Előjegyzés 2023

Előrendelhető szakkönyveink itt:

https://elojegyzes.szakkonyv.net/

Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


Őstermelők és családi gazdaságok kézikönyve 2022

Őstermelők és családi gazdaságok kézikönyve 2022
9 900 Ft

Őstermelők és Családi Gazdaságok Kézikönyve 2022

 

 • Formátum: Hibird (Könyv: nyomdai + e-könyv: Pdf, + szerződésminták: Word)
 • Kiadás éve: 2022
 • Szerző: dr. Szabó Tibor
 • Terjedelem: 280 oldal + letölthető szerződésminták
 • Az őstermelés egy aranybánya, kell hozzá két gyerek és ez a könyv.

  A 2022-es év is tartogat kedvező változásokat az őstermelők és családi gazdaságok számára, amelyeket részletesen ismertetünk - a tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás feladatai mellett.
  Ez a könyv tartalmaz 93 db. szervezési megoldást, 100 db adótippet, 18 db. ügyviteli jótanácsot, 5 db. szerződésmintát, Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adjuk e-könyv (pdf) formátumban is, mellékletekkel együtt. 

 • BEVEZETÉS 19
  I. FEJEZET – CSALÁDI GAZDASÁGOK, ŐSTERMELŐK MŰKÖDÉSÉNEK JOGI KERETEI 22
  1. A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ 22
  1.1. Az őstermelői jogállás feltételei 23
  1.1.1. Életkori feltétel: a 16. életév betöltése. 23
  1.1.2. Nyilvántartásba vétel feltétel 23
  1.1.3. Saját gazdaság feltétel 24
  1.1.4. Őstermelői tevékenység feltétel 25
  1.1.4.1. Mező- és erdőgazdasági tevékenységek és besorolása 29
  1.1.4.1.1. Növénytermesztés, kertészet, szaporítóanyag-termesztés besorolása 30
  1.1.4.1.2. Az állattenyésztés, állattartás besorolása 32
  1.1.4.1.3. A halgazdálkodás besorolása 34
  1.1.4.1.4. A Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás besorolása 35
  1.1.4.1.5. Az erdőgazdálkodás besorolása 36
  1.1.4.1.6. A kiegészítő tevékenységgel vegyesen végzett gazdálkodás kérdése és besorolása 37
  1.1.4.2. A kiegészítő tevékenység fogalma 39
  1.1.4.2.1. A kiegészítő tevékenységből származó bevétel mértéke 41
  1.1.4.2.2. A termékfeldolgozás megengedett mennyisége 43
  1.1.4.2.3 A falusi és agroturizmus besorolása 46
  1.1.4.2.4 A kézművesipari tevékenység besorolása 48
  1.1.4.2.5. A fűrészáru-feldolgozás besorolása 48
  1.1.4.2.6. A takarmány-előállítás tevékenység besorolása 50
  1.1.4.2.7. Mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása 52
  1.1.4.2.8. Dohányfeldolgozás 58
  1.1.4.2.9. Bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgaz­da­sági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése 58
  1.1.4.2.10. A mező- és erdőgazdasági szolgáltatás besorolása 59
  1.1.4.2.11. A mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése tevékenység besorolása 60
  1.1.4.2.12. Nem őstermelői tevékenységek 62
  1.2. A mezőgazdasági őstermelői tevékenység végzésének formái 63
  1.3. Az őstermelő képviselete az értékesítés során 63
  1.4. Az őstermelői igazolvány megszűnése 63
  1.4.1. Az őstermelői igazolvány megszűnt 2020. december 31-én 63
  1.4.2. Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők jogállása és teendői 2021-ben 64
  1.5. Mezőgazdasági őstermelő nyilvántartásba vételi eljárása 65
  1.6. FELIR tudnivalók 66
  1.7. A mezőgazdasági őstermelők ellenőrzése 66
  1.7.1. Az ellenőrzés eszközei és módjai 67
  1.7.2. Őstermelői ellenőrzési bírság 67
  1.7.3. Az őstermelői termék értékesítésének felfüggesztése 68
  1.7.4. Eltiltás az őstermelői tevékenységtől 68
  1.8. Az őstermelői tevékenység és az egyéni vállalkozói tevékenység viszonya 70
  1.8.1. A támogatási feltételeknek való megfelelés során egyéni vállalkozónak kell tekinteni az őstermelőt is 71
  1.8.2. Egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatása családi mezőgazdasági társaságban 71
  1.8.2.1. Az átmenet lépései 72
  1.8.2.2. Az egyéni vállalkozás megszűnése 73
  1.8.2.3. Az átmenet illeték és áfa kérdései 74
  1.8.2.4. Kft. alapítási költségek 75
  2. FEJEZET – AZ ŐSTERMELŐK CSALÁDI GAZDASÁGA 76
  2.1. Tagsági feltétel az őstermelők családi gazdaságában 76
  2.2. Életkori feltétel a családi gazdaság tagjára 77
  2.3. A hozzátartozói láncolat feltétele 78
  2.3.1. A hozzátartozó fogalma 78
  2.3.2. A közeli hozzátartozó fogalma 78
  2.3.3. A hozzátartozói láncolat fogalma 78
  2.4. A hozzátartozói láncolat és az életkor igazolása 79
  2.5. Őstermelők családi gazdaságának alapítása 81
  2.5.1. Földhasználat, eszközök rendelkezésre bocsátása családi gazdaságban 82
  2.5.2. A személyes közreműködés formája családi gazdaságban 82
  2.5.3. Nyereség felosztása, veszteség viselő családi gazdaságban 83
  2.5.4. A családi gazdaság tevékenységi körei 86
  2.5.5. A családi gazdaság képviselője 86
  2.5.6. A családi gazdaság központjának meghatározása 87
  2.6. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele 88
  2.7. Változásbejelentési kötelezettség 89
  2.8. Az őstermelők családi gazdaságának működése 89
  2.8.1. A képviselő 89
  2.8.2. Kiegészítő tevékenység végzése családi gazdaságban 90
  2.8.3. Nyereség, veszteség viselés 90
  2.8.4. Tagsági jogviszony 90
  2.8.5. Elszámolása a tagsági jogviszony megszűnése esetén 91
  2.8.6. A polgári jogi társaság szabályai 91
  2.9. Az őstermelők családi gazdaságának ellenőrzése 92
  2.10. Korábban már működő családi gazdaságok jogállása és teendői 2021 évben 93
  3. FEJEZET – ŐSTERMELŐI NYILVÁNTARTÁS 94
  4. FEJEZET – A CSALÁDI MEZŐGAZDASÁGI TÁRSASÁG 96
  4.1. A családi mezőgazdasági társaság jogállás feltételei 97
  4.1.1. A mezőgazdasági társaság lehetséges cégformái 97
  4.1.2. A nyilvántartásba vétel feltétele 100
  4.1.3. Tagsági feltétel 101
  4.1.4. Tevékenységi feltétel 102
  4.2. A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásba vétele 103
  4.3. A családi gazdasági társaság létesítő okiratának tartalmi és formai követelményei 104
  4.3.1. Földhasználat átengedése a családi mezőgazdasági társaságnak 107
  4.3.1.1. A földhasználat átengedésének jogcímei 108
  4.3.1.2. Az előhaszonbérleti jogok és a hatósági jóváhagyás kérdése 110
  4.3.1.3. A földhasználat átengedésének adózási és illeték kérdései 112
  4.3.2. Mezőgazdasági termelőeszközök és a vagyoni értékű jogok átengedése 115
  4.3.3. A személyes közreműködés formája és elszámolási rendje családi mezőgazdasági társaságban 116
  4.3.4. Nyereség / veszteség felosztása családi mezőgazdasági társságban 119
  4.4. A létesítő okirat viszonya a társasági szerződéshez 120
  4.5. Változásbejelentési kötelezettségek 120
  4.6. Családi mezőgazdasági társaság ellenőrzése 121
  4.6.1. A családi mezőgazdasági társaság minősítés felfüggesztése 121
  4.6.2. A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásból való törlése 122
  4.7. A családi mezőgazdasági társaság jogállás törlése és megszűnése 122
  4.8. Már működő jogi személyek hogyan válhatnak családi mezőgazdasági társasággá? 123
  5. FEJEZET – AZ ŐSTERMELŐ GAZDASÁGÁTADÁSA 125
  5.1. Alapvető tudnivalók az agrárgazdaságok átadásáról 125
  5.2. Mi lehet a gazdaságátadás tárgya? 126
  5.3. Ki lehet a gazdaságátadó? Azaz, milyen személyi feltételei vannak annak, hogy az őstermelő átadhassa az agrárgazdaságát? 127
  5.4. Kinek a részére lehet átadni a gazdaságot? 128
  5.5. Hogyan történik a gazdaság átadása? 129
  5.6. A gazdaságátadásra milyen típusú szerződések köthetők? 129
  5.7. A gazdaságátadás adó- és illetékkérdései 131
  6. FEJEZET – ADÓZÁS 135
  6. Őstermelők adóalanyisága, bejelentkezése 135
  6.1. Adótárgyak az őstermelésben 135
  6.2. Adószám az őstermelésben. Kinek kötelező és kinek nem? 136
  6.3. Bejelentés a NAV-hoz a biztosítotti adatokról 138
  6.4. Helyi iparűzési adó bejelentkezés 138
  7. FEJEZET – ŐSTERMELŐK JÖVEDELEMADÓZÁSA 139
  7.1. CSALÁDI GAZDASÁG ALAPVETŐ ADÓZÁSI SZABÁLYAI 141
  7.1.1. Az adózási mód megválasztása 141
  7.1.2. Bevételek és költségek megállapítása a tagok között 142
  7.1.3. A kiegészítő tevékenység bevételi arányának számítása családi gazdaságban 142
  7.1.4. Gépjármű-használati költségek elszámolása 144
  7.1.5. Átalányadózás feltételei családi gazdaságban 145
  7.1.6. Adókötelezettségek teljesítése, nyilvántartás vezetése 145
  7.1.7. Eljárás tagváltozás esetén 146
  7.2. MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ ÁTALÁNYADÓZÁSA 146
  7.2.1. Mit jelent az átalányadózás? 147
  7.2.2. A bevételi értékhatár szabályai 148
  7.2.3. A minimálbér fogalma 149
  7.2.4. Adómentes jövedelem 150
  7.2.5. Családi gazdaság tagjainak átalányadózása 152
  7.2.6. Őstermelők által is igénybe vehető további szja kedvezmények 154
  7.2.6.1. A 25 év alatti fiatal őstermelő kedvezménye 154
  7.2.6.2. A családi kedvezmény szabálya 156
  7.2.6.3. A családi járulékkedvezmény 158
  7.2.6.4. Az első házasok kedvezménye
  (Szja tv. 29/C.§) 159
  7.2.6.5. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (Szja tv. 29/D.§) 160
  7.2.6.6. Személyi kedvezmény (Szja tv. 29/E.§) 161
  7.2.7. Az átalányadó számítása példákkal 161
  7.2.8. Az átalányadózás választása 163
  7.2.9. Átalányadó előleg fizetése 164
  7.2.10. Átalányadózó őstermelő Szja bevallása 165
  7.3. TÉTELES KÖLTSÉGELSZÁMOLÁST ALKALMAZÓ MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ JÖVEDELEMADÓZÁSA 166
  7.3.1. Adómentességi értékhatár 166
  7.3.2. Bevételcsökkentési lehetőség megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén 167
  7.3.3. A költségelszámolás szabályai 168
  7.3.3.1. Költségelszámolás számlával igazoltan 168
  7.3.3.2. Járművek költségelszámolása 168
  7.3.3.3. Igazolás nélkül elszámolható költségek 169
  7.3.3.4. Értékcsökkenési leírás elszámolása 170
  7.3.3.5. A tevékenység megkezdése előtt legfeljebb 3 évvel korábban felmerült költségek elszámolása 172
  7.3.3.6. Veszteség elszámolása 172
  7.3.3.7. Költségként figyelembe nem vehető kiadások 174
  7.3.4. Adóalapkedvezmények tételes költségelszámolásnál 175
  7.3.5. Könyvelői díjkedvezmény tételes költségelszámolásnál 176
  7.3.6. Őstermelői és az egyéni vállalkozói bevételek és költségek elszámolása kettős jogállás esetén 177
  7.3.7. Költségelszámoló őstermelő szja fizetése és bevallása 178
  7.4. 10%-OS KÖLTSÉGHÁNYAD ALKALMAZÁSA AZ ŐSTERMELÉSBEN 178
  8. FEJEZET – A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ JÁRULÉKFIZETÉSE 180
  8.1 Biztosított őstermelők 181
  8.1.1. A biztosított őstermelő járulékfizetése 181
  8.1.2. Bevételi értékhatárhoz kötött kedvezményes járulékfizetés 182
  8.1.3. Járulékfizetés magasabb összegű tb. ellátások szerzése esetén 184
  8.1.4. A járulékbevallás és fizetés határideje 184
  8.1.5. Mentesülés a járulékbevallás alól 185
  8.1.6. Az őstermelő családi járulékkedvezménye 186
  8.1.7. Mentesülés a járulékfizetés alól 186
  8.2. Nem biztosított őstermelők – és kötelezettségeik 187
  8.2.1. Nyugdíjas őstermelőkre vonatkozó járulékszabályok 188
  8.2.2. Munkaviszony mellett végzett őstermelés 189
  8.2.3. Egyéni vállalkozás melletti őstermelésre vonatkozó járulékszabályok 189
  8.2.4. Társas vállalkozói jogállás mellett végzett őstermelés járulékszabályai 190
  8.2.5. Gyesen, gyeden levő őstermelőkre vonatkozó járulékszabályok 190
  8.2.6. Tanuló, hallgató őstermelők járulékszabályai 191
  8.2.7. Családi gazdaság kiskorú tagjára vonatkozó járulékszabályok 191
  8.3. Álláskeresési járadékra való jogosultság 192
  9. FEJEZET – SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK 193
  9.1. JÁRULÉKFIZETÉSRE KÖTELEZETT ŐSTERMELŐK SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖTELEZETTSÉG 194
  9.1.1. Közös szociális hozzájárulási adó szabályok 195
  9.1.1.1. Szociális hozzájárulási adó előleg fizetése és bevallása 195
  9.1.1.2. Adóalap-számítás törtév és mentesülés esetén 196
  9.1.1.3. A szociális hozzájárulási adó éves
  bevallása 197
  9.1.2. Nem átalányadózó, járulékfizetésre kötelezett őstermelők szociális hozzájárulási adó kötelezettsége 198
  9.1.2.1. Főszabály: nem átalányadózó őstermelő szociális hozzájárulási adó fizetése 198
  9.1.2.2. Kivétel: a nem átalányadózó őstermelő szociális hozzájárulási adó mentessége 199
  9.1.3. Átalányadózó, járulékfizetésre kötelezett őstermelők szociális hozzájárulási adó kötelezettsége 200
  9.1.3.1. Főszabály: átalányadózó őstermelő szociális hozzájárulási adó fizetése 201
  9.1.3.2. Kivétel: az átalányadózó őstermelő szociális hozzájárulási adó mentessége 202
  9.2. JÁRULÉKFIZETÉSRE NEM KÖTELEZETT ŐSTERMELŐK SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖTELEZETTSÉGE 203
  9.2.1. Járulékfizetésre nem kötelezett őstermelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége 204
  9.2.2. Nem átalányadózó, járulékfizetésre nem kötelezett őstermelő szociális hozzájárulási adó mentessége 205
  9.2.3. Átalányadózó, járulékfizetésre nem köteles őstermelő szociális hozzájárulási adó mentessége 206
  10. FEJEZET – ŐSTERMELŐK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁSA 207
  10.1. A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany jogállás 208
  10.2. Alanyi adómentesség 210
  10.3. Pénzforgalmi elszámolás 211
  10.4. Általános szabályok szerinti adózás 212
  11. FEJEZET – MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓ KÖTELEZETTSÉGE 213
  11.1. Családi gazdaság tagjaira vonatkozó egyszerűsítés 215
  11.2. Átalányadózó őstermelők egyszerűsített adózása 216
  11.3. Nem átalányadós őstermelő 8 millió forint bevételig 217
  11.4. Nem átalányadós őstermelő 8 millió forint bevétel felett 218
  11.5. Őstermelők helyi iparűzési adó bevallása 218
  12. FEJEZET – JÖVEDÉKI ADÓ GÁZOLAJ UTÁNI ADÓ VISSZAIGÉNYLÉSE 220
  13. FEJEZET – TUDNIVALÓK AZ ÉLELMISZER­LÁNC-FELÜGYELETI DÍJRÓL 222
  14. FEJEZET – ŐSTERMELŐK,
  CSALÁDI GAZDASÁGOK ILLETÉKKEDVEZMÉNYEI 226
  14.1. Öröklési illeték termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése esetén 226
  14.2. Ajándékozási illeték alóli mentesség 227
  14.3. Mentesség a visszterhes vagyonátruházási illeték alól 227
  14.4. Nyilvántartásba vételi eljárás mentessége 228
  15. FEJEZET – ŐSTERMELŐK SZÁMLA ÉS NYUGTAADÁSI SZABÁLYAI 229
  15.1. A hagyományos, papíralapú számlatömbökkel szembeni követelmények 230
  15.2. Számlázó programmal szembeni követelmények 231
  15.3. Számlázási szabályok 233
  15.4. Online adatszolgáltatás a számláról 234
  15.5. Mulasztási bírság 235
  16. FEJEZET – AZ ŐSTERMELŐK, CSALÁDI GAZDASÁGOK KÖNYVELÉSE 237
  16.1. Családi gazdaság könyvelésének sajátosságai 237
  16.2. Bizonylati szabályok 238
  16.3. Bizonylatok, nyilvántartások megőrzése 241
  16.4. Átalányadózó mezőgazdasági őstermelő könyvelése 242
  16.4.1. Alapnyilvántartások 242
  16.4.2. Bevételi nyilvántartás vezetése 243
  16.4.3. Az értékesítési betétlap vezetése és feltételei 244
  16.4.4. Részletező nyilvántartások 246
  16.5. Tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelő könyvelése 248
  16.5.1. Naplófőkönyv, pénztárkönyv 248
  16.5.2. Részletező nyilvántartások 249
  17. FEJEZET – MELLÉKLETEK
  1. Segédlet őstermelői tevékenységek ÖVTJ / TEAOR besorolásához
  2. Őstermelők adónaptára
  3. Őstermelői bevételi és jövedelmi értékhatárok
  4. Regisztráció a NAV online számla rendszerben
  5. Naplófőkönyv, pénztárkönyv vezetésének szabályai tételes költségelszámolás során
  Online:
  6. Őstermelő / családi gazdaság bevételi nyilvántartása (Excel)
  7. Családi mezőgazdasági társaságot alapító szerződés minta (Word)
  8. Haszonbérleti szerződés minta családi gazdasággal (Word)
  9. Haszonbérleti szerződés minta mezőgazdasági termelőszervezettel (Word)
  10. Szívességi földhasználati szerződés minta közeli hozzátartozók között (Word)
  11. Szívességi földhasználati szerződés minta családi mezőgazdasági társasággal (Word)
  18. FEJEZET – JOGSZABÁLYOK
  1. 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról