Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékajánló
Termékrészletek


Munkajogi és Polgári jogi Szerződés- és Iratmintatár (Könyv + Pendrive)

Munkajogi és Polgári jogi Szerződés- és Iratmintatár (Könyv + Pendrive)
11 000 Ft

Munkajogi és Polgári jogi Szerződés- és Iratmintatár (Könyv + Pendrive)

Összes megállapodás- és jognyilatkozat-minta szerkeszthető, Word formátumban (Könyv + Pendrive)

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

 • Szerzők: Dr. Horváth István (munkajogász, ügyvéd, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék), Dr. Szladovnyik Krisztina (cég- és társasági jogi szakjogász, ügyvéd)
  Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 254 oldal (Pendrive melléklettel!)
  Megjelenés: 2019. november 25.

  Tartalom:

  A polgári jog körébe tartozó iratminták

  ■ Ingatlan-adásvételi szerződés

  ■ Adásvételi szerződés (ingók megvásárlása céljából)

  ■ Ingatlan birtokátruházási jegyzőkönyv

  ■ Ingatlanajándékozási szerződés (egyenes ági rokonok között a holtig tartó haszonélvezetről való lemondással)

  ■ Ingatlanajándékozási szerződés (holtig tartó haszonélvezet fenntartásával)

  ■ Helyiségbérleti szerződés (üzlethelyiségre, határozatlan időtartamra)

  ■ Lakásbérleti szerződés

  ■ Lakásbérleti szerződés felmondása

  ■ Albérleti szerződés

  ■ Megbízási szerződés ügyvezetői tisztség ellátására

  ■ Megbízási szerződés (valamely általános feladat ellátására)

  ■ Elállás a vállalkozó részéről

  ■ Vállalkozási szerződés (határozott időtartamra, egységár szerinti, tételes elszámolással)

  ■ Uralmi szerződés

  ■ Alvállalkozói szerződés

  ■ Tartozáselvállalási szerződés

  ■ Bizalmi vagyonkezelési szerződés

  ■ Teljesítésátvállalási szerződés

  ■ Kölcsönszerződés (magánszemélyek között)

  ■ Tartozásátvállalási szerződés

  ■ Kezességvállalási szerződés I. (egyszerű kezesség vállalására)

  ■ Kezességvállalási szerződés II. (készfizető kezesség vállalására)

  ■ Üzletrészátruházási szerződés

  A munkajog körébe tartozó iratminták

  ■ Munkaszerződés (határozott vagy határozatlan időre szóló, teljes vagy részmunkaidős)

  ■ Munkavégzés behívás alapján

  ■ Munkaszerződés munkakör megosztott ellátására

  ■ Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra

  ■ Munkaszerződés távmunkavégzésre

  ■ Vezető állású munkavállaló munkaszerződése [ideértve az Mt. 209. § (2) bekezdése szerinti munkavállalói kört]

  ■ Munkaszerződés munkaerő-kölcsönzésre

  ■ Hallgatói munkaszerződés

  ■ A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

  ■ Megállapodás az életkor alapján ... évre járó pótszabadság következő évben történő kiadásáról

  ■ A munkaszerződés módosítása

  ■ Megállapodás a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

  ■ Határozatlan idejű munkaviszony munkáltató általi felmondása

  ■ Határozott idejű munkaviszony munkáltató általi felmondása

  ■ Munkáltatói azonnali hatályú felmondás az Mt. 78. §-a alapján

  ■ Munkáltatói azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt

  ■ Határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú munkáltatói felmondása

  ■ Eljárás a munkaviszony megszűnésekor I. - Jegyzőkönyv a munkakör átadásáról

  ■ Eljárás a munkaviszony megszűnésekor II. - A munkavállalót megillető igazolások kiadása

  ■ Eljárás a munkaviszony megszűnésekor III. - A munkavállaló munkájának értékelése

  ■ Versenytilalmi megállapodás

  ■ Munkáltatói elállás a versenytilalmi megállapodástól

  ■ Tanulmányi szerződés

  ■ Munkáltatói elállás a tanulmányi szerződéstől

  ■ Egyéni leltárfelelősségi megállapodás

  ■ Csoportos leltárfelelősségi megállapodás

  ■ Joghátrány megállapítása munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén

  ■ A munkavállaló figyelmeztetése

  ■ Fizetési felszólítás

  ■ Munkaerő-kölcsönzésre szóló szerződés

  ■ Jutalmazási szabályzat