77/C.§ 2014. évet követő legfontosabb módosításai...................................157
  3.1.9.3.9. A programokhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezések....................................158
  3.2. A KIFIZETŐT TERHELŐ ADÓ MELLETT ADHATÓ JUTTATÁSOK....................................159
  3.2.1. Béren kívüli juttatások [Szja tv. 71.§] ...............................................................161
  3.2.2. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások...........163
  3.2.2.1. Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás.....................164
  3.2.2.2. Cégtelefon magáncélú használata............................................................................164
  3.2.2.3. Önkéntes pénztári célzott szolgáltatásra(ide nem értve a kiegészítő
  önsegélyező szolgáltatást) befizetett összeg...........................................................164
  3.2.2.4. A munkáltató által a szakképző iskolai tanuló részére adott
  juttatások ................................................................................................................165
  3.2.2.5. A reprezentáció és üzleti ajándék címén adott juttatások.......................................165
  3.2.2.6. Csekély értékű ajándék-juttatás..............................................................................165
  3.2.2.7. Az ingyenes vagy kedvezményes termél, szolgáltatás igénybevételére
  egyidejűleg több magánszemély jogosult, a nem üzleti vendéglátás költsége.......165
  3.2.2.8. Jogszabályi rendelkezés alapján átadott termék, nyújtott szolgáltatás....................166
  3.2.2.9. Adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető
  üzletpolitikai célú juttatások....................................................................................166
  3.2.2.10. Az értékhatárt és/vagy éves rekreációs keretösszeget meghaladóan
  SZÉP Kártyára utalt támogatás; a szakszervezet, szövetkezet által
  béren kívüli juttatás értékhatárát meghaladóan adott juttatás................................166
  3.2.3. A reprezentációra és üzleti ajándékra vonatkozó részletes szabályozás ........... 167
  3.2.3.1. A reprezentációra és üzleti ajándékra vonatkozó általános szabályok....................167
  3.2.3.2. Reprezentáció és ajándékozás a diplomáciai kapcsolatok keretében ......................168
  3.3. A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK ADÓZÁSA ............................................................168
  3.3.1. A mezőgazdasági őstermelő és a kistermelő sajátos adózása............................169
  3.3.1.1. A mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő őstermelő adózása.......................169
  3.3.1.2. A mezőgazdasági kistermelő adózása .....................................................................170
  3.3.1.3. Adómentessé válnak a támogatások........................................................................171
  3.3.1.4. Éves minimálbér......................................................................................................171
  3.3.1.5. A legkisebb termelési volumenű őstermelők adómentessége .................................171
  3.3.1.6. Az őstermelők átalányadózása ................................................................................172
  3.3.1.7. A méhészek adómentessége ....................................................................................172
  3.3.2. Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)............................................................. 174
  3.3.2.1. A választott adózási mód.........................................................................................174
  3.3.2.2. A családi őstermelői tevékenységből származó jövedelem felosztása....................174
  3.3.2.3. Átalányadózás az őstermelők családi gazdaságának keretein belül ........................175
  3.3.2.4. Elszámolás a taglétszám változása esetén ...............................................................175
  3.3.2.5. A kiegészítő tevékenységből származó bevétel elszámolása ..................................176
  3.3.2.6. Egyösszegű értékcsökkenési leírás..........................................................................176
  3.3.2.7. Az elhatárolt veszteség elszámolása családi őstermelői tevékenység esetén..........176
  3.3.3. Családi mezőgazdasági társaság (CSMT).......................................................... 176
  3.3.3.1. Új adómentes jogcímmek a társas vállalkozás által a tagjának adott egyes
  juttatások után ........................................................................................................177
  3.3.4. Egyéb, az őstermelőket érintő módosítások az Szja törvényben....................... 177
  3.3.4.1. Az értékesítési betétlap szerepének változása .........................................................176
  3.3.4.2. Az erdőfelújítási kötelezettséget keletkeztető fakitermelésből
  származó jövedelem megállapításának speciális szabályai....................................178
  3.3.4.3. Erdőnek minősülő föld tartós használatba adásából, erdőkezelésből,
  társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentessége ..........................178
  3.3.4.4. Az őstermelői adókedvezmény érvényesíthetősége ................................................179
  3.3.4.5. A termőföld kikerül a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök közül ..........179
  3.3.4.6. A költségek fedezetére vagy fejlesztési célra adott támogatás
  fogalmának kiegészítése.........................................................................................179
  3.3.5. A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó legalapvetőbb
  társadalombiztosítási szabályok ........................................................................ 179
  3.3.5.1. Társadalombiztosítási járulék..................................................................................179
  3.3.5.2. Szociális hozzájárulási adó......................................................................................181
  3.3.5.2.1. A támogatások adómentessége .......................................................................181
  3.3.5.2.2. A legkisebb őstermelők adómentessége .........................................................181
  3.3.5.2.3. Biztosított őstermelők adókötelezettsége........................................................181
  3.3.5.2.4. Járulékfizetésre nem kötelezett őstermelők adókötelezettsége.......................182
  3.3.5.2.5. Az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok változása ..................................182
  3.4. EGYÉB JÖVEDELMEK .................................................................................................183
  4. A TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ ...........................................................................191
  4.1. A TÁRSASÁGI ADÓ ALAPJÁT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK .....................................................191
  4.1.1. Számviteli elszámoláshoz kapcsolódó korrekciók ........................................................191
  4.1.1.1. Céltartalék ...........................................................................................................191
  4.1.1.1.1. A céltartalék számviteli elszámolása ..............................................................191
  4.1.1.1.2. A céltartalék miatti adóalap-módosítás...........................................................192
  4.1.1.1.3. Egyes speciális céltartalékok kezelése............................................................192
  4.1.1.2. A vállalkozási tevékenység érdekében el nem ismert,
  elismert költségek...................................................................................................192
  4.1.1.2.1. A törvényben meghatározott el nem ismerhető költségek, ráfordítások.........193
  4.1.1.2.2. A törvényben meghatározott elismerhető költségek, ráfordítások..................196
  4.1.1.2.3. Támogatás és adomány ...................................................................................199
  4.1.1.3. Kapott osztalék ........................................................................................................201
  4.1.1.4. Részesedés kivezetése miatt elszámolt bevétel ..................................................203
  4.1.1.4.1. Bejelentett részesedés .....................................................................................204
  4.1.1.4.2. Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedés............................................205
  4.1.1.4.3. Részesedésre visszaírt értékvesztés ................................................................206
  4.1.1.5. Követelésre elszámolt értékvesztés, behajthatatlan követelés.................................206
  4.1.1.5.1. Követelésre elszámolt értékvesztés.................................................................206
  4.1.1.5.2. Behajthatatlan követelés .................................................................................207
  4.1.1.6. Elengedett követelés ...........................................................................................208
  4.1.1.7. Devizanem váltása miatti átszámítási különbözet ..............................................209
  4.1.1.8. Bírság.......................................................................................................................209
  4.1.1.9. Adóellenőrzés, önellenőrzés ...............................................................................209
  4.1.1.10. Kamat-levonás korlátozás .....................................................................................210
  4.1.2. Beruházás-ösztönzés......................................................................................................213
  4.1.2.1. Értékcsökkenés ...................................................................................................213
  4.1.2.1.1. Az értékcsökkenés számviteli elszámolása.....................................................213
  4.1.2.1.2. Értékcsökkenési leírás az adózásban ..............................................................214
  4.1.2.2. Fejlesztési tartalék ...................................................................................................217
  4.1.2.3. Jogdíjbevételre jogosító immateriális dolog értékesítése, apportálása....................218
  4.1.2.3.1. Be nem jelentett jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág .......................218
  4.1.2.3.2. Bejelentett jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág ................................219
  4.1.2.4. Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye ............................................219
  4.1.2.5. Korai fázisú vállalkozások kedvezménye ...............................................................220
  4.1.2.6. Munkásszállás, lakhatási támogatás........................................................................221
  4.1.2.7. Az elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye ........................................221
  4.1.3. Egyes jövedelemtípusokhoz kapcsolódó módosítások..................................................222
  4.1.3.1. Kapott jogdíj............................................................................................................222
  4.1.3.2. Befektetett pénzügyi eszközök és hosszúlejáratú kötelezettségek ..........................223
  4.1.3.3. Termőföldből átminősített ingatlan, termőföldből átminősített ingatlanvagyont
  tulajdonában tartó társaságban lévő részesedés elidegenítése, kivonása ...............224
  4.1.3.3.1. Termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó
  társaságban lévő részesedés elidegenítése, kivonása ......................................224
  4.1.3.3.2. Termőföldből átminősített ingatlan.................................................................224
  4.1.4. Képzés- és foglalkoztatáspolitikai célú kedvezmények ................................................225
  4.1.4.1. Szakképzés és foglalkoztatás...................................................................................225
  4.1.4.2. Munkanélküli foglalkoztatása .............................................................................225
  4.1.4.3. Szabadságvesztésből szabadult és pártfogó felügyelet alatt álló
  személy foglalkoztatása..........................................................................................226
  4.1.4.4. Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása ..................................226
  4.1.4.5. Kulturális örökségvédelmi célú beruházás, felújítás, karbantartás ........................226
  4.1.4.6. Mikrovállalkozások létszámnövelésének kedvezménye .........................................227
  4.1.5. Az adózók rugalmas szervezeti átalakítását segítő szabályok.......................................228
  4.1.5.1. Kedvezményezett részesedéscsere ......................................................................228
  4.1.5.2. Kedvezményezett átalakulás ...................................................................................229
  4.1.5.3. Kedvezményezett eszközátruházás .........................................................................230
  4.1.5.4. Visszavásárolt saját üzletrész, átalakított részjegy, részvény ............................230
  4.1.6. Egyéb módosító előírások .............................................................................................231
  4.1.6.1. Társasház jövedelme ...........................................................................................231
  4.1.6.2. K+F tevékenység ................................................................................................231
  4.1.6.3. Elhatárolt veszteség ............................................................................................233
  4.1.6.4. Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott ár.........................................................235
  4.1.6.4.1. Kapcsolt vállalkozás fogalma .........................................................................236
  4.1.6.4.2. A szokásos piaci ár..........................................................................................236
  4.1.6.4.3. Az adózás előtti eredmény módosítása ...........................................................237
  4.1.6.5. A tőkekivonás adóztatása ........................................................................................238
  4.1.6.6. Az ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítéséből eredő különbségek
  miatti adóelkerülés korlátozása................................................................................239
  4.2. CSOPORTOS TÁRSASÁGI ADÓALANYISÁG..................................................................241
  4.2.1. Feltételek............................................................................................................241
  4.2.2. Csoportképviselő................................................................................................241
  4.2.3. Adóalap .........................................................................................................................242
  4.2.4. Adókedvezmények adófizetés.......................................................................................242
  4.2.5. Megszűnés.....................................................................................................................243
  4.3. TÁRSASÁGI ADÓ MÉRTÉKE . ......................................................................................244
  4.3.1. Jövedelem –(nyereség-) minimum ................................................................................245
  4.4. ADÓKEDVEZMÉNYEK ................................................................................................246
  4.4.1. Kis- és középvállalkozások adókedvezménye...............................................................246
  4.4.2. Egyéb adókedvezmények ..............................................................................................246
  4.4.2.1. Élőzenei adókedvezmény ........................................................................................246
  4.4.2.2. Energiahatékonyságot szolgáló beruházás, felújítás ...............................................247
  4.4.2.3. Olimpiai pályázat támogatása..................................................................................248
  4.4.3. Filmalkotások, látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye..........248
  4.4.3.1. Filmalkotások támogatása .......................................................................................248
  4.4.3.2. Előadó-művészeti szervezet támogatása .................................................................248
  4.4.3.3. Látvány-csapatsport támogatása..............................................................................248
  4.4.4. Rendelkezés az adóról .......................................................................................249
  4.4.5. Fejlesztési adókedvezmények............................................................................250
  4.4.5.1. Fejlesztési adókedvezményre jogosító projektek ....................................................250
  4.4.5.2. Eljárási kedvezmények............................................................................................252
  4.4.5.3. A fejlesztési adókedvezmény mértéke ....................................................................252
  4.4.5.3.1. Adókedvezmény Közép-Magyarország 20 és 35 százalékos területein ........253
  4.4.5.3.2. Adókedvezmény Közép-Magyarország nem támogatható területein .............254
  4.5. KÖZÖSSÉGI ELŐÍRÁSOK SZERINTI TÁMOGATÁS.........................................................254
  4.5.1. Csekély összegű (de minimis) támogatás..........................................................254
  4.5.2. Általános csoportmentességi rendelet................................................................256
  4.5.3. Mezőgazdasági csoportmentességi rendelet ......................................................258
  4.6. INGATLANNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁG TAGJÁNAK ADÓKÖTELEZETTSÉGE ............260
  4.7. AZ EGYÉNI CÉG..........................................................................................................261
  4.8. A SZABÁLYOZOTT INGATLANBEFEKTETÉSI TÁRSASÁG, ELŐVÁLLALKOZÁS,
  PROJEKTTÁRSASÁG (SZIT)........................................................................................262
  4.9. NONPROFIT SZERVEZETEK SAJÁTOSSÁGAI............................................................................263
  4.9.1. Csak a vállalkozási tevékenység eredménye adóköteles...................................263
  4.9.2. A teljes tevékenység eredménye adóköteles......................................................264
  4.10. KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉS. ...........................................................................264
  4.11. ADÓELŐLEG.............................................................................................................265
  5. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ............................................................................ 267
  5.1. A TÖRVÉNY HATÁLYA ...............................................................................................268
  5.1.1. Alkalmazási hatály.............................................................................................268
  5.1.2. Adóalany............................................................................................................269
  5.1.3. Gazdasági tevékenység ......................................................................................270
  5.1.4. Csoportos áfa alanyiság .....................................................................................272
  5.2. ALAPFOGALMAK .......................................................................................................273
  5.2.1. Termék értékesítése ...........................................................................................273
  5.2.2. Szolgáltatás nyújtása..........................................................................................280
  5.2.3. Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozóközös szabályok...281
  5.2.4. Termék közösségen belüli beszerzése ...............................................................285
  5.2.4.1. Közösségen belülről történő beszerzés – adóalanyok közötti ügyletek ..................285
  5.2.4.2. Közösségen belülről történő beszerzés – speciális vevői körnek
  értékesített termékek ...............................................................................................286
  5.2.4.3. Közösségen belülről történő beszerzés –
  új közlekedési eszközök és jövedéki termékek adózása ........................................288
  5.2.4.4. Közösségen belülről történő beszerzés –
  saját termék tagállamok közötti „mozgatása” ........................................................290
  5.2.4.5. EU-n kívülről behozott termék................................................................................291
  5.2.4.6. A Magyar Honvédség beszerzései...........................................................................291
  5.2.5. Termékimport ...................................................................................................291
  5.3. A TELJESÍTÉS HELYE..................................................................................................292
  5.3.1. Teljesítés helye termék értékesítése esetében ...................................................292
  5.3.2. Teljesítés helye szolgáltatás nyújtása esetében .................................................298
  5.3.3. Teljesítés helye termék Közösségen belüli beszerzése esetében.......................309
  5.3.4. Teljesítés helye termék importja esetében ........................................................309
  5.4. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE,
  FIZETENDŐ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA .............................................................................310
  5.4.1. Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályok............310
  5.4.2. Adófizetési kötelezettség keletkezése közösségen belüli ügyleteknél ..............314
  5.4.3. Adófizetési kötelezettség keletkezése termékimportnál ...................................315
  5.5. AZ ADÓ ALAPJA .........................................................................................................315
  5.5.1. Az adóalap meghatározás fő szabályai .............................................................315
  5.5.2. Adóalap meghatározása Közösségen belül teljesített ügyleteknél ....................318
  5.5.3. Az adó alapja termékimportnál .........................................................................318
  5.5.4. Az adó alapjának utólagos csökkentése ............................................................319
  5.5.5. Az adó alapjának forintban történő megállapítása ............................................325
  5.6. BESOROLÁS, ADÓMÉRTÉK .........................................................................................325
  5.7. ADÓ ALÓLI MENTESSÉG.............................................................................................327
  5.7.1. Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel..................327
  5.7.2. Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel.............329
  5.7.3. Adó alóli mentesség termék közösségen belüli értékesítése esetében .............331
  5.7.4. Adó alóli mentesség termék közösségen belüli beszerzése esetében ...............334
  5.7.5. Adó alóli mentesség termék közösségen belüli fuvarozása esetében...............334
  5.7.6. Adó alóli mentesség termék importja esetében ................................................335
  5.7.7. Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő
  értékesítéséhez kapcsolódóan ............................................................................338
  5.7.8. Adó alóli mentesség nemzetközi közlekedéshez kapcsolódóan .......................340
  5.7.9. Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő
  értékesítésével azonos megítélés alá tartozó ügyletek esetében ........................341
  5.7.10. Adó alóli mentesség közvetítői tevékenység esetében ...................................342
  5.7.11. Adó alóli mentesség termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó
  egyes tevékenységek esetében .........................................................................342
  5.8. AZ ADÓ LEVONÁSA....................................................................................................345
  5.8.1. Adólevonási jog keletkezése és terjedelme ......................................................345
  5.8.2. Előzetesen felszámított adó megosztása ...........................................................347
  5.8.3. Adólevonási jog korlátozása .............................................................................348
  5.8.4. A levonási jog tárgyi feltétele ...........................................................................350
  5.8.5. Adólevonási jog engedményezése ....................................................................352
  5.8.6. Tárgyi eszközre és vagyoni értékű jogra vonatkozó különös szabályok ..........352
  5.8.7. Adólevonási jog felfüggesztése, elenyészése ...................................................354
  5.9. AZ ADÓ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT SZEMÉLY .............................................................354
  5.9.1. Az adó fizetésére kötelezett személy termékértékesítésnél
  és szolgáltatásnyújtásnál ...................................................................................354
  5.9.2. Adófizetésre kötelezett termék közösségen belüli
  beszerzése esetén ...............................................................................................356
  5.9.3. Az adó fizetésére kötelezett a termékimportnál ................................................357
  5.9.4. Adófizetésre kötelezett a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó
  egyes tevékenységek esetében ...........................................................................357
  5.9.5. Számla kibocsátójának adófizetési kötelezettsége és egyéb esetek...................357
  5.9.6. A pénzügyi képviselő ........................................................................................358
  5.10. ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA .............................................................................................359
  5.10.1. Önadózás .........................................................................................................359
  5.10.1.1. A levonási jog gyakorlásának módja.....................................................................359
  5.10.1.2. A fizetendő és levonható áfa utólagos korrekciójának szabályai..........................360
  5.10.2. Az adó megállapításának egyéb esetei ............................................................361
  5.11. BIZONYLATOLÁS .....................................................................................................364
  5.12. ÁFÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK.......................................................368
  5.13. VISSZAIGÉNYLÉS .....................................................................................................374
  5.14. KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI MÓDOK...............................................................................375
  5.14.1. Alanyi adómentesség ......................................................................................375
  5.14.2. Pénzforgalmi elszámolás ................................................................................377
  5.14.3. Mezőgazdasági tevékenység ...........................................................................380
  5.14.4. Idegenforgalmi tevékenység ...........................................................................381
  5.14.5. Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra
  és régiségekre vonatkozó különös szabályok ..................................................383
  5.14.6. Befektetési aranyra vonatkozó különös szabályok .........................................385
  5.14.7. Belföldön nem letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési joga .....................386
  5.14.8. Távolról is nyújtható szolgáltatásokkal kapcsolatos különös szabályok.........390
  5.14.9. Elektronikus kereskedelem szabályozása 2021. július 1 után ........................390
  5.15. ADÓVISSZATÉRÍTÉS KÉRELEMRE............................................................................. 396
  5.16. KÜLÖNÖS ADÓ-VISSZATÉRÍTÉS .............................................................................. 397
  6. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS.......................................................................................399
  6.1. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ...................................................................................400
  6.1.1. A biztosítottak köre............................................................................................401
  6.1.1.1. A foglalkozatott személyek biztosítása ...................................................................401
  6.1.1.2. Az önálló vállalkozók..............................................................................................402
  6.1.1.3. Az egyéb kategória ..................................................................................................403
  6.2. A BIZTOSÍTOTTAK KÖRÉNEK ÚJSZERŰ MEGHATÁROZÁSA.........................................404
  6.2.1. A biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok .........................................405
  6.2.1.1. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint biztosított............................405
  6.2.1.2. A szövetkezet tagja ...............................................................................................407
  6.2.1.3. A szakmunkástanulók...........................................................................................411
  6.2.1.4. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony...................................................413
  6.2.1.5. Az állami projektértékelői jogviszony................................................................416
  6.2.1.6. A külföldi foglalkoztató számára külföldön folytatott tevékenység...............417
  6.2.1.7. Az egyéni és társas vállalkozók biztosítása .......................................................417
  6.2.1.8. Az egyéb címen biztosított személyek ...............................................................418
  6.3. A BIZTOSÍTÁS SZÜNETELÉSE.....................................................................................421
  6.4. MENTESÜLÉS A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL.................................................422
  6.5. BELFÖLDI – KÜLFÖLDI – HARMADIK ÁLLAM ÉS ANNAK POLGÁRA............................424
  6.6. JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG...........................................................................428
  6.6.1. Új 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék ................................428
  6.6.2. Tíz százalékos nyugdíjjárulék............................................................................ 428
  6.6.3. Egészségügyi szolgáltatási járulék..................................................................... 429
  6.6.4. Táppénz-hozzájárulás ........................................................................................ 430
  6.6.5. Szociális hozzájárulási adó ................................................................................ 430
  6.7. JÁRULÉKFIZETÉS FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEK ESETÉN......................................431
  6.7.1. A járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre.....................................................431
  6.7.2. A felszolgálási díj és a borravaló.......................................................................432
  6.7.3. Jogviszony megszűnése utáni kifizetés..............................................................432
  6.7.4. Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszony szerint biztosított
  személyek körében .............................................................................................432
  6.7.5. Járulékalapot nem képező jövedelmek ..............................................................433
  6.7.6. Nem forintban keletkezett járulékalap...............................................................434
  6.7.7. A 18,5 százalékos egységes társadalombiztosítási járulékra vonatkozó
  egyéb rendelkezések ..........................................................................................434
  6.7.8. A járulékkülönbözet elszámolása ......................................................................435
  6.7.9. Külföldi vállalkozásra (munkáltatóra) vonatkozó szabályok ............................436
  6.8. AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK JÁRULÉKFIZETÉSE.........................................................438
  6.8.1. Az egyéni vállalkozók és a táras vállalkozók járulékfizetési rendszere ............438
  6.8.2. A biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési
  kötelezettsége ....................................................................................................440
  6.8.3. Többes vállalkozói jogviszony ..........................................................................441
  6.8.4. A biztosított mellékfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó
  fizetési kötelezettsége........................................................................................442
  6.8.5. A kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők társadalom
  biztosítási helyzete..............................................................................................443
  6.8.6. A biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése.....................................446
  6.8.6.1. A biztosított mezőgazdasági őstermelő törvényesnél magasabb összegű
  járulékfizetése.......................................................................................................446
  6.8.6.2. A biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok........447
  6.9. A JÁRULÉKFIZETÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK ......................................447
  6.10. A CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY ...........................................................................448
  6.10.1. A családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályok ...................................448
  6.10.2. A családi járulékkedvezmény érvényesítése ...................................................449
  6.11. MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA........................................450
  6.11.1. Megállapodás kötése nyugdíjra .......................................................................450
  6.11.2. Megállapodás egészégügyi szolgáltatásra .......................................................453
  6.11.3. A megállapodás közös szabályai .....................................................................454
  6.12. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAK..............................455
  6.12.1. Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak..............................................456
  6.12.2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak...........................................................457
  6.13. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELY ÁLTAL KIFIZETETT ELLÁTÁSOK ÉS
  A TÁPPÉNZ-HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA ..............................................................470
  7. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ.......................................................................... 473
  7.1. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK......................473
  7.1.1. Az adófizetési kötelezettség – az adó alapja......................................................475
  7.1.2. Az adó mértéke és fizetendő összege ................................................................477
  7.1.3. Az adófizetésre kötelezett személy....................................................................478
  7.1.4. Az adóra vonatkozó közös szabályok................................................................478
  7.1.5. Az adófizetés alóli mentesülés esetei.................................................................479
  7.1.6. Az egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapja ................................................481
  7.1.7. A mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja .....................................482
  7.1.8. Az adóalap megállapításának különös szabályai...............................................484
  7.1.9. Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól ............................................484
  7.2. AZ ADÓVAL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTHETŐ KEDVEZMÉNYEK ......................................488
  7.2.1. A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben
  foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény.................489
  7.2.2. A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény.........................491
  7.2.3. A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után
  érvényesíthető adókedvezmény..........................................................................492
  7.2.4. A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető
  adókedvezmény ..................................................................................................493
  7.2.5. A közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény ..........................494
  7.2.6. A kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény.......................494
  7.2.7. A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény...........495
  7.2.8. Az adókedvezmény igénybevételére vonatkozó közös szabályok ....................495
  7.3. ELJÁRÁSI ÉS EGYÉB SZABÁLYOK...............................................................................496
  8. KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA)..................................................................................... 501
  8.1. A KISVÁLLALATI ADÓ VÁLASZTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE, BEJELENTKEZÉS ..........501
  8.2. A KISVÁLLALATI ADÓ ALAPJA...................................................................................502
  8.3. A KISVÁLLALATI ADÓ ALAPJÁT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK................................................503
  8.3.1. Veszteségelhatárolás..........................................................................................504
  8.3.2. Kettős adóztatás elkerülése ................................................................................504
  8.4. A KISVÁLLALATI ADÓELŐLEG ...................................................................................505
  8.5. A KISVÁLLALATI ADÓ MÉRTÉKE, BEVALLÁSA ..........................................................505
  8.6. AZ ADÓALANYISÁG MEGSZŰNÉSE............................................................................. 506
  9. KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA................................................. 507
  9.1. FOGALMAK................................................................................................................508
  9.2. A KATA VÁLASZTÁSA..............................................................................................512
  9.3. A KATA MEGSZŰNÉSE..............................................................................................514
  9.4. A BEJELENTETT KISADÓZÓ ........................................................................................516
  9.5. A TÉTELES ADÓ..........................................................................................................517
  9.6. A 40 SZÁZALÉKOS MÉRTÉKŰ KÜLÖNADÓK ...............................................................518
  9.6.1. A naptári évben elért bevételhez kapcsolódó különadó ....................................518
  9.6.2. A kapcsolt vállalkozási minőséggel összefüggő különadó................................519
  9.6.3. A kifizetőtől, külföldi kifizetőből származó, 3 millió forintot meghaladó
  bevétel utáni különadó.......................................................................................519
  9.6.4. A 9.6.2. és 9.6.3. szerinti 40 százalékos mértékű különadók és a
  12 millió forint összegű értékhatár kapcsolata ..................................................520
  9.6.5. A 40 százalékos mértékű különadók és a tételes adó kapcsolata ......................520
  9.7. A TÉTELES ADÓVAL TELJESÍTETT KÖZTERHEK, A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁST
  TERHELŐ ADÓKÖTELEZETTSÉGEK ............................................................................521
  9.8. A KISADÓZÓT MEGILLETŐ ELLÁTÁSOK ÉS A KISADÓZÓ JÖVEDELME ........................523
  9.9. NYILATKOZAT, BEVALLÁS A BEVÉTELRŐL................................................................524
  9.10. NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG........................................................................525
  9.11. GARANCIÁLIS RENDELKEZÉSEK..............................................................................526
  9.11.1. Adatszolgáltatás ..............................................................................................526
  9.11.2. Vélelmezett munkaviszony .............................................................................527
  9.12. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRA VALÓ ÁTTÉRÉS SZABÁLYAI ....528
  9.12.1. Áttérés a személyi jövedelemadó törvény hatálya alól ...................................528
  9.12.2. Áttérés a társasági adó hatálya alól .................................................................529
  9.12.3. Áttérés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól ....................................531