Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékajánló
Termékrészletek


Adótan 2021

-18%
ÚJ
Adótan 2021
 • Adótan 2021
11 000 Ft
Akció: 9 000 Ft
Kezdete: 2021.11.21   Vége: 2021.11.29

Adótan 2021

Államháztartás, Adójog, Új Art, Új Air, Új Avt, Áfa, Szja, Eva, Kata, Kiva, Tao, Különadók, Reklámadó, Helyi adók, Vagyonadók, Ökoadók, Egyéb adók, Új Vám, Tb, Szocho, Illetékek, Jövedék

Szerző: Dr. Herich György

Mitől más, újszerű ez a szakkönyv?
Először: átfogja a tágan értelmezett adórendszer valamennyi elemét úgy, hogy nem csak a tételes anyagra koncentrál, de az összefüggések, kapcsolatok is bemutatásra kerülnek.


Másodszor: a hagyományos leíró, magyarázó könyvekkel szemben logikai ábrák alapján dolgozza fel az adórendszert, megszabadítva az olvasót a jogi nyelvezet, a részletekben való eltévelyedés veszélyeitől.


Harmadszor: az olvasó számára vizuálisan is rögzíthetővé – így könnyebben memorizálhatóvá – teszi az ismereteket, összefüggéseket. Összegyűjti a jogszabályokban különböző helyen és a különböző jogszabályokban azonos ügyletekre vonatkozó szabályokat.


Negyedszer: képzésben, továbbképzésben felmenti a hallgatót a jegyzetelés terhe alól, így a magyarázatra, a megértésre és memorizálásra koncentrálhat. Oktatásban jelentős mértékben megkönnyíti az oktató munkáját, hiszen nem csak időtakarékos, hanem egyszerűen és látványosan felhasználható a minden évben aktualizálásra kerülő szakkönyv.


Ötödször: a Szakkönyv offline© programban a világon elsőként kapcsoltunk össze szakmai kézikönyveket egymással és a hatályos teljes joganyaggal! A 2019-es továbbfejlesztéssel már online jogtár kapcsolattal is a könyvekben előforduló bármelyik kifejezés, jogszabályi hivatkozás teljes mögöttes joganyaga és az offline rendszerhez kapcsolódó szakkönyvekből, valamint a saját tudásbázisból a kapcsolódó szakmai részek azonnal elérhetővé válnak!


A szakkönyvben levő hivatkozási jelekre kattintva az Adó 2021 Teszt és Példatárnak az adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. TP2. (Társasági adó Példa 2.), illetve az Adótan 2021 magyarázatok szakkönyv adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. MAJ.1. megjeleníthetők.
Hasonlóan kapcsolódnak a könyvhöz a kiegészítő, értelmező magyarázatok.


Az Adótan lektorait szakterületenként az adott szakterületek legnevesebb szakembereiből választottuk, azzal a céllal, hogy a szakkönyv hitelességét ezzel is emeljük.

 •  

 • Státusz
  ÚJ    
 • Tartalomjegyzék
  I. Fejezet
  1. Közpénzügyek 6
  1.1. Alapfogalmak 6
  1.2. Közpénzügyek területei 6
  1.3. Közpénzügyek irányítása 6
  2. Államháztartás 7
  2.1. Költségvetési politika 7
  2.2. Az állam gazdasági funkciói 7
  2.3. Az államháztartás 7
  2.4. A magyar államháztartás rendszere 7
  2.4.1. Államháztartás alrendszerei 8
  2.4.2. A központi költségvetés 9
  2.4.3. Helyi önkormányzatok költségvetési rendelete 12
  2.4.4. Az államháztartás ellenőrzési rendszere 15
  2.5. Elkülönített állami pénzalapok 16
  2.5.1. Elkülönített állami pénzalapok és forrásaik 16
  2.6. Magyar Államkincstár 17
  2.7. Társadalombiztosítás 17
  3. Az adótan alapjai 19
  3.1. A pénzügypolitika 20
  3.2. Az adóztatás célja, alapelvei 20
  3.3. Adózási elvek 21
  3.4. Az adórendszer kialakulása, fejlődése 22
  3.5. A mai magyar adórendszer kialakulása, fejlődése 23
  3.6. Adózási alapfogalmak 28
  3.7. Az adók rendszerezése, típusai 31
  4. Az adójog 33
  4.1. Az adójog rendszere 33
  4.2. Az adózás alkotmányossága 33
  4.3. Az adózás alapelvei 34
  4.4. Az adójogi norma 34
  4.5. Adójogviszony 34
  4.6. Adójogi jogforrások 36
  5. Az adózás rendje 37
  5.1. A törvény hatálya 37
  5.2. Értelmező rendelkezések 38
  5.3. Adókötelezettség általános szabályai 41
  5.4. Speciális kötelezettségi szabályok 42
  5.5. Bejelentkezés/bejelentés 42
  5.6. Adómegállapítás 45
  5.7. Adóbevallás szabályai 46
  5.8. Önellenőrzés 47
  5.9. Az adóelőleg megfizetése 48
  5.10. Befizetések elszámolása 49
  5.11. Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás 49
  5.12. Adatszolgáltatás, adatnyilvántartás 50
  5.13. EKAER 51
  5.14. Pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség szabályai 52
  5.15. Csoportos társasági adóalanyiságra vonatkozó rendelkezések 52
  5.16. Bevallási kötelezettség 52
  5.17. Adatnyilvántartás, hatósági bizonyítvány, adótitok, adóhatósági
  adatszolgáltatás
  52
  5.18. Adóigazgatási eljárások 55
  5.19. Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján 55
  5.20. Utólagos adómegállapítás 56
  504
  5.21. Adó soron kívüli megállapítása 56
  5.22. Adózói minősítés 57
  5.23. Állami garancia beváltásához kapcsolódó eljárás 58
  5.24. Feltételes adómegállapítás 58
  5.25. Szokásos piaci ár megállapítás (APA) 59
  5.26. Hozzáadottérték-adó visszatérítés 59
  5.27. Más tagállamban, vagy harmadik államban letelepedett adózó áfa
  visszatérítése Magyarországon
  60
  5.28. Különös eljárások 60
  5.29. Fizetési kedvezmények 60
  5.30. Adómérséklés 61
  5.31. Elévülés 61
  5.32. Jogkövetkezmények 62
  5.33. Adótanácsadó, adószakértő és okleveles adószakértő tevékenység
  bejelentése, nyilvántartásba vétel és szakmai továbbképzés
  64
  5.34. NAV szolgáltatások 65
  5.35. Bevallási időpontok 65
  5.36. Adófizetés, támogatás esedékessége 69
  6. Adóigazgatási rendtartás 70
  6.1. Alapelvek és a törvény hatálya 70
  6.2. Képviselet 71
  6.2.1. Képviselet folyamata 73
  6.2.2. Adóhatóságok 74
  6.3. Eljárási kötelezettség, hatáskör, illetékesség 74
  6.4. Adóigazgatási eljárás 74
  6.5. Ellenőrzés 81
  6.6. Jogorvoslat 85
  6.7. Eljárási költség 87
  7. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 88
  7.1. A törvény hatálya és az alapelvek 88
  7.2. Jegyzőkönyv 90
  7.3. Jogorvoslat 92
  7.4. A végrehajtás megindítása 93
  7.5. Végrehajtás foganatosításának közös szabályai 94
  7.6. Jövedelemletiltás és pénzügyi intézménynél kezelt összegekre vezetett
  végrehajtás
  94
  7.7. Ingófoglalás 94
  7.8. Ingatlanfoglalás 95
  7.9. A végrehajtás során lefolytatott vagyontárgy értékesítése 95
  7.10. Biztosítási intézkedések 98
  7.11. Helytállási kötelezettség 98
  7.12. Megkeresés alapján folytatott végrehajtás 99
  8. Diákhitel 100
  9. Európai Uniós harmonizáció 102
  9.1. Általános rendelkezések 102
  9.2. Értelmező rendelkezések 102
  9.3. Adómegállapítási jogsegély 107
  9.4. Behajtási jogsegély 109
  9.5. Európai Uniós vitarendezés 110
  9.6. Adóegyezmények szerinti vitarendezés 111
  9.7. FATCA megállapodás 111
  9.8. Pénzügyi számlákra vonatkozó adatszolgáltatás,
  átvilágítás és információcsere
  111
  9.9. Immateriális javak Tao kedvezményre vonatkozó információk cseréje 112
  9.10. Országonkénti jelentésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás és automatikus
  információcsere
  112
  505
  9.11. A feltételes adómegállapoítás és a szokásos piaci ár (APA) megállapítására
  irányuló határozatok információ cseréje
  112
  9.12. Határon átnyúló konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatás és
  információcsere
  112
  II. Fejezet
  1. A személyi jövedelemadó 119
  1.1. Adóalany 119
  1.2. Adókötelezettség 120
  1.3. Az adó megállapításának módja 129
  1.3.1. Önadózás 129
  1.3.2. Adóbevallás 129
  1.3.3. Adóbevallási tervezet 130
  1.3.4. Bevallás adóhatósági közreműködés nélkül 131
  1.3.5. A mezőgazdasági kistermelő nemleges (bevallási) nyilatkozata 131
  1.4. A számított adó megállapítása 131
  1.4.1. Jövedelem meghatározása 131
  1.4.1.1. Bevétel 131
  1.4.1.2. Költség 143
  1.4.1.3. Költségtérítés 144
  1.4.1.3.1. Szgk-használat elszámolási szabályai 145
  1.4.1.3.2. Alkalmazható üzemanyagárak (NAV) 145
  1.4.2. Az Szja tv. jövedelemkategóriái 145
  1.4.2.1. Önálló tevékenységből származó jövedelem 146
  1.4.2.2. Vállalkozói személyi jövedelemadó, átalányadó 152
  1.4.2.3. Tételes átalányadózás fizetendő tevékenység 157
  1.4.2.4. Mezőgazdasági tevékenység adózása 158
  1.4.2.5. Nem önálló tevékenységből származó jövedelem 159
  1.4.2.6. Egyéb jövedelem 159
  1.5. Összevonandó jövedelmek után a számított adó meghatározása 161
  1.5.1. Külföldről származó jövedelem adója 166
  1.5.2. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények 167
  1.6. Fizetendő adó 169
  1.7. Külön adózó jövedelmek 169
  1.7.1. Ingó vagyon átruházásának jövedelme 170
  1.7.2. Ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó
  jövedelem
  171
  1.7.3. Tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés 172
  1.7.4. Kamatjövedelem 173
  1.7.5. Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem 174
  1.7.6. Csereügyletből származó jövedelem 174
  1.7.7. Osztalékból származó jövedelem 174
  1.7.8. Árfolyamnyereségből származó jövedelem 174
  1.7.9. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem 174
  1.7.10. Tartós befektetésből származó jövedelem 175
  1.7.11. A vállalkozásból kivont jövedelem 175
  1.7.12. Társasház, társasüdülő hasznosításából származó jövedelem 176
  1.7.13. Nyereményből származó jövedelem 176
  1.7.14. Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások, reprezentáció,
  üzleti ajándék, egyes adómentes juttatások, bevételnek nem
  számító tételek, kifizetőt terhelő adó
  177
  1.7.15. Értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték 180
  1.7.16. Értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték 181
  1.7.17. Munkavállalói értékpapír juttatási program keretében szerzett
  jövedelem
  181
  1.7.18. Az adó meghatározása az összevonásra nem kerülő egyéb
  jövedelmek esetében
  183
  506
  1.8. Jövedelem- és adó meghatározásának összefoglalása 184
  1.9. Adóelőleg szabályok 185
  1.9.1. A kifizető kötelezettségei 188
  1.9.2. A magánszemély, egyéni vállalkozó kötelezettségei 189
  1.10. Egyéb szabályozás 189
  1.10.1. Privatizációs lízing 190
  1.11. Nyilvántartási, könyvvezetési kötelezettség 190
  1.12. Egyszerűsített foglalkoztatás és adórendszeren kívüli keresettel járó
  foglalkoztatás
  196
  1.13. Biztosítások 198
  2. Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) 200
  3. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 201
  3.1. Alapfogalmak 201
  3.2. Adó alanya 202
  3.3. Adóalanyiság feltétele belépéskor 202
  3.4. Megszűnik 202
  3.5. Bejelentett kisadózó 203
  3.6. Adó mértéke, mentesülés az adó megfizetése alól, adófizetés 203
  3.7. A kisadózót megillető ellátások, a kisadózó jövedelme és az adóval
  teljesített közterhek
  204
  3.8. Kötelezettségek 205
  3.9. Munkaviszonytól való elhatárolás 206
  3.10. Különös szabályok 206
  3.10.1. Egyéni vállalkozó 206
  3.10.2. Kkt, bt, egyéni cég, ügyvédi iroda 207
  4. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 209
  5. Magánszemélyek különadója 211
  6. Társasági adó és osztalékadó 212
  6.1. Adókötelezettség 212
  6.2. Az adó alanya 213
  6.3. Az adó alapja 222
  6.3.1. Költségelszámolás 223
  6.3.2. Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek 224
  6.3.3. A vállalkozás érdekében felmerülő költségek 226
  6.4. Adóalap-módosítás 227
  6.4.1. Különleges adóalap meghatározás 231
  6.4.2. Az adóalap-módosítás különleges szabályai 233
  6.4.3. Negatív adóalap (veszteség) elhatárolás 236
  6.4.4. Kapcsolt vállalkozás 237
  6.5. Az adómérték 238
  6.6. Adómentességek, adókedvezmények 238
  6.6.1. Nem kell társasági adót fizetni 238
  6.6.2. Kedvezményezett tevékenységek 238
  6.6.3. Adókedvezmények 239
  6.7. IFRS korrekciók 245
  6.8. Adóelőleg 247
  6.9. Növekedési adóhitel 249
  6.10. Osztalékadó 249
  6.11. Nonprofit szervezetek adózása (nem nyereségorientált) 251
  7. Kisvállalati adó (KIVA) 254
  7.1. Adóalany 254
  7.2. Adóalanyiság keletkezése, megszűnése 254
  7.3. Adóalap 255
  7.4. Adóalap-módosító tételek 255
  7.5. Adó mértéke 255
  7.6. Adó bevallása, adóelőleg és az adó megfizetése 256
  7.7. Kettős adóztatás elkerülése 256
  507
  7.8. Különös szabályok 256
  8. Különadók 257
  8.1. Pénzügyi szervezetek, hitelintézetek különadója 257
  8.1.1. Pénzügyi szervezetek különadója 257
  8.1.2. Hitelintézetek különadója 258
  8.1.3. Hitelintézeti hozzájárulás 258
  8.1.4. A forgalmazó és befektetési alap különadója 258
  8.2. Pénzügyi tranzakciós illeték 259
  8.2.1. Adókötelezettség, adó tárgya és alanya 261
  8.2.2. Adó alapja, mértéke, kedvezmény, határidők 262
  8.3. Kiskereskedelmi adó 264
  9. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég 265
  9.1. Egyéni vállalkozói tevékenység 265
  9.2. Egyéni cég 267
  10. Vagyoni típusú adók 269
  10.1. Gépjárműadó 269
  10.1.1. Belföldi gépjárművek adója 269
  10.1.2. Külföldön nyilvántartott gépjárművek adója 271
  10.1.3. Cégautóadó 272
  11. Társadalombiztosítás 275
  11.1. Alapelvek 275
  11.2. Alanya a tb-nek 276
  11.3. Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 277
  11.4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 278
  11.4.1. Egészségügyi szolgáltatások 278
  11.4.2. Pénzbeli ellátások 278
  11.4.2.1. Csecsemőgondozási díj 278
  11.4.2.2. Gyermekgondozási díj (GYED) 279
  11.4.2.3. Gyermekgondozási díj (GYED) 279
  11.4.2.4. Nevelőszülői gyermekgondozási díj 279
  11.4.2.5. Nagyszülői gyed 280
  11.4.2.6. Örökbefogadói díj 280
  11.4.2.7. Táppénz 281
  11.4.3. Baleseti ellátások 281
  11.5. Nyugdíjszolgáltatások 282
  11.5.1. Saját jogú nyugellátások 282
  11.5.1.1. Öregségi nyugdíj 282
  11.5.2. Hozzátartozói nyugellátások 285
  11.5.2.1. Özvegyi nyugdíj 285
  11.5.2.2. Árvaellátás 285
  11.5.2.3. Szülői nyugdíj 285
  11.6. A társadalombiztosítás forrásai 286
  11.6.1. A társadalombiztosítási járulékok, adók 286
  11.6.2. Egyéni vállalkozó, társas vállalkozás és tagjainak
  járulékfizetése
  288
  11.6.3. Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó
  jogviszony egyidejű fennállása esetén
  289
  11.6.4. Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra 289
  11.7. Alternatív (választható) biztosítási formák 290
  11.8. Családi járulékkedvezmény és érvényesítése 291
  12. Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) 294
  12.1. Adókötelezettség 294
  12.2. Adómérték 295
  12.3. Adófizetésre kötelezett 295
  12.4. Nem keletkezik adókötelezettség 295
  12.5. Egyéni vállalkozó adóalapja 296
  12.6. Mezőgazdasági őstermelő adóalapja 296
  508
  12.7. Az adóalap megállapítás különös szabályai 297
  12.8. Mentesülés a külön szabályok alól 297
  12.9. Adókedvezmények 297
  12.10. A munkaerőpiacra lépők kedvezménye 297
  12.11. Három vagy több gyermeket nevelő munkaerő piacra lépő nők utáni
  kedvezmény
  298
  12.12. Megváltozott munkaképességű személy kedvezménye 298
  12.13. Közfoglalkoztatott kedvezménye 298
  12.14. Kutatók foglalkoztatási kedvezménye 298
  12.15. Kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmény 298
  12.16. Adókedvezmény különös szabályai 298
  12.17. Eljárási szabályok 299
  12.18. Egyéb rendelkezések 299
  12.19. A védett korban elbocsájtott Köztisztségviselők után érvényesíthető
  szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási
  kedvezmény
  299
  12.4. Nem keletkezik adókötelezettség 262
  III. Fejezet
  1. Helyi adók 303
  1.1. Helyi adók jellemzői 303
  1.2. Helyi adók rendszere 305
  1.3. Vagyoni típusú adók 306
  1.3.1. Építményadó 306
  1.3.2. Telekadó 306
  1.4. Magánszemély kommunális adója 307
  1.5. Idegenforgalmi adó 308
  1.6. Helyi iparűzési adó 309
  1.7. IFRS korrekciók 314
  1.8. Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó nyomtatványok tartalma,
  benyújtásának módja
  317
  1.9. A különleges gazdasági övezet (KGÖ) létrejöttével összefüggő
  sajátosságok
  317
  1.10. Tájékoztatás a bevezetett (módosult) helyi adók (települési adók) egyes
  szabályairól
  318
  2. Települési adók 319
  3. Ökoadók 321
  3.1. Környezetvédelmi termékdíj 323
  3.2. Környezetterhelési díj 327
  3.2.1. Levegőterhelési díj (LTD) 327
  3.2.2. Vízterhelési díj (VTD) 327
  3.2.3. Talajterhelési díj (TTD) 328
  3.2.4. Közös szabályok 328
  3.3. Energiaadó 330
  3.4. Bányajáradék 330
  3.5. Egyéb fizetési kötelezettségek, járulékok, bírságok 331
  4. Egyéb adók és adójellegű kötelezettségek 332
  4.1. Szakképzési hozzájárulás 332
  4.2. Rehabilitációs hozzájárulás 334
  4.3. Játékadó 335
  4.4. Innovációs járulék 339
  4.5. Kulturális adó 339
  4.6. Népegészségügyi termékadó 340
  4.7. Baleseti adó 342
  4.8. Különleges helyzetek miatti befizetés 342
  4.9. Biztosítási adó 342
  4.10. Közművezetékek adója 343
  4.11. Távközlési adó 345
  509
  4.12. Reklámadó 346
  4.13. Turizmusfejlesztési hozzájárulás 349
  5. Illetékek 352
  5.1. Az illeték célja, funkciója 352
  5.2. Az illetékek fajtái 352
  5.3. Illetékkötelezettség 352
  5.4. Illetékmentesség 353
  5.5. Ingyenes vagyonszerzési illetékek 354
  5.5.1. Öröklési illeték 354
  5.5.2. Ajándékozási illeték 354
  5.5.3. Ingyenes vagyonszerzési illeték alapja 354
  5.5.4. Ingyenes vagyonszerzési illeték mértéke 355
  5.5.5. Mentes az öröklési illeték alól, ill. öröklési illetékkedvezmények 355
  5.5.6. Mentes az ajándékozási illeték alól, ill. ajándékozási
  illetékkedvezmények
  356
  5.5.7. Egyéni kisvállalkozói vagyon (vagyoni betét) öröklése,
  ajándékozása
  357
  5.5.8. Kisvállalkozás vagyoni betétjének öröklése, ajándékozása 357
  5.5.9. Bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítvány
  vagyonkezelésével összefüggő vagyonszerzés
  357
  5.6. Visszterhes vagyonátruházási illeték 358
  5.6.1. Illetékmentesség, illetékkedvezmények 360
  5.6.2. Az illeték alapjának megállapítása 362
  5.6.3. Vagyoni értékű jog értékének megállapítása 362
  5.7. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek, pótdíjak 363
  5.7.1. Illetékmentesség a közigazgatási hatósági eljárásban 363
  5.7.2. Közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárások és
  igazgatási jellegű szolgáltatások
  364
  5.7.3. Illetékmentesség a közigazgatási hatósági eljárásban 369
  5.8. Bírósági eljárási illeték 369
  5.8.1. Polgári eljárási illetékek 370
  5.8.2. Jogorvoslat illetéke (polgári eljárásban) 371
  5.8.3. Büntető eljárás illetéke 372
  5.8.4. Illetékkedvezmények 372
  5.8.5. Illetékfeljegyzési jog 374
  5.9. Cégbírósági felügyeleti illeték 374
  5.10. Az illeték megfizetése 375
  5.11. Jogkövetkezmények 376
  IV. Fejezet
  1. Általános forgalmi adó 381
  1.1. Hatálya 382
  1.2. Alapfogalmak, vegyes rendelkezések, értelmező rendelkezések 384
  1.3. A teljesítés helye 391
  1.4. Termékértékesítés 394
  1.5. Szolgáltatásnyújtás 397
  1.6. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja 398
  1.7. Az adóalap 401
  1.8. Az adó mértéke 403
  1.9. Adómentes 404
  1.10. Az adólevonási jog, visszaigénylési jog (előzetesen felszámított adó
  visszaigénylése)
  409
  1.11. Adó fizetésére kötelezett személy 413
  1.12. Eljárási szabályok 413
  1.13. Az adó megállapítása, bevallása 414
  1.14. Különleges adózás (különös rendelkezések) 416
  1.15. Számlaadási kötelezettség formái, tartalma 419
  510
  1.16. Egyéb visszatérítések 423
  1.17. Különös adóvisszatérítés 424
  2. Regisztrációs adó 427
  3. Jövedéki szabályozás 431
  3.1. A jövedéki szabályozás alapjai 431
  3.1.1. Hatálya 431
  3.1.2. Hatáskör, illetékesség 431
  3.2. Jövedéki termékek 432
  3.3. Tevékenységek 435
  3.4. Engedélyek 435
  3.4.1. Adóraktári engedély speciális feltételei 435
  3.4.2. Engedélyezési eljárás 435
  3.5. Jövedéki biztosíték 436
  3.5.1. Biztosíték formái 436
  3.5.2. A biztosíték összege 436
  3.5.3. Biztosíték csökkentés 437
  3.5.4. Nem kell biztosíték 437
  3.6. Engedély hatályvesztése, felfüggesztése, visszavonása 438
  3.7. Adófelfüggesztési eljárás 438
  3.8. Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárásban 439
  3.8.1. A szállítás 439
  3.8.2. A szállítás okmányai 439
  3.9. Az EMCS rendszer működése tagállami szállítás során 439
  3.10. Bejegyzett kereskedő 440
  3.11. Felhasználói engedélyes 441
  3.11.1. Nem kell felhasználói engedély 441
  3.11.2. Nyilvántartásba vett felhasználó 441
  3.12. Adózási szabályok 442
  3.12.1. Adómegállapítás 442
  3.12.2. Adóelőleg 442
  3.12.3. Adóalap, adómérték 443
  3.12.4. Adó és adóelőleg megfizetése 444
  3.12.5. Adó-visszaigénylés 444
  3.12.6. Földgázra, szénre és villamos energiára vonatkozó külön
  szabályok
  445
  3.13. Szabadforgalom 447
  3.14. Jövedéki engedélyes kereskedelem 448
  3.14.1. Szabályai 448
  3.15. Jövedéki kiskereskedelem 449
  3.16. Ellenőrzés 449
  3.16.1. Jövedéki ellenőrzés 450
  3.17. Jogkövetkezmények 450
  3.17.1. Jövedéki bírság 450
  3.17.2. Egyéb bírság 450
  3.17.3. Lefoglalás 450
  3.17.4. Elkobzás 451
  3.17.5. Üzletzárás 451
  3.18. Jogsértések 451
  4. A közösségi vámjog 453
  4.1. A vám története, kialakulása 453
  4.2. Alapfogalmak 453
  4.3. Vámok csoportosítása 456
  4.4. Jogok és kötelezettségek 457
  4.5. Vámtarifa, származás, vámérték 459
  4.5.1. Vámtarifa 459
  4.5.2. Származás 459
  4.5.3. Az áruk vámértéke 460
  511
  4.6. Vámtartozás, vámbiztosíték, a vám kiszabása, megfizetése, elengedése 461
  4.7. Az Unió vámterületére beszállított áruk, vám elé állítás, vámárunyilatkozat, vámeljárások és egyéb eljárások
  463
  4.8. Vámigazgatási eljárások 465
  4.9. Áruátengedést követő ellenőrzés 469
  Mellékletek
  1. sz. melléklet: Kiemelt adóbevételek alakulása 473
  2. sz. melléklet: Javasolt használat képzési irányok és szintek szerint 474
  3. sz. melléklet: NAV számlaszámok 2021. év 475
  4. sz. melléklet: A jegybanki alapkamat alakulása 478
  5. sz. melléklet: Fontos információk 2021. 479
  6. sz. melléklet: Személybiztosítások adózása 2021-ben 481
  7. sz. melléklet: Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek
  és pótlékok 2021
  482
  8. sz. melléklet: Kapott osztalék adózása 483
  9. sz. melléklet: Kifizetett osztalék adózása 484
  10. sz. melléklet: Magyarország kettős adóztatási egyezményei 485
  11. sz. melléklet: OECD BEPS és EU kapcsolódási pontok ismertetése – hazai
  jogalkotás érintettsége
  487
  12. sz. melléklet: A COVID 19 világjárványhoz kötődő átmeneti szabályok 490
  Tartalomjegyzék