Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSE 5 LÉPÉSBEN IRATMINTÁKKAL (e-könyv)

EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSE 5 LÉPÉSBEN IRATMINTÁKKAL (e-könyv)
12 700 Ft

EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSE 5 LÉPÉSBEN IRATMINTÁKKAL

Formátum: e-könyv

Kiadás éve: 2022. április

Szerző: dr. Szabó Tibor

Terjedelem: 90 oldal + Iratrmintacsomag (16)

 

Így kell megszüntetni az alvó és tevékenységet nem végző egyesületeket. Kiadványunk segítségével önállóan is elvégezhetők az egyesület megszüntetésének és nyilvántartásból való törlésének feladatai. Kézikönyv + Forgatókönyv + Iratminták (Word). Az e-könyv formátumunk előnye, hogy a Tartalomjegyzékből minden egyes rész könnyen elérhető.

 • Kiadványunk tárgya az egyesület jogutód nélküli megszűnése, és annak alábbi esetei: 
  a) az egyesület határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
  b) megszűnés meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
  c) a tagok vagy alapítók legalább háromnegyedes szótöbbséggel kimondják megszűnését; vagy
  d) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
  f) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

  Bemutatjuk a megszüntetés folyamatát, a szükséges közgyűlési döntéseket, a bíróság előtti feladatokat, és nyomtatványokat, a végelszámolás lépéseit és a számviteli specialitásokat. 

  Mindehhez  a kiadvány részét képező iratmintacsomag szabadon  felhasználható.  Iratmintáink alkalmazását külön kitöltési útmutatóval segítjük. 

  A kiadványunk részét képező forgatókönyv a megszűnés 40 lépését tartalmazza, ez soknak tűnik, de ezek szisztematikus végrehajtásával a kívánt eredmény – az egyesület törlése – hiba nélkül bekövetkezik.

  1. I. fejezet – Bevezetés

   II. Fejezet – JOGSZABÁLYOK ÉS MAGYARÁZATOK 8

   1. A megszűnésre vonatkozó jogszabályok 8
   2. A 2014. március 15-e előtt létrejött egyesületekre alkalmazandó szabályok 8
   3. Egyesületi közgyűlés tartására vonatkozó szabályok és magyarázatok 10

   3.1. A közgyűlés összehívása – a meghívó jelentősége                   10

   3.2. A közgyűlés ülésezése                         11

   3.3. A jelenléti ív                              11

   3.4. A közgyűlés határozatképessége                     12

   3.5. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés határozatképessége                 13

   3.6. Határozathozatal                    13

   3.7. A közgyűlési jegyzőkönyv                   14

   1. A bírósági eljárásra vonatkozó tudnivalók 14

   4.1. Melyik bíróság jár el?                            15

   4.2. Jogi képviselet kötelező-e?                15

   4.3. Változásbejegyzési eljárás – vagy egyszerűsített változásbejegyzési eljárás                  15

   4.4. Papíralapon – vagy elektronikus úton kell kezdeményezni a bírósági eljárást?                            15

   4.5. Kérelem űrlapok a bírósági eljárásban                          16

   4.6. Mintaokiratok                          17

   4.7. Okiratsablonok                        18

   4.8. Illetékfizetés a bírósági eljárásban                  18

   1. Magyarázat a számviteli beszámolóra és a közzétételre vonatkozó jogszabályok alkalmazásához 20

   5.1. A számviteli beszámoló részei egyesület esetében                  20

   5.2. Beszámoló közzétételi kötelezettségek egyesület esetében                21

   5.3. Mérlegképes könyvelő szerepe a végelszámolásban                              23

   III. fejezet – EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSE,
   HA AZ EGYESÜLETNEK NINCS ADÓSZÁMA ÉS NINCS VAGYONA                  25

   1. fejezet – EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSE
    A MEGSZŰNÉSI OK BÍRÓSÁG ÁLTALI MEGÁLLAPÍTÁSA ÚTJÁN 27
   2. fejezet – EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSE KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT ÉS VÉGELSZÁMOLÁS ÚTJÁN 31
   3. A fizetésképtelenség – mint végelszámolást kizáró ok 32
   4. A Közgyűlés határozata 33
   5. A végelszámolás kezdő időpontja és jelentősége 35
   6. A végelszámoló személye 38
   7. Cégkapu regisztráció módosítása 40
   8. A végelszámolás megindításának bejelentése a bíróságnak 40
   9. A végelszámolás megindításának közzététele a bíróság által 42
   10. A végleszámolás befejezésének határideje 42
   11. Értesítés a végleszámolás megindításáról 42
   12. A korábbi vezető tisztségviselők feladatai 43
   13. A végelszámoló feladatai 44
   14. Hitelezői követelések bejelentése – és a végelszámoló ezzel kapcsolatos feladatai 45
   15. Végleszámolási nyitómérleg készítése 45
   16. Felszámolási eljárás kezdeményezése a végelszámoló által 46
   17. Kifogás a végelszámoló intézkedése ellen 47
   18. Az egyesület működésének továbbfolytatása 47
   19. Törlési eljárás kezdeményezése a végelszámolás alatt 48
   20. A végelszámoló tájékoztatási kötelezettsége a bíróság és az egyesület felé 50
   21. Pénzbírság a végelszámolóval és a korábbi tisztviselővel szemben 50
   22. A végelszámolás befejezésének akadályai 51
   23. A végelszámolás befejezése 51
   24. A törlési kérelem benyújtása a bíróságnak 52
   25. Adóbevallások benyújtása, adófizetés 53
   26. Elszámolás az Szja 1%-os juttatások felhasználásáról 53
   27. Szja és járulékbevallás 53
   28. A számviteli beszámoló elkészítése és jóváhagyása 54
   29. Vagyonfelosztási javaslat 55
   30. Zárójelentés a végelszámolás befejezésekor 55
   31. Az egyesület törlése a nyilvántartásból a bíróság által 56
   32. Cégkapu regisztráció törlése 56
   33. Az iratanyag elhelyezése és őrzése 56

   31.1. Adózási iratok megőrzése                57

   31.2. Számviteli iratok megőrzése                           57

   31.3. Munkaügyi iratok megőrzése                         57

   31.4. Maradandó értékű iratok kezelése                              58

   31.5. Selejtezés                58

   1. Adatszolgáltatás a nyugdíjbiztosítás adatokról 59
   2. A jogutód nélkül megszűnt egyesület fennmaradt vagyonával kapcsolatos eljárás 59
   3. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén 60
   4. Kényszervégelszámolás 61
   5. fejezet – A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS TÖRLÉSE 62

   VII. fejezet – EGYESÜLET MEGSZŰNÉSÉNEK
   ÉS VÉGELSZÁMOLÁSÁNAK FORGATÓKÖNYVE                    63

   VIII. fejezet – IRATMINTÁK AZ EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSÉHEZ ÉS TÖRLÉSÉHEZ – MELLÉKLETEK                               71

   1. Melléklet: Jogutód nélküli megszűnés elhatározása egyszerűsített törlési eljárással 71
   2. Melléklet: Megszűnési ok bekövetkezésének megállapítása egyszerűsített törlési eljárással 71
   3. Melléklet: – Egyszerűsített törlési eljárás kezdeményezése
    – PK-149 számú űrlap 71
   4. Melléklet: Szervezet jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló kérelem – PK-157 számú űrlap 71
   5. Melléklet: Közgyűlési jegyzőkönyv és határozat minták a jogutód nélküli megszűnésről és a végelszámolás elrendeléséről 71
   6. Melléklet: Végelszámoló elfogadó nyilatkozata 72
   7. Melléklet: Végelszámolás megindításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem – PK-156. számú űrlap 73
   8. Melléklet: Hitelezői követelések jegyzéke 73
   9. Melléklet: Hitelezői követelések jegyzéke megküldése
    a bíróságnak – PK-32 Egyéb kérelem űrlap 73
   10. Melléklet: Közgyűlési jegyzőkönyv és határozat minták 73
   11. Melléklet: Továbbműködésről szóló döntés bejelentése
    a bíróságnak – PK-146. számú űrlap 73
   12. Melléklet: Egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelem – PK-101T űrlap 73
   13. Melléklet: Közgyűlési jegyzőkönyv és határozat minták a záródokumentumok elfogadásáról és a végelszámolás befejezéséről 73
   14. Melléklet: Vagyonfelosztási javaslat minta 73
   15. Melléklet: Zárójelentése minta 73
   16. Melléklet: Meghatalmazás minta tag közgyűlési képviseletére 73
   17. Melléklet: Illetékmentességi nyilatkozat a bíróság részére 73
   18. fejezet – JOGSZABÁLYOK 74
   19. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 75
   20. évi CLXXV. törvény – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 77
   21. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 87

   350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről                        91