Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


Bérpótlékok a munka világában

ÚJ
Bérpótlékok a munka világában
4 600 Ft

Bérpótlékok a munka világában

Szerzők: dr. Báthory-Király Kata, Dedákné Németh Margit, dr. Palotay Pálma, Timkóné Kajcsarácz Tünde

Megjelenés: 2024.

 • A bérszámfejtési feladatokat végzők számára elkerülhetetlen az adójogszabályokon túl
  a munkajogi előírások ismerete is. Ezen belül különösen fontos a bérpótlékokra vonatkozó
  szabályokban való tájékozottság. Bármennyire is segítik munkánkat az informatikai
  rendszerek, a beállítások elvégzéséhez, az adatok felviteléhez és a számfejtések
  ellenőrzéséhez, de a személyi jellegű költségek tervezéshez is nélkülözhetetlen, hogy
  ismerjük az ehhez kapcsolódó legfontosabb munkajogi előírásokat.
  Kiadványunk nem tekinthető mindenre kiterjedő, a bérpótlékok teljes körét felölelő
  tájékoztatásnak, mivel nem foglalkozunk minden egyes, hazánkban fellelhető jogviszonnyal.
  Nem törekedtünk arra, hogy minden bérpótlékot ismertessünk, szándékunk arra irányult,
  hogy azon jogviszonyok tekintetében tekintsük át a bérpótlék elemeket, amelyek
  tanácsadó üzletágunk működése során az ügyfeleink részéről jellemzően felmerülnek
  a munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony (részletesen a szociális, gyermekvédelmi
  és gyermekjóléti ágazat), a közszolgálati jogviszony, valamint az köznevelési
  foglalkoztatotti jogviszony területén.
  Reméljük, hogy kiadványunk hasznos segítséget nyújt majd a mindennapi feladatok
  elvégzése során.
 • Státusz
  ÚJ    
 • TARTALOMJEGYZÉK

  ELŐSZÓ...................................................................................................................................5
  A kiadványban használt rövidítések........................................................................................... 6
  I. MT. SZERINTI BÉRPÓTLÉKOK.................................................................................. 7
  1. Mt. szerinti bérpótlékokra vonatkozó szabályok.............................................................. 7
  1.1 Bérpótlék fogalma, számítási módja........................................................................... 7
  1.2 Vasárnapi pótlék (Mt. 140. §)................................................................................... 14
  1.3 Munkaszüneti napi pótlék [Mt. 140. § (2)]............................................................... 17
  1.4 Műszakpótlék (Mt. 141. §)........................................................................................ 20
  1.5 Éjszakai pótlék (Mt. 142. §)...................................................................................... 22
  1.6 Rendkívüli munkavégzés pótléka.............................................................................. 24
  1.7 Ügyeleti és készenléti pótlék..................................................................................... 36
  1.8 Pótlék beépítése az alapbérbe, pótlékátalány (Mt. 145. §) ..................................... 40
  2. Egyes foglalkoztatási típusok speciális szabályai.......................................................... 43
  2.1 Egyszerűsített foglalkoztatás munkajogi szabályai és pótlékainak alakulása.......... 43
  2.2 Gépjárművezetőkre vonatkozó különös szabályok................................................... 50
  3. Távolléti díj és a pótlékok kapcsolata............................................................................ 52
  4. Komplex gyakorlati példák............................................................................................ 61
  4.1 Példa Tartalmaz: munkaszüneti napi pótlékot, rendkívüli munkavégzés
  pótlékát, munkaidőkereten felüli túlmunka pótlékát..................................... 61
  4.2 Példa Tartalmaz: műszakpótlékot, rendkívüli munkavégzés pótlékát,
  vasárnapi pótlékot........................................................................................ 63
  4.3 Példa Tartalmaz: éjszakai pótlékot, munkaszüneti napi pótlékot,
  munkaidőkereten felüli túlmunka pótlékot.................................................... 65
  4.4. Példa Tartalmaz: munkaszüneti napi pótlékot, vasárnapi pótlékot, ügyeleti
  pótlékot, készenléti pótlékot, rendkívüli munkavégzés pótlékát,
  munkaidőkereten felüli túlmunka pótlékot.................................................... 67
  II. A KÖZSZFÉRA BÉRPÓTLÉKAI................................................................................ 71
  1. Közalkalmazottak bérpótlékai........................................................................................ 71
  1.1 Vezetői pótlék (Kjt. 70. §)......................................................................................... 73
  1.2 Címpótlék (Kjt. 71. §)............................................................................................... 74
  1.3 „Kockázati” pótlék (Kjt. 72. §)................................................................................ 75
  1.4 Idegennyelv-tudási pótlék (Kjt. 74. §)..................................................................... 75
  2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat bérpótlékai................................ 77
  2.1 Címpótlék [Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés].......................................................... 77
  2.2 Vezetői pótlék (Korm. rendelet 14. §, 4. számú melléklet)........................................ 78
  2.3 Munkahelyi pótlék [Korm. rendelet 15. § (1)–(2) bekezdés].................................... 80
  2.4 Módszertani pótlék [Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés]......................................... 80
  2.5 Speciális otthoni pótlék [Korm. rendelet 15. § (5) bekezdés].................................. 81
  2.6 Gyógypedagógiai pótlék [Korm. rendelet 15. § (6) bekezdés]................................. 81
  2.7 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi pótlék [Korm. rendelet 15. § (6b) bekezdés]....... 82
  2.8 Különleges otthoni pótlék [Korm. rendelet 15. § (6c) bekezdés]............................. 82
  2.9 Gyermekvédelmi pótlék [Korm. rendelet 15. § (6d) bekezdés]................................ 82
  2.10 Gyermekvédelmi gyámi pótlék [Korm. rendelet 15. § (6e) bekezdés].................... 83
  2.11 Helyettesítési pótlék [Korm. rendelet 15. § (10) bekezdés].................................... 83
  2.12 Szociális ágazati összevont pótlék (Korm. rendelet 15/A. §).................................. 83
  2.13 Bölcsődei pótlék (Korm. rendelet 15/B. §)............................................................. 87
  2.14 Egészségügyi kiegészítő pótlék (Korm. rendelet 15/C. §)...................................... 90
  2.15 Gyvt. szerinti műszakpótlék.................................................................................... 95
  3. A közszolgálati jogviszony bérpótlékai.......................................................................... 96
  3.1 Vezetői pótlék (Kttv. 135. §, 137. §).......................................................................... 97
  3.2 Éjszakai pótlék [Kttv. 140. § (3) bekezdés].............................................................. 99
  3.3 Gépjármű-vezetési pótlék [Kttv. 140. § (4) bekezdés]............................................ 100
  3.4 „Kockázati” pótlék [Kttv. 140. § (5) bekezdés].................................................... 100
  3.5 Idegennyelv-tudási pótlék (Kttv. 141. §)................................................................ 101
  3.6 Képzettségi pótlék (249/2012. Korm. rendelet 2. §)............................................... 102
  4. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony bérpótlékai................................................. 103
  4.1 Nemzetiségi pótlék [Vhr. 90. § (2) bekezdés]......................................................... 105
  4.2 Gyógypedagógiai pótlék [Vhr. 90. § (3) bekezdés]................................................ 106
  4.3 Diabéteszellátási pótlék [Vhr. 90. § (4) bekezdés]................................................. 106