Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


EKÁER + BIREG 2023 (2022-es alapmű + 2023-as kiegészítés)

EKÁER + BIREG 2023 (2022-es alapmű + 2023-as kiegészítés)
9 900 Ft

EKÁER + BIREG 2023 (2022-es alapmű + 2023-as kiegészítés)

Elmélet + Gyakorlat

Szerző: Dr. Sztankó Dániel

Megjelenés: 2022. január (2022-es alapmű) + 2023. február (2023-as kiegészítés)

 • Szerző: Dr. Sztankó Dániel

  Formátum: B/5

  Terjedelem: 298 oldal

  Megjelenés: 2022. január (2022-es alapmű) + 2023. február (2023-as kiegészítés)

   

  Tartalom:

  ELSŐ RÉSZ: Új EKÁER és ÁFA szabályok

  1. Bevezető

  Kiket érint ez a szabályozás a gyakorlatban?

  Milyen esetekben keletkezik EKÁER-kötelezettség?

  ■ Raklapok EKÁER-beli kezelése

  Kinek kell EKÁER-számot kérnie? Az EKÁER-bejelentésre kötelezett személy

  2. Építőkockák – EKÁER-fogalmak

  A járművel kapcsolatos fogalmak

  Ügyletekkel kapcsolatos fogalmak

  ■ Saját termék mozgatása Közösségen belül

  ■ Saját termék Közösségen belüli mozgatása alóli kivételek

  A fuvarozással kapcsolatos fogalmak

  Egyéb fogalmak

  3. Az EKÁER-elemzés folyamata. Az EKÁER tárgyi hatálya, avagy milyen ügyletek esetében áll fenn EKÁER-kötelezettség?

  Az EKÁER-kötelezettséget befolyásoló tényezők

  Példák az EKÁER-kötelezettség vizsgálatára

  Harmadik országból származó termékek fuvarozásával kapcsolatos EKÁER-bejelentési kötelezettség

  4. EKÁER-mentességek

  Kiemelten fontos cél érdekében végzett tevékenység EKÁER-mentessége

  Egyes termékekkel kapcsolatos mentességek

  Egyes termékekkel kapcsolatos mentességek – néhány fontos tudnivaló

  Postai küldemények EKÁER-bejelentési kötelezettsége

  ■ Kardvirághagymák tekintetében fennálló bejelentési kötelezettség

  ■ Egyedi mentességi szabályok – útszakasz-mentesítés

  5. Az EKÁER-bejelentésre kötelezett személye, avagy az EKÁER személyi hatálya

  Kinek kell bejelentenie az EKÁER-t?

  A bejelentő személyi státuszához kapcsolódó egyszerűsítések – egyszerűsített bejelentés

  ■ Mit jelent az egyszerűsített bejelentés?

  ■ Kit érint az egyszerűsített bejelentés?

  Kinek kell bejelentkeznie az EKÁER-be?

  EKÁER-meghatalmazás

  6. A bejelentendő adatok köre

  Teljes adattartalmú bejelentés

  Egyszerűsített adattartalmú bejelentés

  Bejelentendő adatok – egyes gyakorlati kérdések

  ■ Feladó, címzett, felrakodás és kirakodás helye

  ■ Tömegadat

  ■ Göngyöleg (A termék és a göngyöleg együttes szállítása, Csak a göngyöleg utazik)

  ■ A fuvarozás indoka

  ■ A cikkszám szerepeltetése az EKÁER-rendszerben

  A bejelentendő érték

  7. Mikor kell EKÁER-számot kérni? Az adatszolgáltatásra vonatkozó határidők

  Bejelentési határidők

  Adatmódosítás

  Az EKÁER-szám lezárása

  Lezárt EKÁER szám adatainak módosítása 2020. március 1-től

  ■ Hogyan módosult az Art.?

  ■ Milyen adatokat lehet módosítani EKÁER szám lezárása után?

  ■ Továbbra is le kell zárni az EKÁER számokat?

  ■ Mit jelent ez a gyakorlatban?

  ■ Hogyan lehet módosítani az adatokat az EKÁER webfelületen?

  8. Hány EKÁER-szám kell? Gyűjtőfuvar

  9. Az önkéntes EKÁER bejelentés szabályai

  10. EKÁER biztosíték

  Milyen esetekben kell biztosítékot nyújtani?

  ■ Biztosíték és egyéb követelmények bejelentésköteles élelmiszerekkel végzett EKÁER-köteles tevékenység kapcsán

  ■ Kockázati biztosíték új EKÁER-kötelezett esetén

  ■ Kockázati biztosíték és más követelmények egyéb bejelentésköteles termékkel végzett EKÁER-köteles tevékenység kapcsán

  Hogyan lehet kockázati biztosítékot nyújtani?

  Biztosítékadási kötelezettség alóli mentesség

  Csökkenthető-e a biztosíték mértéke?

  A kockázati biztosíték visszautalása

  A kockázati biztosíték kezelése, mértékének meghatározása

  A garancia formájában nyújtott kockázati biztosíték

  11. Üzemzavar, karbantartás. Adatbiztonság és tájékoztatás

  ■ Üzemzavar

  ■ Karbantartás

  12. Szankciók és intézkedések

  Mulasztási bírság

  ■ Kimentési lehetőség – az „adott helyzetben elvárható eljárás” igazolása

  ■ Fuvarozók nyilatkozattételi kötelezettsége

  Hatósági zár alá vétel

  A lefoglalt ingóság értékesítése

  A jármű visszatartása

  Az áru hatósági felügyelet alá vonása

  13. EKÁER-ellenőrzési tapasztalatok

  Az ellenőrzés során tapasztalt tipikus hibák

  Útravaló: Hogyan készüljünk az EKÁER-ellenőrzésre?

  MÁSODIK RÉSZ: EGYES ÜGYLETEK ÁFA- ÉS EKÁER-BELI KEZELÉSE

  1. Alanyi adómentesek és kompenzációs felárra jogosultak

  2. Fordított adózás alá tartozó ügyletek

  3. Mozgóárusok

  4. Reklamációk és garanciális áru

  Belföldi reklamáció kezelése

  Nemzetközi reklamáció kezelése

  A visszáru EKÁER-beli kezelése

  5. Bizományi értékesítés

  6. INCOTERMS paritások szerepe az EKÁER-ben

  7. Nemzetközi láncügylet

  Mikor beszélünk láncügyletről?

  A teljesítési hely meghatározása

  ■ A fuvarozással járó ügylet meghatározása

  ■ A többi (álló) ügylet meghatározása

  A láncügyletben szereplő ügyletekhez kapcsolódó áfamérték

  Láncügyletek – gyakorlati konklúziók és következmények

  Láncügyletek EKÁER-beli kezelése

  Példák belföldre irányuló nemzetközi láncügyletre

  ■ Példa háromszereplős belföldre irányuló nemzetközi láncügyletre

  8. A belföldi láncügylet EKÁER-szabályai

  9. Háromszögügylet

  10. Saját áru mozgatása külföldi adóalany által

  11. Bérmunka

  Belföldi bérmunka

  Közösségen belüli bérmunka (nem egyszerűsített)

  Közösségen belüli egyszerűsített bérmunka

  Mi a fuvarozás indoka bérmunka esetén?

  12. Importügyletek kezelése

  Termékimport a beléptetés országában (az ún. 42. eljárás)

  A rendeltetés helyén megvalósuló termékimport

   

  HARMADIK RÉSZ: A BIREG legfontosabb szabályai

  1. A BIREG bevezetése

  2. 2021 januárjában megváltozott a BIREG szabályozás

  3. EKÁER és BIREG összehasonlítása

  4. A BIREG regisztrációs felület

  5. A legfontosabb BIREG jogszabályhelyek

  6. Milyen kötelezettségek merülnek fel tehergépjármű üzembentartó oldalán és milyenek a feladó/címzett oldalán?

  7. A BIREG kötelezettség elemzésének sorrendje

  Tehergépjármű üzembentartója szempontjából

  Belföldi fel- és lerakodóhely szempontjából

  8. Egyes kötelezettségek

  Engedély használati kötelezettség

  Fuvarregisztrációs kötelezettség

  Mit jelent a fuvarregisztráció a gyakorlatban?

  ■ Első lépés: cégregisztráció

  ■ Második lépés: fuvarregisztráció

  ■ Harmadik lépés: események rögzítése

  Fuvarregisztráció-bemutatási kötelezettség

  ■ Feladó/címzett engedély és BIREG ellenőrzési kötelezettsége

  Feladó/címzett engedélykezelési kötelezettsége 2021. június 30-ig

  Feladó/címzett engedélykezelési kötelezettsége 2021. július 1-től

  9. Az egyes lépések bemutatása a BIREG felületről (rakodóhelyként)

   

  MELLÉKLETEK

  ■ A régi EKÁER rendelet 2021. december 31-én hatályos szövege -- 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

  ■ Az új EKÁER rendelet 2021. január 1-től hatályos szövege -- 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

  ■ A bejelentésköteles termékek köre

  ■ NAV kérdés-válaszok

  ■ A 261/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet BIREG kötelezettség megállapítása szempontjából releváns jogszabálykivonat

  ■ Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatója az Előzetes Elektronikus Engedélyregisztrációs Rendszer (BIREG) bevezetéséről

  ■ Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatója az árufuvarozási engedélykötelezettségről (BIREG)