Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


Egyéni vállalkozók adózási kézikönyve 2024

Egyéni vállalkozók adózási kézikönyve 2024
9 900 Ft

Egyéni vállalkozók adózási kézikönyve 2024

Formátum: Nyomdai + e-Könyv (Pdf)

Kiadás éve: 2024. január

Szerző: Dr. Szabó Tibor

Terjedelem: Nyomdai 205 oldal, e-könyvben 161 oldal

 • 2024-es kiadás. Adótippek az átalányadó, a vállalkozói Szja és az új kata alkalmazásához ● Hogyan vegyük ki a pénzt vállalkozásból? ● Adózás- és könyveléstechnikai tudnivalók ● Működési szabályok a vállalkozásban ● Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is

  Tartalom:

  I. RÉSZ – BEVEZETÉS
  II. RÉSZ – EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE
  1. Az egyéni vállalkozási forma előnyei és hátrányai
  2. Egyéni vállalkozás alapítása
  2.1. Mi az egyéni vállalkozás és ki lehet egyéni vállalkozó?
  2.2. Ki nem lehet egyéni vállalkozó?
  2.3. Egyéni vállalkozás alapításának menete
  2.3.1. Bejelentés
  2.3.2. Adószám, nyilvántartási szám, KSH szám megállapítása
  2.3.3. Adózási módok választása a bejelentés során
  2.3.4. Bejelentés a Rendelkezési nyilvántartásba
  2.3.5. Kamara regisztráció
  2.3.6. Építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációja
  2.3.7. Bankszámlanyítási és vezetési kötelezettség
  3. Az egyéni vállalkozóra vonatkozó működési szabályok
  3.1. Az egyéni vállalkozó felelőssége
  3.2. Az egyéni vállalkozó névhasználata
  3.3. Személyes közreműködés
  3.4. Székhely, telephely, fióktelephely
  3.5. A tevékenységi körök
  3.6. Engedélyköteles tevékenységek, képesítési követelmények
  3.7. Változás-bejelentési kötelezettség
  3.8. Elektronikus kapcsolattartás kötelezettsége a hatóságokkal
  3.9. Az egyéni vállalkozó szünetelése
  3.10. Eladható-e az egyéni vállalkozás?
  3.11. Az egyéni vállalkozás továbbfolytatása az örökös által
  3.12. Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnése
  3.13. Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése
  3.14. Az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása
  3.15. Egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatása egyszemélyes gazdasági társaságban
  3.16. Az egyéni cég
  III. RÉSZ – ADÓZÁS-TECHNIKAI TUDNIVALÓK
  4. Adózási alapismeretek egyéni vállalkozóknak
  4.1. Adózási alapfogalmak
  4.2. Az adózási terület jellemzői a vállalkozásban
  4.3. Általánosan érvényes adózási alapelvek
  4.4. Az adózás információs forrásai
  4.5. Az egyéni vállalkozás adózási struktúrája
  4.6. Az egyéni vállalkozás adózási rendjének kialakítása
  5. Adóbevallás-technikai ismeretek
  IV. RÉSZ – A VÁLLALKOZÓI SZJA SZERINTI ADÓZÁS
  6. A VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
  6.1. A vállalkozói szja jellemzői
  6.2. Jövedelem-(nyereség) minimum a vállalkozói szja alatt
  6.3. Költségelszámolási szabályok és elszámolható költségek
  6.4. A vállalkozói kivét
  6.5. Az értékcsökkenési leírás szabályai vállalkozói szja alatt
  6.6. Főbb bevétel-csökkentési lehetőségek a vállalkozói szja alatt
  6.7. Kisvállalkozások adókedvezménye
  6.8. Vállalkozói szja-előleg fizetés
  7. HAVI ADÓ ÉS JÁRULÉKFIZETÉS A VÁLLALKOZÓI SZJA ALATT
  7.1. A főállású egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt
  7.2. A mellékfoglalkozású egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt
  7.3. A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt
  7.4. A minimálbér és garantált bérminimum szabálya és alkalmazása
  8. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK
  8.1. Adómegállapítási módok
  8.2. A helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározása 2023-tól
  8.3. A helyi iparűzési adó bevallása
  9. CÉGAUTÓ ADÓ A VÁLLALKOZÓI SZJA ALATT
  10. BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK A VÁLLALKOZÓI SZJA ALATT
  10.1. Havi adó- és járulékbevallás és -fizetés
  10.2. Szja bevallás
  10.3. Helyi iparűzési adó bevallása
  10.4. Általános forgalmi adó bevallás
  11. EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBAN IS ÉRVÉNYESÍTHETŐ SZJA ADÓALAP-KEDVEZMÉNYEK
  11.1. A 25 év alatti fiatal / 30 év alatt anyák kedvezménye
  11.2. A családi kedvezmény szabálya
  11.3. A családi járulékkedvezmény
  11.4. Az első házasok kedvezménye (Szja tv. 29/C.§)
  11.5. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (Szja tv. 29/D.§)
  11.6. Személyi kedvezmény (Szja tv. 29/E.§)
  12. HOGYAN VEGYÜK KI A PÉNZT AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL?
  13. KÖNYVELÉS A VÁLLALKOZÓI SZJA ALATT
  13.1. Könyvelési alapelvek egyéni vállalkozásban
  13.2. A naplófőkönyv és a pénztárkönyv közös szabályai
  13.3. Naplófőkönyv vezetése
  13.4. Pénztárkönyv vezetése
  13.5. Részletező nyilvántartások vezetése
  13.6. Alapvető bizonylati szabályok
  V. RÉSZ – ÁTALÁNYADÓZÁS
  14. AZ ÁTALÁNYADÓ
  14.1. Az átalányadó jellemzői
  14.2. Az átalányadó választásának feltételei
  14.3. Az átalányadózás választásának bejelentése – és változás-bejelentési kötelezettségek
  14.4. Az egyes tevékenységek költséghányadai
  14.4.1. 40% költséghányadra jogosító tevékenységek
  14.4.2. 80% költséghányadra jogosító tevékenységek
  14.4.3. 90% költséghányadra jogosító tevékenységek
  14.5. Eljárás költséghányad-váltás esetén
  14.6. A bevételekre vonatkozó szabályok
  14.7. Támogatásokra vonatkozó szabályok
  14.8. Az átalányadó mértéke
  14.9. Átalányadó mentesség
  14.10. Az átalányadó-előleg fizetése
  14.11. Eljárás a bevételi értékhatárok átlépése esetén
  14.12. Eljárás az átalányadó szabályainak jogosulatlan alkalmazása esetén
  14.13. Áttérés vállalkozói szja-ról az átalányadóra
  14.14. Az átalányadóra való jogosultság megszűnése a számla- nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt
  14.15. Eljárás az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén
  15. HAVI ADÓ ÉS JÁRULÉKFIZETÉS ÁTALÁNYADÓ ALATT
  15.1. Főállású átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke
  15.2. A mellékfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke
  15.3. A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke
  16. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÁTALÁNYADÓZÁS ALATT
  17. CÉGAUTÓ ADÓ ÉS AZ ÁTALÁNYADÓZÁS
  18. BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ÁTALÁNYADÓZÁS ESETÉN
  18.1. Negyedéves adó- és járulékbevallás
  18.2. Szja bevallás
  18.3. Helyi iparűzési adó bevallása
  18.4. Általános forgalmi adó bevallás
  19. KÖNYVELÉS AZ ÁTALÁNYADÓ ALATT
  VI. RÉSZ – KISADÓZÓ VÁLLALKOZÓK TÉTELES ADÓJA – AZ ÚJ KATA SZERINTI ADÓZÁS
  20. Az új kata jellemzői
  21. Az új kata választásának és alkalmazásának feltételei
  22. Az új kata választásának bejelentése
  23. Adómértékek és adófizetés
  24. Mentesülés a további adók és bevallások alól
  25. A kisadózót megillető ellátások és a kisadózó jövedelme
  26. Eljárás, ha a kisadózó őstermelő is
  27. Helyi iparűzési kötelezettség új kata alatt
  28. Általános forgalmi adó új kata alatt
  29. Cégautó adó új kata alatt – nincs
  30. Bevallási kötelezettség új kata alatt
  31. Adózási módok közötti áttérések
  31.1. Áttérés szja-ról katára
  31.2. Áttérés katáról az átalányadó alá
  31.3. Áttérés katáról szja-ra
  31.4. A tevékenység folytatása az egyéni vállalkozó özvegye, vagy örököse által
  32. Könyvelés kata alatt
  VII. RÉSZ – ÁFA SZABÁLYOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBAN
  33. Az általános forgalmi adózás jellemzői
  34. Áfa adózási mód választása
  34.1. Általános szabályok szerinti áfa alanyiság választása
  34.2. Alanyi adómentesség (Áfa tv. 187.§)
  34.3. Pénzforgalmi elszámolás
  34.4. Mezőgazdasági termelés (Áfa tv. 197-204.§)
  34.5. Utazás-szervezési szolgáltatás (Áfa tv. 205-212/C.§)
  34.6. Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (Áfa tv. 213-233.§)
  34.7. Befektetési arany (Áfa tv. 234-243.§)
  35. A számlázásra vonatkozó szabályok
  35.1. A számlázás jelentősége a vállalkozásban
  35.2. A számla típusai
  35.2.1. A hagyományos, papíralapú számlatömbökkel szembeni követelmények
  35.2.2. Számlázó programmal szembeni követelmények
  35.3. A számla tartalmi elemei
  35.4. Mikor kell a számlát kiállítani? A számlakiállítás helyes időpontja
  35.5. Elektronikus számlákra vonatkozó szabályok
  35.6. Online adatszolgáltatás a számláról
  35.7. A fiktív számlákról
  36. A nyugtaadás szabályai
  36.1. Mikor kötelező nyugtát adni?
  36.2. Kinek kötelező a pénztárgép használata?
  36.3. Számla- és nyugtaadás ellenőrzése és elmulasztásának szankciói
  37. KÉSZPÉNZFIZETÉS ÉS KEZELÉS AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBAN
  37.1. Készpénzfizetési korlát vállalkozások között
  37.2. A készpénzfizetés bejelentése az adóhatóságnak
  37.3. Készpénz fizetés elfogadása árukereskedelmi tevékenység esetén
  37.4. Házipénztár az egyéni vállalkozásban