Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékajánló
Termékrészletek


Számvitel 2019

Számvitel 2019
6 900 Ft

Számvitel 2019

Hatályos szabályok és azok gyakorlati alkalmazása

Szerzők: Dr. Andor Ágnes, Tóth Mihály

 • Szerzők: Dr. Andor Ágnes, Tóth Mihály

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 200 oldal

  Megjelenés: 2019. január

   

  Tartalom:

  1. Előszó

  2. Módosító jogszabályok, hatálybalépés

  A módosító jogszabályok

  ■ A 2018. évi XLI. törvény

  ■ A 2018. évi LXXXII. törvény

  Hatálybalépés

  3. Számviteli törvény szerinti beszámolási rendszer

  ■ A számviteli törvény hatálya

  ■ Beszámolófajták

  ■ Éves beszámoló

  ■ Egyszerűsített éves beszámoló

  ■ Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

  ■ IFRS-ek szerinti éves beszámoló

  ■ Egyszerűsített beszámoló

  ■ Összevont (konszolidált) éves beszámoló

  Beszámolófajták felépítése

  ■ Éves beszámoló

  ■ Egyszerűsített éves beszámoló

  ■ Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

  ■ IFRS-ek szerinti éves beszámoló

  ■ Egyszerűsített beszámoló

  ■ Összevont (konszolidált) éves beszámoló

  Kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó beszámoló (CBCR)

  ■ Ki köteles kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó jelentést készíteni?

  ■ Mi a kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó jelentés tartalma?

  ■ Kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentés

  Vállalatirányítási nyilatkozat

  ■ Nem pénzügyi kimutatás

  ■ Könyvvizsgálati kötelezettség

  ■ Nyilvánosságra hozatal

  4. IFRS-ek szerinti éves beszámoló

  ■ IFRS-ek szerinti éves beszámoló megjelenése a számviteli törvényben

  ■ IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodók köre

  ■ IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés szabályai

  ■ Számviteli fogalmak használata az IFRS-ek szerint készült éves beszámoló esetében

  ■ Saját tőke megfeleltetési tábla

  ■ Számviteli törvény szerinti éves beszámolóra történő áttérés (visszatérés) szabályai

  ■ IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodók átalakulására, egyesülésére és szétválására vonatkozó különös szabályok 

  ■ Egyéb speciális rendelkezések

  5. Üzletág-átruházás

  Az üzletág fogalma

  ■ Elszámolás az üzletágat átruházó fél oldalán

  ■ Elszámolás az üzletágat vásárló fél oldalán

  Példák az üzletág-átruházás elszámolására

  6. Gazdasági társaságok egyesülése

  Az egyesülési döntések

  ■ Első tulajdonosi döntés az egyesülésről

  ■ Második tulajdonosi döntés az egyesülésről

  ■ Egyetlen tulajdonosi döntés az egyesülésről

  Cégeljárás az egyesüléskor

  ■ Az összeolvadás bejegyzése iránti kérelem

  ■ A beolvadás bejegyzése iránti kérelem

  Vagyonmérleg-tervezetek, vagyonleltár-tervezetek

  ■ A jogelőd társaságok vagyonmérleg-tervezete 

  ■ Könyv szerinti érték

  ■ Átértékelési különbözet

  ■ Vagyonértékelés szerinti érték (jogelőd)

  ■ Az egyesüléssel létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete 

  ■ Vagyonértékelés szerinti érték (jogutód)

  ■ Különbözetek

  ■ Rendezés

  Végleges vagyonmérleg, végleges vagyonleltár 

  ■ Az egyesülő társaságok végleges vagyonmérlege

  ■ Az egyesüléssel létrejövő társaság végleges vagyonmérlege

  ■ A vagyon átvételének speciális kérdései a jogutódnál beolvadáskor

  Könyvvizsgálat egyesüléskor

  A részvénytársaságok egyesülésének különlegességei

  7. Egyéb változások

  8. A saját tőke hiány megszüntetésének lehetőségei egy kft.-ben

  Saját tőke követelmények

  ■ Tartós tőkevesztés

  ■ Gyors tőkevesztés

  A saját tőke rendezés lehetséges megoldásai

  ■ Átalakulás más gazdasági társasági formába

  ■ A tőkeszerkezet átrendezése

  ■ Tőkeemelés külső tőke bevonásával

  ■ Tőkeemelés tagi kölcsönnel mint nem pénzbeli hozzájárulással

  ■ Tagi kölcsön elengedése

  ■ Pótbefizetés

  ■ Értékhelyesbítés alkalmazása

  Mellékletek

  ■ Összefoglaló táblázat: Beszámolófajták

  Beszámolósémák

  Számlakeret-tükör 2019