Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


KÉZIKÖNYV ÉS IRATMINTÁK A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV ÉS IRATMINTÁK A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ
27 400 Ft

KÉZIKÖNYV + IRATMINTÁK A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ

Segédlet a Panasztörvény alkalmazásához minden foglalkoztatónak

Formátum: e-könyv Pdf, Iratminták Word

Kiadás éve: 2023

Szerző: Dr. Szabó Tibor

Terjedelem: Kézikönyv 53 oldal + 14 iratminta

 • Kiadványunkban ismertetjük a Panasztörvény foglalkoztatókat érintő rendelkezéseit, a cégeket és a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó szolgáltatókat terhelő megfelelési kötelezettségeket, a bejelentésekre vonatkozó szabályokat, a bejelentéskezelés feladatait és hatásköri szabályait. Bemutatjuk, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer működése – egy bejelentés fogadása, kivizsgálása - során mi tartozik a rendszer működtetésével megbízott személy / szervezet feladatkörébe, és mi tartozik a foglalkoztató feladatkörébe.

  Kiadványunk legfontosabb része az iratmintatár. Ezek egy része a foglalkoztatói belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására vonatkozik, ennek része egy bejelentés-kezelési szabályzat is. Többféle variációban megadjuk a foglalkoztatókat terhelő tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének mintáját.

  Az iratminták második csoportja a visszaélés-bejelentési rendszer működésére vonatkozik. Egy bejelentés fogadása, jegyzőkönyvezése,  visszaigazolása, elintézése, a tájékoztatási kötelezettségek teljesítése valóságos jogi procedúra, kötött tartalmú dokumentumokkal. Hogyan kell a telefonon, vagy személyesen megtett bejelentést írásba foglalni? Hogyan kell visszaigazolni egy írásbeli bejelentést. Mi a formátuma a hiánypótlási felhívásnak. Hogyan kell tájékoztatni a bejelentőt a kivizsgálási határidő meghosszabbításáról? A kivizsgálás mellőzésének mi az eljárása? Hogyan kell lezárni egy vizsgálatot, és erről milyen tájékoztatást kell adni?

  Ezen iratmintákat letölthető Word formátumban tartalmazza kiadványunk.

 • 1. BEVEZETÉS

  2. JOGSZABÁLYOK
  2.1. Az EU irányelv
  2.2. A Panasztörvény
  2.2.1. A panaszok, bejelentések intézésének rendszere a közszférában és a magánszektorban

  3. A FOGLALKOZTATÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER
  3.1. Fogalmak
  3.2. A Panasztörvény II. fejezetének tárgyi hatálya – a 17.§ értelmezése

  4. A KÖTELEZTETTEK KÖRE
  4.1. Pmt-s szolgáltatók
  4.1.1. Alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozók
  4.1.2. Alkalmazottat nem foglalkoztató gazdasági társaságok
  4.2. A legalább 50 fő foglalkoztató vállalkozások

  5. A FOGLALKOZTATÓK MEGFELELÉSI FELADATAI
  5.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása
  5.1.1. Önálló vagy közös rendszer
  5.1.2. Létrehozás: a lehetséges megoldások
  5.1.3. Pártatlan foglalkoztatott vagy szervezeti egység megbízása
  5.1.3.1. A pártatlanság fogalma
  5.1.3.2. A bizalmas adatkezelés követelménye
  5.1.4. Bejelentővédelmi ügyvéd megbízása
  5.1.5. Külső szervezet megbízása
  5.1.6. Önfoglalkoztató egyéni vállalkozók belső visszaélés-bejelentési rendszerének létrehozása
  5.2. A tájékoztatási kötelezettség
  5.3. Kivizsgálás és intézkedések megtétele – ha bejelentés érkezik
  5.3.1. Kompetenciák, hatáskörök és döntési jogosultságok a belső visszaélés-bejelentési rendszer működése során
  5.4. A visszaélés-bejelentési rendszer működésének ellenőrzése
  5.4.1. A foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés
  5.4.2. Szabálysértési felelősség

  6. A BEJELENTÉS SZABÁLYAI
  6.1. A bejelentés tárgya – mit lehet bejelenteni?
  6.2. Mit jelent a jogellenes cselekmény?
  6.3. Ki tehet bejelentést?
  6.4. A bejelentés megtétele
  6.4.1. Szóbeli bejelentés telefonon
  6.4.2. Szóbeli bejelentés személyesen
  6.4.3. Írásbeli bejelentés
  6.5. A bejelentés kivizsgálása és határideje
  6.6. A foglalkoztató intézkedései a bejelentés alapján
  6.7. A bejelentés nyilvánosságra hozatala a bejelentő által
  6.8. Adatkezelési szabályok

  7. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐK VÉDELME
  7.1. A korlátok
  7.2. Csak az uniós jog hatálya alá tartozó bejelentésekre él a bejelentővédelem
  7.3. Törvény által védett titkok megsértésével tett bejelentés
  7.4. Az uniós területeken kívüli jogsértést bejelentők védelme
  7.5. Csak a jogszerűen megtett bejelentésre vonatkozik a bejelentővédelem
  7.6. A rosszhiszemű bejelentés következményei

  8. BEJELENTŐVÉDELMI JOGOK
  8.1. A hátrányos intézkedés tilalma
  8.2. Mentesülés az üzleti titok megsértése alól
  8.3. Jogi segítségnyújtás - Jogi segítő útján
  8.4. A bejelentők védelmére vonatkozó jogokat nem lehet korlátozni, vagy kizárni
  8.5. A bejelentés bejelentő általi nyilvánosságra hozatalának feltételei
  8.5.1. Alapfeltételek
  8.5.2. Határidőhöz kötött intézkedés elmulasztása
  8.5.3. A közérdek nyilvánvaló veszélyeztetése
  8.5.4. Az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer törvénysértő működésének vélelmezése
  8.6. A névtelen bejelentők védelme
  8.7. A bejelentő segítőinek védelme

  9. A BEJELENTŐVÉDELMI ÜGYVÉD ÉS FELADATAI

  10. IRATMINTÁK
  1. Bejelentéskezelési szabályzat
  2. A foglalkoztató tájékoztatója belső visszaélés-bejelentési rendszeréről
  3. Faliújság hirdetmény a foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszeréről
  4. Munkavállalói tájékoztató a foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszeréről
  5. Szerződési kikötés a belső visszaélés-bejelentési rendszer elérhetőségéről és működéséről
  6. Jegyzőkönyv telefonon szóban megtett bejelentés írásba foglalásáról
  7. Jegyzőkönyv személyesen szóban megtett bejelentés írásba foglalásáról
  8. Írásban megtett bejelentés visszaigazolása a bejelentő részére
  9. Hiánypótlási felhívás a bejelentő részére
  10. Bejelentő tájékoztatása az elintézési határidő meghosszabbításáról
  11. Bejelentő tájékoztatása a kivizsgálás mellőzéséről
  12. Bejelentő tájékoztatása a kivizsgálás eredményéről, ha a bejelentés alapos
  13. Bejelentő tájékoztatása a kivizsgálás eredményérő, ha a bejelentés alaptalan
  14. Jegyzőkönyv a bejelentő részére adott szóbeli tájékoztatásról