Előjegyzés 2023

Előrendelhető szakkönyveink itt:

https://elojegyzes.szakkonyv.net/

Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


Csődeljárás, (Egyszerűsített) Végelszámolás, Felszámolás, Kényszertörlés, Vagyonrendezés 2022

ÚJ
Csődeljárás, (Egyszerűsített) Végelszámolás, Felszámolás, Kényszertörlés, Vagyonrendezés 2022
10 900 Ft

Csődeljárás, (Egyszerűsített) Végelszámolás, Felszámolás, Kényszertörlés, Vagyonrendezés 2022

A cégmentés és a cégbezárás tudnivalói

Szerzők: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

Megjelenés: 2022. április

 • Szerzők: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 172 oldal

  Megjelenés: 2022. április

   

  Tartalom:

  1. A kritikus cégperiódusok és az azokkal kapcsolatos eljárások jogi szabályozási elvei

  2. Reorganizációs eljárás

  Az eljárás folyamata

  A reorganizációs eljárás kezdeményezése

  A bírósági döntés és fizetési moratórium

  ■ A reorganizációs terv elfogadása és megvalósítása

  ■ Az eljárás megszüntetése

  3. Csődeljárás

  A csődeljárás jogi háttere

  ■ Az eljárás célja és feltételei

  ■ Az eljárási kérelem benyújtása

  ■ A bíróság teendői

  ■ Hitelezői igénybejelentés

  ■ Az adós főbb teendői

  ■ A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő feladatai

  ■ Szabályok az eljárás alatt

  ■ A csődeljárás befejezése

  ■ A csődtörvény által használt fogalmak

  Számviteli és adózási teendők csődeljárás esetén

  ■ A szabályozás jellemzői

  ■ Számviteli elszámolások

  ■ Adókötelezettségek

  4. Végelszámolás

  A végelszámolás jogi háttere

  ■ Az eljárás feltételei, jellemzői

  ■ A végelszámolás folyamata

  ■ Egyszerűsített végelszámolás

  ■ A végelszámolási eljárás számviteli szabályai

  ■ A végelszámolási eljárás fontosabb számviteli feladatai, a beszámolók letétbehelyezési/közzétételi határidői

  ■ Az eljárás indítása

  ■ Számviteli feladatok a végelszámolási eljárás alatt

  ■ A végelszámolás befejezése

  ■ Az eljárás befejezését követő teendők

  A végelszámolási eljárással kapcsolatos adózási kötelezettségek

  ■ Bevallások a végelszámolás megindításakor

  ■ A végelszámolás kezdő időpontja és a végelszámolást lezáró nap közötti időszakokra vonatkozó adóbevallások

  ■ A végelszámolás befejezéséhez kapcsolódó záróbevallások és adóelőírások

  ■ Záróbevallásokban a vagyonkiadáshoz kapcsolódó közterhek meghatározása

  Eljárási szabályok kata, kiva hatálya alatt lévő társaságok végelszámolásánál. Az áttérésre vonatkozó előírások

  ■ A végelszámolási eljárás megszakítása, kilépés a folyamatból

  ■ A vállalkozás folytatása

  Normál végelszámolás esetén

  ■ Egyszerűsített végelszámolásról áttérés normál végelszámolási eljárásra

  ■ Áttérés felszámolási eljárásra

  ■ Kényszertörlés indítás

  ■ Gyakorlati kérdések és problémák

  ■ A tagi kölcsön és az osztalék elengedése

  ■ A tagi kölcsön követelés apportálása

  ■ A tagi kölcsön követeléssel megvalósuló pótbefizetés

  ■ A végelszámolás egyes üzleti éveiről szóló beszámolók közzététele

  ■ Az eljárás befejezését követő vagyonkiadás közterhei

  ■ A végelszámoló társadalombiztosítási státusza

  ■ Mikrogazdálkodói beszámoló a végelszámolási eljárás alatt és annak befejezésekor választható-e?

  ■ A végelszámolás folyamatának fontosabb időpontjai idődiagramban bemutatva

  Számviteli szolgáltató képviseleti joga egyszerűsített végelszámolásnál

  5. Felszámolási eljárás

  ■ A felszámolási eljárás jogi háttere

  ■ Az eljárás kezdeményezése, indítása

  ■ A vezető tisztségviselő (egyes esetekben társasági tag) feladatai, felelőssége

  ■ A hitelezői igények bejelentése

  ■ A felszámoló feladatai és felelőssége

  ■ A hitelezői igények besorolása, a felszámolás költségei

  ■ A felszámolás befejezése

  ■ Iratmegőrzés

  ■ Az egyszerűsített felszámolási eljárás sajátos szabályai

  ■ Visszatérés a vállalkozás folytatására

  ■ Az általános eljárási szabályok alkalmazása a COVID veszélyhelyzet kapcsán

  ■ Számviteli és adózási teendők felszámolási eljárás esetén

  ■ Az eljárás megindításával kapcsolatos feladatok

  ■ A felszámolási eljárás alatti előírások

  ■ Az eljárás befejezése

  ■ A vállalkozás folytatására való visszatérés feladatai

  ■ Gyakorlati kérdések

  ■ A céltartalék értelmezése és felhasználása a felszámolási eljárás alatt

  ■ Irattárolás elektronikusan

  ■ Jellemzően büntetendő vezető tisztségviselői praktikák

  ■ A felszámolás megindításához kötelező-e a közjegyzői okirat végrehajtási záradékolása?

  ■ A NAV által határozat nélkül indított felszámolási eljárás

  ■ Az adóskövetelés beszámíthatósága NAV-kötelezettségbe fizetésképtelenség megállapításánál

  ■ Fizetésképtelenség megállapítható akkor is, ha az adósnak van a kötelezettségét fedező vagyona

  ■ Kérhet-e a hitelező ideiglenes vagyonfelügyelőt?

  ■ Milyen követelés számítható be a felszámolás során?

  ■ A felszámolást megelőző engedményezés hatása a követelés kkv.-nak minősülő hitelezői besorolására

  6. Kényszertörlés

  A kényszertörlés jogi háttere

  ■ Adószám törlés és megszűntnek nyilvánítás

  ■ A kényszertörlési eljárás

  Elrendelésének feltételei

  A kényszertörlési eljárás megindítása és lefolytatása

  ■ A kényszertörlési eljárás lezárása, felelősség, eltiltás

   Az általános eljárási szabályoktól való eltérés a COVID-helyzet kapcsán

   Jelentős változások a cégtörlési eljárásban 2021. júliusától

  ■ A kényszertörlési eljárás számviteli feladatai

  ■ Kényszertörlés alatt benyújtandó bevallások

  7. Vagyonrendezési eljárás

  A vagyonrendezési eljárás jogi háttere

  ■ Az eljárás lényegi tartalmi elemei

  ■ Az eljárás folyamata és felelősei

  ■ Megszűnt külföldi tag üzletrészének kezelése

  ■ Felszámolásból eredő függő követelés rendezése

  Számviteli és közteherviselési szabályok a vagyonrendezéshez kapcsolódóan

 • Státusz
  ÚJ