Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékajánló
Termékrészletek


ADÓZÁS 2021

ADÓZÁS 2021
 • ADÓZÁS 2021
8 000 Ft

ADÓZÁS 2021

SZJA, ÁFA, TAO, KIVA, TBJ, KATA, ADÓELJÁRÁS, EGYÉB ADÓK

Szerzők: Dr. Császár Zoltán, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Egri-Retezi Katalin, Dr. Futó Gábor, Horváthné Szabó Beáta, Dr. Kovács Ferenc

Megjelenés: 2021. március 1.

 • Szerzők:

  Dr. Császár Zoltán (jogász, adótanácsadó, közgazdász)

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna (jogász, áfa-szakértő)

  Egri-Retezi Katalin (könyvvizsgáló, adószakértő)

  Dr. Futó Gábor (tb-szakértő, ügyvéd)

  Horváthné Szabó Beáta (adószakértő, adószaküzemgazdász)

  Dr. Kovács Ferenc (okl. adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 224 oldal

  Megjelenés: 2021. március 1.

  Tartalom:

   

  1. Az adóeljárás változásai

  Veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény

  2020. évi LIX. törvény a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

  „Nyári adócsomag” (2020. évi LXXVI. törvény)

  Ún. őszi adócsomag (2020. évi CXVIII. törvény)

  2. A 2021-re vonatkozó áfa-változások

  Elektronikus adatszolgáltatás kiterjesztése

  ■ Adóbevallási tervezet kiajánlása

  ■ Lakás áfa újra 5%

  ■ Behajthatatlan követelések érvényesítése – új esetkör

  ■ E-kereskedelem, távértékesítés, szolgáltatásnyújtás nem adóalanyok részére

  Távértékesítés

  Távértékesítés elektronikus platformon keresztül

  ■ Egyablakos rendszer

  - Nem uniós egyablakos rendszer (OSS nem uniós része)

  - Uniós egyablakos rendszer (OSS uniós része)

  - Import egyablakos rendszer (IOSS)

  - Különös visszatérítési jog az egyablakos rendszernél

  Termékimportot érintő változás

  ■ Különleges (egyszerűsített) vámeljárás

  Egyéb változások

  ■ Az áfa-csoportokat érintő változás

  ■ Munkaerő-kölcsönzés fordított adózását érintő változás – egyelőre nem változik semmi

  ■ Mentesülés a számlakibocsátás alól

  ■ Automata berendezéshez kapcsolódó nyugtaadási kötelezettség

  ■ Adószám ismételt megállapítása esetén az adólevonási jog

  ■ Különös adóvisszatérítési esetkör bővülése

  ■ Személygépkocsi-kereskedelemmel kapcsolatos változás

  ■ Adóvisszaigénylési jog jogutódlás esetén

  3. Személyi jövedelemadó törvényt érintő változások

  Dolgozói juttatások

  ■ Vészhelyzeti átmeneti szabályozás

  ■ SZÉP-kártya Szja törvényi szabályozás

  Egyes adónemek hatása a juttatások adózására

  Adómentességet érintő változtatások

  További változások

  Őstermelők, családi gazdaságok adózását érintő változások

  ■ Adómentesség értékhatára

  ■ Jövedelem meghatározása átalányadózás esetén

  ■ Adókötelezettség meghatározása általános szabályok szerint

  ■ Adóelőleg-fizetés és a kifizető adatszolgáltatása

  ■ Családi gazdaság tagjainak adózása

  Egyéb változások

  4. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény változásai

  Fejlesztési tartalék – Tao tv. 7. § (1) f), 29/A. § (90)–(92) bekezdések

  ■ Fejlesztési tartalék 50%-os korlátjának eltörlése

  ■ Fejlesztési tartalék 10 milliárd Ft-os korlátjának eltörlése

  A kifizető által viselt képzési költségeknek a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő ráfordításként való elszámolhatósága – Tao. tv. 3. sz. melléklet B) 14. pontja

  Látvány-csapatsport támogatása – Tao. törvény 22/C. §

  Rendelkezés az adóról – Tao. tv. 24/A. §

  Fejlesztési adókedvezmény

  Energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye

  ■ 2020. december 27-től hatályos szigorítás a személygépkocsi vásárlásához kapcsolódóan

  ■ Az energiahatékonyságot szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményének főbb szabályai

  Műemléki ingatlan beruházás, felújítás, karbantartás

  ■ 2019. december 19-étől hatályos Tao. tv. 7. § (26a) bekezdés szabályai

  ■ Adóalap-csökkentés szabályai

  ■ Behajthatatlan követelés kapcsolt vállalkozásokkal szemben

  ■ Adatszolgáltatási kötelezettség

  ■ Behajthatatlan követelés a számviteli törvényben

  ■ Társasági adó törvény szerinti behajthatatlan követelés és értékvesztés szabályai

  ■ Elengedett követelés

  Osztalék elengedéshez kapcsolódó adóalap-korrekció

  ■ Jóváhagyott osztalék (osztalékot megállapító társaságnál)

  ■ Kapott osztalék (osztalékot megállapító társaság tagjánál)

  Ellenőrzött külföldi társaság

  ■ Külföldi személyre vonatkozó vizsgálat

  ■ Külföldi személyben tulajdonosi viszony és a külföldön megfizetett adó vizsgálata

  ■ Mentesítő szabályok

  ■ Milyen szankciók érvényesülnek az ellenőrzött külföldi társaságnál a társasági adóban

  Telephely szabályok

  Kettős adóztatás elkerülése a külföldi telephellyel rendelkező társasági adó alanyánál – Kapcsolt vállalkozások közötti árak módosítása

  Tőkekivonási adó részletekben történő megfizetése

  Termőföldből átminősített ingatlan kivezetéséből származó nyereség adóalap-növelő tétele

  Alultőkésítési szabály adóalap-növelő tétele a csoportos társasági adóalanyoknál

  5. Társadalombiztosítási szabályok változásai

  Mezőgazdasági őstermelő társadalombiztosítási és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége 2021. január 1-jétől

  ■ Biztosított mezőgazdasági őstermelő és 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége

  ■ Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége

  Egészségügyi szolgáltatási járulék új összege 2021. január 1-jétől

  Hat havi egészségügyi szolgáltatási járulék-tartozás

  Osztozkodás a szociális hozzájárulási adón

  18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre

  Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra, egészségügyi állapotfelmérés

  Új szociális biztonsági egyezmény

  6. Egyéb adók

  ■ Helyi adókról szóló törvényt (Htv.) érintő változások

  ■ 2020-as évközi változások

  Rendkívüli COVID-19 szabályok

  2021-es év eleji változások

  ■ 2021-es évközi változások

  Gépjárműadóról szóló törvényt (Gjt.) érintő változások

  ■ 2021-es év eleji változások

  ■ 2021-es évközi változások

  Reklámadóról szóló törvényt (Ratv.) érintő változások

  Illetékekről szóló törvényt (Itv.) érintő változások

  ■ 2020 évközben hatályba lépett változások

  2021 év elején hatályba lépett változások

  ■ Kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) érintő változások

  2020 évközben hatályba lépett változások

  2021 év elején hatályba lépett változások

  ■ 2021 évközi változások

  ■ Kisvállalati adót (KIVA) érintő változások

  ■ 2020 évközben hatályba lépett változások

  2021 év elején hatályba lépett változások

  2021 évközi változások

 • 1. Az Adóeljárás változásai

  2. A 2021-re vonatkozó áfa-változások

  3. Az SZJA tv-t érintő változások

  4. TAO tv. változásai

  5. TB szabályok változásai

  6. Egyéb adóváltozások
  - Helyi adók
  - Gépjárműadóról szóló tv.
  - Reklámadó tv. változásai
  - Illetkről szóló tv. változásai
  - KATA változások
  - KIVA változások