Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása (NAGY ÁFA KÉZIKÖNYV)

-13%
Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása (NAGY ÁFA KÉZIKÖNYV)
 • Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása (NAGY ÁFA KÉZIKÖNYV)
22 900 Ft
Akció: 19 900 Ft
Kezdete: 2024.04.21   Vége: 2024.12.31

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása

Nagy ÁFA kézikönyv (Gyakorlati példák, Esettanulmányok, Bírósági ítéletek)

+ Online kereshető szószedet és tartalomjegyzék (a kézikönyvhöz tartozó weboldalon): szoszedet.nemzetkoziafa.hu

 • Szakmai szerkesztő, szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna (adótanácsadó, jogász).

  Társszerzők: Dr. Farkas Zoltán (adótanácsadó, jogász), Dr. Gábor Zoltán (jogász, adótanácsadó), Dr. Kelemen László (jogász, banki szakjogász), Dr. Sztankó Dániel (adószakértő, jogász), Dr. Tancsa Zoltán (adótanácsadó, jogász).
  Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 832 oldal
  Megjelenés: 2022. május

   

  Tartalom:

  1. BEVEZETÉS

  2. NEMZETKÖZI ÁFA-ÜGYLETEK ÁFABELI MINŐSÍTÉSÉNEK ALAPELVEI

  ■ Áfa elemzésével kapcsolatos fogalmak – áfa-elemzés menete

  ■ Áfa hatálya

  ■ Áfa alapja, mértéke

  ■ Adólevonás, adóbefizetés és egyéb adminisztratív jellegű kérdések

  ■ Mi a különbség az áfa hatályán kívüli és az adómentes ügylet között? Egy nemzetközi ügylet áfa-elemzésének menete

  ■ Pozíció-specifikus áfa-kérdések és adókockázatok nemzetközi ügyleteknél

  3. SZEMÉLYI HATÁLY A NEMZETKÖZI ÁFA-ÜGYLETEKNÉL - ADÓALANYOK

  ■ Mi a különbség az adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalmai között?

  ■ A jogképesség, mint az adóalanyiságot megalapozó kritérium – Mi a különbség a jogalanyiság és adóalanyiság között nemzetközi viszonylatban?

  ■ Adóalanyiság külföldiek esetében és belföldiek adóalanyisága külföldön 

  ■ Gazdasági tevékenység fogalma

  ■ Az ún. univerzális adóalanyiság és gazdasági tevékenység

  ■ Nemzetközi fordított adózás és az adóalanykénti bejelentkezés összefüggései 

  ■ Regisztrációs kötelezettség

  ■ Belföldön végzett gazdasági tevékenység, a belföldi adóalanyiság és a bejelentkezés közötti összefüggés

  ■ Gazdasági letelepedettség szerepe az áfa-adózásban és az adóalanyiság megalapozásánál

  ■ Van-e különbség az adóalanyiság és adófizetésre kötelezett személy szempontjából annak, hogy a külföldi közösségbeli vagy harmadik országos? 

  ■ Pénzügyi képviselő

  ■ Külföldiek gazdasági letelepedettségi formái az adóalanyiság szempontjából

  ■ Leányvállalat és közös vállalat

  ■ Fióktelep

  ■ Kereskedelmi képviselet

  ■ Példák a kereskedelmi képviselet áfa-elszámolására

  ■ Nem letelepedett, csak adószámos adóalanyok

  ■ Külföldiek belföldi jelenlétére vonatkozó áttekintés az áfa-alanyiság szempontjából

  4. TERÜLETI HATÁLYRÓL ÁLTALÁBAN - A TELJESÍTÉS HELYE

  ■ Belföld – Közösség – harmadik ország

  ■ Belföld fogalma 

  ■ Közösség területe

  ■ Harmadik állam

  ■ A nemzetközi ügyletek áfa minősítésének mechanizmusa a területi hatály szempontjából

  5. TÁRGYI HATÁLYÁRÓL ÁLTALÁBAN - NEMZETKÖZI TERMÉKÜGYLETEK

  ■ Termékértékesítések nemzetközi viszonylatban, a termékértékesítések teljesítési helye az egyes ügyletcsoportok szerint

  ■ Fuvarozást feltételező termékértékesítések

  ■ Láncértékesítés fogalma, szabályai és teljesítési helye

  ■ Példák a láncügylet teljesítésihely-szabályokra

  ■ Esettanulmány raktározással megszakított láncügyletek teljesítési helyére

  ■ Esettanulmány láncügyletnél arra az esetre, amikor megoszlik a fuvarköltség viselése két szereplő között

  ■ Adómentesség érvényesülése láncügyleteknél

  ■ Adómentesség feltételei közösségi láncügyleteknél

  ■ Mitől minősül egy láncértékesítés körhinta-csalásnak, és mi a szankciója?

  ■ Háromszögügylet szabályai és láncügylethez történő kapcsolódási pontjai

  ■ Példák háromszögügyletre

  ■ Adómentesség feltételei harmadik országos láncügyleteknél (exportláncügyletek)

  ■ Bejelentkezés kérdései láncügyleteknél

  ■ Fuvarozással együtt járó, de nem láncértékesítések teljesítési helye

  ■ Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítés fogalma és teljesítési helye

  ■ Termék mozgatásával nem járó termékértékesítések teljesítési helye

  ■ Termék határon átnyúló mozgására vonatkozó szabályok, adómentességek: a Közösségen belüli termékmozgások

  ■ Adómentesség és területi hatályon kívüliség közösségi viszonylatban

  ■ Közösségen belüli adómentes termékértékesítés

  ■ Klasszikus közösségi adómentes termékértékesítés

  ■ Közösségi mentes értékesítés szereplői és a közösségi adószám jelentősége az adómentességnél

  ■ Más tagállamba történő kiszállítás igazolása és annak elmaradásának jogkövetkezményei

  ■ Kiszállítás igazolására vonatkozó uniós és magyar szabályozás és joggyakorlat

  ■ Értékesítés és kiszállítás közötti közvetlen összefüggés

  ■ Megvonható-e az adómentesség az eladótól, ha a fuvarokmányok utóbb hiteltelennek bizonyulnak?

  ■ Új közlekedési eszköz Közösségen belüli adómentes értékesítése

  ■ Saját termék átszállítása másik tagállamba (vagyonmozgatás), és az az alóli kivételek

  ■ Teljesítés és adókötelezettség keletkezési időpontja közösségi adómentes termékértékesítésnél

  ■ Időszaki elszámolás Közösségen belüli adómentes értékesítésnél

  ■ Gyüjtőszámla közösségi adómentes értékesítésnél

  ■ Részletre eladás, zárt végű lízing, részteljesítés, előleg közösségi adómentes értékesítésnél

  ■ Közösségen belüli adómentes értékesítés adóalapja

  ■ Közösségi adómentes értékesítésről kiállított devizás számla forintosítása

  ■ Ingyenes termékátadás közösségi viszonylatban

  ■ Ellenőrzési tapasztalatok a Közösségen belüli értékesítési ügyleteknél

  ■ Más tagállambeli nem adóalany felé teljesített értékesítés

  ■ Távolsági értékesítés

  ■ Közösségen belüli termékbeszerzés

  ■ Klasszikus Közösségen belüli beszerzés

  ■ Közösségen belüli beszerzés címén adófizetésre kötelezettek köre

  ■ Adófizetésre kötelezett különleges adózói kör

  ■ Új közlekedési eszköz Közösségen belüli beszerzése

  ■ Új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsi és regisztrációadó-köteles motorkerékpár

  ■ Jövedékiadó-köteles termék Közösségen belüli beszerzése

  ■ Saját termék más tagállamból történő behozatala

  ■ Adó alapja Közösségen belüli termékbeszerzés esetén

  ■ Külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenérték forintosítása

  ■ Adómentesség Közösségen belüli termékbeszerzés esetén

  ■ Adófizetési kötelezettség és adólevonási jog keletkezésének időpontja, valamint tárgyi feltétele Közösségen belülről történő termékbeszerzés esetén

  ■ Időszaki elszámolási szerződés alapján teljesített Közösségen belüli beszerzés és a gyüjtőszámla

  ■ Részteljesítés és részletre eladás, zárt végű lízing közösségi termékbeszerzésnél

  ■ Adólevonási jog keletkezése Közösségen belüli termékbeszerzésnél

  ■ Adólevonás bizonylata Közösségen belüli termékbeszerzésnél

  ■ Közösségen belüli beszerzés utáni adókötelezettség a termék beszállítása nélkül

  ■ Harmadik országbelitől megvalósított Közösségen belüli beszerzés

  ■ Ingyenes közösségi beszerzés

  ■ Raktár közbeiktatásával bonyolított Közösségen belüli termékügyletek

  ■ Vevői készlet

  ■ Adóraktár (áfa-raktár)

  ■ Termék határon átnyúló mozgására vonatkozó szabályok, adómentességek: harmadik országos termékmozgások

  ■ Export adómentesség, termékimport és a területi hatályon kívüliség

  ■ Adómentesség a termék Közösségen kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan

  ■ Klasszikus termékexport

  ■ Kiléptetés igazolása és kiléptetésre nyitva álló határidő termékexportnál

  ■ Külföldi utas felé teljesített termékértékesítés

  ■ Egyéb, a termékexporttal azonos megítélés alá eső, diplomáciai és nemzetközi szervezetekhez kötődő mentességek

  ■ Nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó adómentességek

  ■ Termékimport

  ■ Közösség területére másik tagállamban belépett, majd belföldre került termék áfa-minősítése

  ■ Szabad forgalomba helyezés és az importáló fogalma

  ■ Közösség vámterületének, de az áfatörvény értelmében harmadik ország területének minősülő területről behozott termék minősítése termékimport szempontjából

  ■ Termékimport megvalósulását elhalasztó vámeljárások és az azzal összefüggő adómentességek

  ■ Átmeneti megőrzés, Vámraktározási eljárás, Vámfelügyelet melletti feldolgozás, Aktív feldolgozási eljárás, Ideiglenes behozatal, Passzív feldolgozás, Árutovábbítási eljárás

  ■ Termékimport adóalapja

  ■ Adófizetés módjai termékimportnál: önadózás és kivetés

  ■ Adólevonási jog termékimportnál

  ■ Képviseleti formák termékimportnál, a közvetett vámjogi képviselő

  ■ Adómentességek termékimportnál

  ■ Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapcsolódó adómentes termékimport

  ■ Nemzetközi szolgáltatási ügyletek

  ■ Nemzetközi szolgáltatási ügyletek minősítésének szempontjai, menete - egyenes/fordított adózás

  ■ Szolgáltatások teljesítési helye - főszabály és kivételek

  ■ Fő- és mellékszolgáltatás viszony a teljesítési helynél

  ■ Szolgáltató mikor számlázhat áfa nélkül? Megrendelő mikor fogadhat be áfát tartalmazó számlát?

  ■ Szolgáltató szempontjából mikor lehet számlázni áfa nélkül főszabály alá esô szolgáltatás
  esetén?

  ■ Megrendelô szempontjából mikor jogos az áfa felszámítása a beérkező szolgáltatói számlán?

  ■ Mikor kell bejelentkezni a belföldi adóalanynak másik országban?

  ■ Példa más országbeli bejelentkezésre ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás esetén

  ■ Részletes elemzés

  ■ A szolgáltatást igénybe vevő adóalany-e?

  ■ A szolgáltatást igénybe vevő adóalany adóalanyi minőségében rendelte-e meg a szolgáltatást?

  ■ Megrendelő adóalany belföldi gazdasági letelepedettségéhez kapcsolódik-e a nyújtott szolgáltatás?

  ■ Gazdasági letelepedettség fogalma

  ■ Adóalany gazdasági tevékenységének székhelye

  ■ Állandó telephely fogalma az áfatörvény és a Végrehajtási Rendelet szerint

  ■ Komplex példa a legközvetlenebbül érintett gazdasági letelepedettség fogalmára a szolgáltatásnyújtás és az igénybevétel szempontjából

  ■ Állandó telephely fogalma az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint

  ■ Európai Bíróság esetjoga telephely-kérdésekben

  ■ Alvállalkozók és közreműködők szerepe az állandó telephellyé minôsítésben

  ■ Állandó telephellyé minősítés az ingatlannal összefüggő ügyleteknél

  ■ Állandó telephely a fel- vagy összeszerelésnél, építésnél, szerelésnél

  ■ Bérbe adott ingatlan mint állandó telephely?

  ■ Raktár állandó telephellyé minősítése

  ■ Teljesítési hely szerint a kivételek közé tartozó szolgáltatások

  ■ Kivételes teljesítési helyű szolgáltatások rendszere

  ■ Közvetítő által nyújtott szolgáltatások

  ■ Más nevében és javára közvetítő szolgáltatása (ügynöki szolgáltatások)

  ■ Közvetített szolgáltatás teljesítési helye – nem kivétel

  ■ Ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásnyújtás

  ■ Példa ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére és a nemzetközi és a belföldi fordított adózás összefüggésére

  ■ Árufuvarozás és személyszállítás

  ■ Kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási, valamint hasonló szolgáltatások teljesítési helye

  ■ Adóalanyok és nem adóalanyok részére teljesített kulturális, tudományos, művészeti, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások

  ■ Éttermi és vendéglátóipari szolgáltatások teljesítési helye

  ■ Vasúti, vízi vagy légi közlekedési eszközön nyújtott éttermi szolgáltatás és termékértékesítés

  ■ Közlekedési eszközök bérbeadása

  ■ Példa közlekedési eszköz adóalany és nem adóalany részére történô bérbeadására

  ■ Tényleges használat, igénybevétel helyének szabálya – speciális szabály a közlekedési eszköz bérbeadásánál

  ■ Nem adóalanyok felé teljesített ún. immateriális szolgáltatások

  ■ Elektronikusan nyújtott szolgáltatások

  ■ 2015-től bevezetett változások a távközlési, rádió- és televízióműsorszolgáltatás és elektronikusan teljesített szolgáltatás tekintetében

  ■ MOSS (mini egyablakos rendszer)

  ■ Elektronikus piactereken keresztül értékesített elektronikus szolgáltatások áfa-kezelése

  ■ Külfölditől igénybe vett szolgáltatások utáni áfa-fizetés és -levonás és a külföldre nyújtott szolgáltatások

  ■ Előleg kezelése importszolgáltatásnál

  ■ Kell-e adót fizetni nem adóalanytól vagy alanyi mentestől igénybe vett szolgáltatás után?

  ■ Kell-e áfázni az ingyenesen vagy ingyenes tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások után?

  ■ Melyik bevallásban kell szerepeltetnünk az importszolgáltatás után fizetendő adót?

  ■ Milyen bizonylat alapján lehet levonni az importszolgáltatás (nemzetközi fordított adózás) után saját magunknak bevallott fizetendő áfát?

  ■ Bizonylatkorrekciók importszolgáltatásnál

  ■ Árfolyam-kérdések

  ■ Külföldön (külföldre) nyújtott szolgáltatások szabályai

  ■ Teljesítési időpont, gyüjtőszámla, időszaki elszámolás és részteljesítés a határon átnyúló szolgáltatásoknál

  6. ADÓLEVONÁSI ÉS VISSZAIGÉNYLÉSI SZABÁLYOK A NEMZETKÖZI ÜGYLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN

  ■ Belföldi adóalany külföldön teljesített ügyleteihez kapcsolódó adólevonás

  ■ Belföldi adóalany nemzetközi adómentes ügyleteihez kapcsolódó adólevonás

  ■ Bejelentkezés szerinti államtól eltérő államban teljesített beszerzésekhez kapcsolódó adólevonás

  ■ Belföldön nem bejelentkezett és letelepedett adóalanyra belföldön áthárított áfa visszatérítése

  ■ Belföldi adóalanyra külföldön áthárított hozzáadottérték-adó visszatérítése

  7. SPECIÁLIS SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK, DOKUMENTÁCIÓS FELADATOK NEMZETKÖZI ÜGYLETEKNÉL

  ■ Nemzetközi ügyleteknél alkalmazandó bizonylatok

  ■ Nemzetközi áfa-ügyleteknél felmerülő jellemző számlatípusok és egyéb dokumentumok gyakorlati számlázási szemszögből

  ■ Közösségi adómentes számla

  ■ Exportértékesítésről kiállított számla

  ■ Egyéb nemzetközi adómentes ügyletről kiállított számla

  ■ Áfa területi hatályán kívüli számla

  ■ Helyesbítések, korrekciók, reklamációk kezelése határon átnyúló ügyleteknél

  ■ Befogadott számlákkal kapcsolatos korrekciók kezelése

  8. NEMZETKÖZI ÜGYLETEK - KÜLÖNÖS RÉSZ (NEMZETKÖZI ÜGYLETEK SZEKTORSPECIFIKUS ÁFA-KÉRDÉSEI)

  ■ Gyártás és bérmunka áfája

  ■ Bevezetés – a tevékenységnél felmerülő egyes munkafázisok és áfa-minősítésük

  ■ Jogi modellek és piaci szereplők áfa szempontú áttekintése

  ■ Magyarországi és külföldi vállalkozások szerepe a gyártási folyamatban – az áfabeli minősítés menete

  ■ Iparági áfa-kérdések részletes bemutatása

  ■ Termékértesítés vagy szolgáltatásnyújtás?

  ■ Teljesítési hellyel összefüggő kérdések az egyes gyártási és bérmunka-konstrukcióknál

  ■ Hogyan kell elhatárolni a termékértékesítést a szolgáltatásnyújtástól?

  ■ Állandó telephely jelentősége és fogalma a bérmunkaügyleteknél

  ■ Adómentesség bérmunkaügyleteknél

  ■ Fel- és összeszerelés tárgyát képező értékesítés – gyakorlati elhatárolási kérdések

  ■ Hogyan kell elhatárolni az ügyleteket?

  ■ Összeszerelés felügyelete termékértékesítés esetén

  ■ Bérmunka egyéb áfa-kérdései. A termékmozgás és a szolgáltatások iránya

  ■ Termékmozgatás és bérmunkához kapcsolódó kivétel

  ■ Alapanyagok szolgáltatásmegrendelő általi beszerzése, illetve Magyarországra történő szállítása

  ■ Megmunkált termék megrendelő általi értékesítése belföldről

  ■ Megrendelő tulajdonában lévő gyártóeszközök áfabeli megítélése

  ■ Szerszám átadása a bérmunkát végzőknek belföldi viszonylatban

  ■ Bérmunkát végző tulajdonában lévő gyártóeszköz (szerszám) költségeinek átterhelése és a szerszám értékesítése a megrendelő felé

  ■ Gyártási maradék áfabeli kezelése

  ■ Láncügylet a késztermék vagy az alapanyag-beszerzés tekintetében

  ■ Esettanulmány 1: egy komplex több országon átívelő, sokszereplős termékelőállítási és bérmunka-konstrukcióra

  ■ Esettanulmány 2: egy komplex bérmunka-konstrukcióra

  ■ Esettanulmány 3: logisztikai szolgáltatás-igénybevétellel összekötött termékelőállítás áfa-minősítése

  ■ Fuvarozás és szállítmányozás áfája

  ■ Bevezető az áfa-megközelítéshez

  ■ Származékosság kérdése

  ■ Fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai szektor szereplői által nyújtott szolgáltatások teljesítési helye

  ■ Fuvarozási szolgáltatás teljesítés helye

  ■ Raktározás, logisztikai szolgáltatás teljesítési helye

  ■ Fuvarközvetítés teljesítési helye és időpontja – a továbbszámlázott fuvarköltség

  ■ Példák a teljesítési helyre fuvarozással összefüggésben

  ■ Adómentességek a fuvarozási szektorban

  ■ Termékimporthoz kapcsolódó fuvarozási adómentesség

  ■ Felfüggesztő behozatali vámeljárás alatt álló termék fuvarozásához kapcsolódó adómentesség

  ■ Exporthoz vagy kiviteli vámeljáráshoz kapcsolódó adómentesség

  ■ Szállítmányozás és fuvarozás jellegadó tartalma és teljesítési időpontja

  ■ Fuvarozási és ehhez hasonló szolgáltatások adóalapja és szerepe az adóalap-képzésnél

  ■ Fuvarszámla jellegzetes kellékei