Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


Munkaerő gazdálkodás és Társadalombiztosítás 2023

-50%
Munkaerő gazdálkodás és Társadalombiztosítás 2023
8 000 Ft
Akció: 4 000 Ft
Kezdete: 2024.02.16   A készlet erejéig!

Munkaerő gazdálkodás és Társadalombiztosítás 2023

Szerzők: Gubala Ferenc, Dr. Orosz Zoltán

Terjedelem: 370 oldal

Megjelenés: 2023. január

 • Oktatási segédanyag a Munkeaerőgazdálkodási és Társadalombiztosítási szakember képzéseken.

 • Tartalomjegyzék
  Bevezető _______________________________________________________ 1. oldal
  1 Munkaügyi, HR és közgazdasági alapismeretek ________________________ 1.oldal
  1.1 HR stratégia gyakorlati kialakítása ________________________________ 5. oldal
  1.2 Munkaerő toborzási módszerek ___________________________________ 7.oldal
  1.3 Üzleti tervezés, számviteli alapismeretek __________________________ 10. oldal
  1.4 Bérköltség tervezés ___________________________________________ 14. oldal
  1.4.1 Az egységes bérpolitika alapjai ________________________________ 14. oldal
  1.4.2 Kötelező pótlékok __________________________________________ 15. oldal
  1.4.3 Távolléti díj _______________________________________________ 18. oldal
  1.4.4 Béren kívüli, az egyes meghatározott valamint az adómentes juttatások tervezése ______________________________________________________________ 20. oldal
  1.4.5 Nem kötelező (szabadon adható) egyéb juttatások _________________ 22. oldal
  1.4.6 Költségtérítések ____________________________________________ 22. oldal
  1.4.7. A bérköltségtervezés összefoglalása ____________________________ 23. oldal
  1.5 Az egyes foglalkoztatási formák elhatárolása ______________________ 23. oldal
  1.6 Munkajogi alapismeretek ______________________________________ 38. oldal
  1.6.1 A munkajog forrása, a Munka Törvénykönyvéről__________________ 39. oldal
  1.6.1.1 A munkajog forrásai _______________________________________ 39. oldal
  1.6.1.2 A Munka törvénykönyvéről _________________________________ 39. oldal
  1.6.2 Alapvető fogalmak __________________________________________ 41. oldal
  1.6.3 Munkaviszony létrejötte, változása _____________________________ 44. oldal
  1.6.3.1 Munkaszerződés fogalma, jognyilatkozat _______________________ 44. oldal
  1.6.3.2 Munkaviszony módosulása, munkaszerződés módosítása, semmisség 47. oldal
  1.6.3.3 A tanulmányi szerződés _____________________________________ 50.oldal
  1.6.4 Munkaidő és pihenőidő _______________________________________ 51.oldal
  1.6.4.1 Munkaidőre vonatkozó szabályok _____________________________ 52.oldal
  1.6.4.2 A pihenőidőre vonatkozó szabályok ____________________________ 54.oldal
  1.6.5 Munkabér __________________________________________________ 53.oldal
  1.6.6 Kárfelelősségi szabályok ______________________________________ 59.oldal
  1.6.6.1 Munkavállalói kártérítés általános szabályai _____________________ 59.oldal
  1.6.6.2 Munkáltató kártérítési felelőssége _____________________________ 63.oldal
  1.6.7 Munkaügyi viták ____________________________________________ 66.oldal
  1.7 Kapcsolattartás a munkavállalókkal _______________________________ 68.oldal
  1.7.1 Szakszervezet _______________________________________________ 69.oldal
  1.7.2 Üzemi Tanács _______________________________________________ 72.oldal
  1.8 A munkavállaló és a munkáltató jogai, kötelezettségei ________________ 74.oldal
  1.8.1 A munkavállaló kötelezettségei, és a munkáltató jogai _______________ 75.oldal
  1.8.2 Munkáltató kötelezettségei és a munkavállaló jogai _________________ 80.oldal
  1.9 A munkaviszony megszűnése, megszüntetése _______________________ 83.oldal
  1.9.1 Munkaviszony megszűnése ____________________________________ 83.oldal
  1.9.2 Munkaviszony megszüntetése __________________________________ 85.oldal
  1.9.3 Közös megegyezés ___________________________________________ 86.oldal
  1.9.4 Felmondás, végkielégítés, csoportos létszámcsökkentés ______________ 87.oldal
  1.9.5 Azonnali hatályú felmondás ___________________________________ 91.oldal
  1.9.6 Jogellenes megszüntetés ______________________________________ 93.oldal
  1.10 A GDPR szerinti adatvédelmi szabályok alkalmazása a munkaügyekben _ 94.oldal
  2. A bérszámfejtő munkája _________________________________________ 97.oldal
  2.1 A bérszámfejtés menete ________________________________________ 99.oldal
  2.1.1 A munkaidőbeosztás szabályai _________________________________ 99.oldal
  2.1.2 Bérezési formák _____________________________________________ 99.oldal
  2.1.3 Bérezés távollét esetén _______________________________________ 104.oldal
  2.2 A biztosítotti jogállás kérdései __________________________________ 109.oldal
  2.2.1 Történeti áttekintés __________________________________________ 109.oldal
  2.2.2 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai _________________________ 117.oldal
  2.2.3 A társadalombiztosítás intézményrendszere ______________________ 119.oldal
  2.2.4 A biztosítotti jogállással összefüggő kötelezettségek _______________ 121.oldal
  2.2.5 Adó és járulékkedvezmények _________________________________ 129.oldal
  2.2.6 Munkaadót terhelő járulékok __________________________________ 129.oldal
  2.3 Adózási alapismeretek a gyakorlatban ____________________________ 133.oldal
  2.4 Végrehajtások, letiltások, levonások _____________________________ 137.oldal
  2.5 Bérszámfejtési példatár ________________________________________ 139.oldal
  2.6 Más, a bérhez kapcsolódó adózási tudnivalók ______________________ 146.oldal
  2.6.1 EFO _____________________________________________________ 146.oldal
  2.6.2 KATA és KIVA ____________________________________________ 147.oldal
  2.7 Az ART szabályai ____________________________________________ 149.oldal
  2.7.1 A törvény szerkezete ________________________________________ 149.oldal
  2.7.2 Alapvető rendelkezések legfontosabb szabályai ___________________ 151.oldal
  2.7.3 Az adó megállapítása ________________________________________ 155.oldal
  2.7.4 Bevallás szabályai __________________________________________ 155.oldal
  2.7.5 Adófizetés és adóelőleg fizetés szabályai ________________________ 157.oldal
  2.7.6 A bizonylatolás és nyilvántartás szabályai _______________________ 158.oldal
  2.7.7 Adatszolgáltatás szabályai ____________________________________ 159.oldal
  2.7.8 Jogkövetkezmények _________________________________________ 160.oldal
  3. Társadalombiztosítási szakfeladatok ______________________________ 164.oldal
  3.1 Az ÁKR szabályai ____________________________________________ 164.oldal
  3.1.1 A kérelemre induló és a hivatalbóli eljárások szabályai _____________ 165.oldal
  3.1.1.1 Kérelemre induló eljárás ____________________________________ 165.oldal
  3.1.1.2 Hivatalbóli eljárás _________________________________________ 167.oldal
  3.1.2 Hatósági döntés és jogorvoslat ________________________________ 167.oldal
  3.1.3 ÁKR alkalmazása a TB szakfeladatok gyakorlati ellátása során _______ 170.oldal
  3.2 A nyugdíjbiztosítás ellátásai ____________________________________ 173.oldal
  3.2.1 Bevezetés _________________________________________________ 173.oldal
  3.2.2 Öregségi nyugellátás ________________________________________ 178.oldal
  3.2.3 Hozzátartozói nyugellátások __________________________________ 194.oldal
  3.2.3.1 Özvegyi nyugdíj __________________________________________ 195.oldal
  3.2.3.2 Az árvaellátás ____________________________________________ 198.oldal
  3.2.3.3 Baleseti hozzátartozói ellátások ______________________________ 200.oldal
  3.2.3.4 Özvegyi járadék __________________________________________ 200.oldal
  3.3 Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások ____________________________ 201.oldal
  3.3.1 Táppénz __________________________________________________ 205.oldal
  3.3.2 Csecsemőgondozási díj ______________________________________ 227.oldal
  3.3.3 Gyermekgondozási díj _______________________________________ 239.oldal
  3.3.4 Örökbefogadói díj __________________________________________ 253.oldal
  3.3.5 Baleseti ellátások ___________________________________________ 262.oldal
  3.3.6 Megváltozott munkaképességűek, rokkantsági és rehabilitációs ellátsok 271.oldal
  3.3.7 Fogyatékkal élők ellátása _____________________________________ 311.oldal
  3.4. A rehabilitációs kártya ________________________________________ 321.oldal
  4. Családtámogatás ______________________________________________ 323.oldal
  5. Társadalombiztosítási példatár ___________________________________ 359.oldal
  6. Mellékletek, nyomtatványok_____________________________________ 371.oldal