Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékajánló
Termékrészletek


TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2021 (Futó - Gondos)

-30%
ÚJ
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2021 (Futó - Gondos)
10 000 Ft
Akció: 7 000 Ft
Kezdete: 2021.11.21   Vége: 2021.11.29

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2021

Járulékok, Nyilvántartás, Adatszolgáltatás, Nyugdíj, Szocho, Pénzbeli ellátások, Családtámogatás

Szerzők: Farkasné Gondos Krisztina, Dr. Futó Gábor

Megjelenés: 2021. március 2.

 • Szerzők:

  Farkasné Gondos Krisztina (bér- és társadalombiztosítási szakértő)

  Dr. Futó Gábor (tb-szakértő, ügyvéd)    

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 324 oldal

  Megjelenés: 2021. március 2.

  Tartalom:

   

  ELSŐ RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

  I. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

  1. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA

  Biztosítottak

  ■ Foglalkoztatott személyek

  ■ Önálló vállalkozók (egyéni és társas vállalkozók)

  ■ Egyéb kategória

  2. Biztosítottak körének újszerű meghatározása

  Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Foglalkoztatott személyek közül)

  ■ Munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint biztosított

  ■ Szövetkezet tagja

  ■ Szakmunkástanulók

  ■ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

  ■ Megbízási, vállalkozási jogviszony

  ■ Választott tisztségviselők

  ■ Biztosítás időtartama

  ■ Szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok

  ■ Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy

  ■ Külföldi foglalkoztató számára külföldön folytatott tevékenység

  Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az önálló vállalkozók közül)

  ■ Egyéni és társas vállalkozók biztosítása

  ■ Egyéni vállalkozók biztosítása

  ■ Társas vállalkozók biztosítása

  ■ Főállású kisadózók

  Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az egyéb kategóriában)

  ■ Egyéb címen biztosított személyek

  ■ Álláskeresési támogatásban részesülő személyek

  ■ Egyházi személyek

  ■ Biztosított mezőgazdasági őstermelők

  ■ Köztársasági elnök házastársa

  3. Biztosítás szünetelése

  4. Mentesülés a biztosítási kötelezettség alól

  A biztosítás nem terjed ki

  A biztosítás nem terjed ki a következő jogviszonyokra sem

   

  II. FEJEZET: BELFÖLDI - KÜLFÖLDI - HARMADIK ÁLLAM ÉS POLGÁRA

  1. Külföldi–belföldi illetőség

  A belföldinek minősülő személy meghatározása

  A belföldiséget igazoló okmányok

  2. Harmadik állam polgára

   

  III. FEJEZET: JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

  1. Egyes járulékfajták

  Új 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék

  Tíz százalékos nyugdíjjárulék

  Egészségügyi szolgáltatási járulék

  Táppénz-hozzájárulás

  Szociális hozzájárulási adó

  2. Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén

  Járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre

  Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszony szerint biztosított személyek körében

  Járulékalapot nem képező jövedelmek

  Nem forintban keletkezett járulékalap

  A 18,5 százalékos egységes társadalombiztosítási járulékra vonatkozó egyéb rendelkezések

  A járulékkülönbözet elszámolása

  Külföldi vállalkozásra (munkáltatóra) vonatkozó szabályok

  Az elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló eljárás

  3. Önálló vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége

  Egyéni vállalkozók és társas vállalkozók járulékfizetési rendszere

  ■ Biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége

  ■ Többes vállalkozói jogviszony

  ■ Biztosított mellékfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége

  ■ Kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők társadalombiztosítási helyzete

  Biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

  ■ Biztosított mezőgazdasági őstermelő törvényesnél magasabb összegű járulékfizetése

  ■ Biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok

  4. Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok

   

  IV. FEJEZET: CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

  1. Családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályok

  2. Családi járulékkedvezmény érvényesítése

   

  V. FEJEZET: MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA

  1. Megállapodás kötése nyugdíjra

  Évvásárlás

  Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányi idő szolgálati időként történő figyelembevétele a nyugdíj megállapításánál

  ■ Megállapodás 1998. évre a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére

  ■ Megállapodás kötésére illetékes szerv

  Járulék-visszafizetés

  2. Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

  Egészségi állapotfelmérés

  ■ Az érintett személyek

  3. A megállapodás közös szabályai

   

  VI. FEJEZET: A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAK

  1. Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

  2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

  ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett

  ■ Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett belföldi személyek

  ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése

  Egy sokat vitatott új szabály (hat havi járuléktartozás)

  ■ Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama

  3. Amikor nem lehetne egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni (TAJ kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya)

  4. Bejelentési kötelezettség vagy igazolás kiadásának elmulasztása és szankciói

   

  VII. FEJEZET: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELY ÁLTAL KIFIZETETT ELLÁTÁSOK ÉS A TÁPPÉNZ-HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA

   

  VIII. FEJEZET: NEMZETKÖZI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

  1. Harmadik állam és polgára

  2. Kétoldalú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy

  3. Munkavállalás, biztosítás az Európai Gazdasági Térségben

  ■ Közösségi jog

  ■ A koordináció alapelvei

  ■ Joghatóság

  Munkavállaló, önálló vállalkozó egyidejűleg több tagállam területén történő munkavégzése

  Biztosítás a lakóhely szerinti államban

  Biztosítás a cég székhelye vagy a vállalkozás telephelye szerint

  ■ Munkaviszony az egyik és önálló vállalkozói tevékenység a másik államban

  ■ A1 igazolás igénylése

  Biztosítási kötelezettség ideiglenes megállapítása

   Kiküldetés

  Egyéb rendelkezések és kivétel engedélyezése a főszabály alól

  ■ A munkavállaló és az önálló vállalkozó meghatározása

  ■ Alkalmazandó jog meghatározásához szükséges adatszolgáltatás és nyilatkozattétel

  ■ Állami foglalkoztatottak

   

  MÁSODIK RÉSZ: A SZOCIÁLIS HOZZÁRULÁSI ADÓ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEI

  1. A szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezések [2018. évi LII. törvény]

  Adófizetési kötelezettség – az adó alapja

  ■ Adó mértéke és fizetendő összege

  Adófizetésre kötelezett személy

  Adóra vonatkozó közös szabályok

  ■ Adófizetés alóli mentesülés esetei

  Egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapja

  Mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja

  Adóalap megállapításának különös szabályai

  Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól

  2. Adóval szemben érvényesíthető kedvezmények

  Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

  Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény

  Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

  Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

  Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény

  Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény

  Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

  Adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok

  3. Eljárási és egyéb szabályok

   

  HARMADIK RÉSZ: A MINIMÁLBÉR ANOMÁLIÁI

  1. A társadalombiztosítási törvény minimálbér hivatkozásai 

  2. A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény minimálbér hivatkozásai

   

  NEGYEDIK RÉSZ: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

  1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

  2. TÁPPÉNZ (GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ)

  ■ A pénzbeli ellátások összegének kiszámítása

  ■ A táppénz naptári napi alapjának meghatározása

  3. CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ

  4. ÖRÖKBEFOGADÓI DÍJ

  5. GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ

  ■ „Diplomás” gyermekgondozási díj

  6. BALESETI TÁPPÉNZ

  7. NÉHÁNY FONTOS ELJÁRÁSI SZABÁLY

  ■ Az okmányok használata

  ■ Az igénybejelentéssel, igényérvényesítéssel kapcsolatos szabályok, ha a munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely nem mûködik

  ■ A jogalap nélkül felvett ellátás visszakövetelése

  8. UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

  ■ Orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

  ■ Orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

  ■ Gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén

  ■ Szűrővizsgálat igénybevétele esetén

  ■ Az utazási költség megtéríthető

  ■ Az utazási költségtérítés igénylése

   

  ÖTÖDIK RÉSZ: CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK

  1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

  2. CSALÁDI PÓTLÉK

  ■ Nevelési ellátás

  ■ Iskoláztatási támogatás

  ■ Mitől függ a családi pótlék összege?

  ■ A családi pótlék folyósításának szabályai

  ■ A családi pótlék iránti kérelem benyújtása

  3. GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS (GYES)

  ■ Jogosultság

  ■ Gyermekgondozást segítő ellátás mellett végezhető keresőtevékenység

  ■ Bejelentési kötelezettség

  ■ A gyermekgondozást segítő ellátás összege

  ■ A gyes együttfolyósításának szabályai

  ■ A gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelem

  4. GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET)

  ■ Jogosultság

  ■ A gyermeknevelési támogatás összege

  ■ A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem

  5. ANYASÁGI TÁMOGATÁS

  ■ Jogosultság

  ■ Az anyasági támogatás összege

  ■ Az anyasági támogatás iránti kérelem

  ■ Családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtása

  ■ Jogorvoslat 

  MELLÉKLETEK (23 darab melléklet)

 • Státusz
  ÚJ    
 • ELŐSZÓ .................................................................................................................................... 9
  ELSŐ RÉSZ – TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ................................................................. 12
  I. FEJEZET – BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG......................................................... 14
  1 A biztosítási kötelezettség elbírálása ............................................................................... 14
  1.1 A biztosítottak .............................................................................................................. 15
  1.1.1 A foglalkoztatott személyek ............................................................................. 16
  1.1.2 Az önálló vállalkozók ...................................................................................... 17
  1.1.3 Az egyéb kategória ........................................................................................... 19
  2 A biztosítottak körének újszerű meghatározása ........................................................... 20
  2.1 A biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok .................................................. 21
  A. A foglalkoztatott személyek közül.............................................................................. 21
  2.1.1 A munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint biztosított ........................... 21
  2.1.2 A szövetkezet tagja ........................................................................................... 24
  2.1.3 A szakmunkástanulók ....................................................................................... 29
  2.1.4 A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony ................................................. 31
  2.1.4.1 Megbízási, vállalkozási jogviszony .................................................... 32
  2.1.4.2 Választott tisztségviselők .................................................................... 33
  2.1.4.3 A biztosítás időtartama ....................................................................... 34
  2.1.5 A szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok ................................... 35
  2.1.6 Az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy ................................. 36
  2.1.7 Külföldi foglalkoztató számára külföldön folytatott tevékenység .................. 36
  B A biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az önálló vállalkozók közül ... 36
  2.1.8 Az egyéni és társas vállalkozók biztosítása ..................................................... 37
  2.1.8.1 Az egyéni vállalkozók biztosítása ...................................................... 37
  2.1.8.2 A társas vállalkozók biztosítása .......................................................... 37
  2.1.8.3 A főállású kisadózók ........................................................................... 38
  C A biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az egyéb kategóriában ............ 39
  2.1.9 Az egyéb címen biztosított személyek ............................................................ 39
  2.1.9.1 Az álláskeresési támogatásban részesülő személyek ......................... 39
  2.1.9.2 Az egyházi személyek ........................................................................ 39
  2.1.9.3 A biztosított mezőgazdasági őstermelők ............................................ 40
  2.1.9.4 A köztársasági elnök házastársa ......................................................... 44
  3 A biztosítás szünetelése ..................................................................................................... 45
  4 Mentesülés a biztosítási kötelezettség alól ..................................................................... 47
  4.1 A biztosítás nem terjed ki ............................................................................................ 47
  4.2 A biztosítás nem terjed ki a következő jogviszonyokra sem ..................................... 48
  4
  II. FEJEZET – BELFÖLDI – KÜLFÖLDI – HARMADIK ÁLLAM
  ÉS POLGÁRA ........................................................................................................................ 50
  1 Külföldi–belföldi illetőség ................................................................................................ 51
  1.1 A belföldinek minősülő személy meghatározása ....................................................... 53
  1.2 A belföldiséget igazoló okmányok ............................................................................. 54
  2 Harmadik állam polgára .................................................................................................. 56
  III. FEJEZET – JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ......................................... 57
  1 Az egyes járulékfajták ...................................................................................................... 57
  1.1 Új 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék ........................................ 57
  1.2 Tíz százalékos nyugdíjjárulék ..................................................................................... 58
  1.3 Egészségügyi szolgáltatási járulék .............................................................................. 59
  1.4 Táppénz-hozzájárulás .................................................................................................. 60
  1.5 Szociális hozzájárulási adó ......................................................................................... 60
  2 Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén ............................................................ 61
  2.1 A járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre ............................................................. 61
  2.2 Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszony szerint biztosított személyek
  körében ........................................................................................................................ 63
  2.3 Járulékalapot nem képező jövedelmek ....................................................................... 64
  2.4 Nem forintban keletkezett járulékalap ........................................................................ 65
  2.5 A 18,5 százalékos egységes társadalombiztosítási járulékra vonatkozó egyéb
  rendelkezések .............................................................................................................. 65
  2.6 A járulékkülönbözet elszámolása................................................................................ 67
  2.7 Külföldi vállalkozásra (munkáltatóra) vonatkozó szabályok .................................... 69
  2.8 Az elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló eljárás .................................... 71
  3 Az önálló vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége ..................................................... 73
  3.1 Az egyéni vállalkozók és a táras vállalkozók járulékfizetési rendszere .................... 73
  3.1.1 A biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési
  kötelezettsége.................................................................................................... 75
  3.1.2 Többes vállalkozói jogviszony ........................................................................ 78
  3.1.3 A biztosított mellékfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési
  kötelezettsége.................................................................................................... 79
  3.1.4 A kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők társadalombiztosítási
  helyzete ............................................................................................................. 80
  3.2 A biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése.............................................. 84
  3.2.1 A biztosított mezőgazdasági őstermelő törvényesnél magasabb összegű
  járulékfizetése [41. § (4)] ................................................................................ 84
  3.2.2 A biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok ........ 85
  4 A Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok ......................................................... 86
  5
  IV. FEJEZET – CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY ................................................. 87
  1 A családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályok ................................................. 87
  2 A családi járulékkedvezmény érvényesítése .................................................................. 89
  V. FEJEZET – MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA . 91
  1 Megállapodás kötése nyugdíjra....................................................................................... 91
  1.1 Évvásárlás .................................................................................................................... 92
  1.2 A felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányi idő szolgálati időként
  történő figyelembevétele a nyugdíj megállapításánál ................................................ 93
  1.3 Megállapodás 1998. évre a gyermekgondozási segély idejével
  megegyező otthoni gondozás idejére .......................................................................... 94
  1.4 Megállapodás kötésére illetékes szerv ........................................................................ 95
  1.5 Járulék-visszafizetés .................................................................................................... 96
  2 Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra ..................................................................... 97
  2.1 Egészségi állapotfelmérés ........................................................................................... 98
  2.2 Az érintett személyek ................................................................................................ 100
  3 A megállapodás közös szabályai ................................................................................... 101
  VI. FEJEZET – A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA
  JOGOSULTAK ..................................................................................................................... 102
  1 Baleseti egészségügy szolgáltatásra jogosultak ........................................................... 102
  2 Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak ........................................................................ 105
  2.1 Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett .......................................... 109
  2.1.1 Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett belföldi
  személyek ....................................................................................................... 109
  2.1.2 Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése ....................................... 110
  2.2 Egy sokat vitatott új szabály (hat havi járuléktartozás) ........................................... 112
  2.3 Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama ........................................... 117
  2.4 Amikor nem lehetne (kellene) egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni
  (TAJ Kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya) .......................................... 118
  2.5 A bejelentési kötelezettség vagy igazolás kiadásának elmulasztása és szankciói .. 120
  VII. FEJEZET – A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELY ÁLTAL
  KIFIZETETT ELLÁTÁSOK ÉS A TÁPPÉNZ-HOZZÁJÁRULÁS
  ELSZÁMOLÁSA ................................................................................................................. 122
  VIII. FEJEZET – NEMZETKÖZI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ............................ 125
  1 Harmadik állam és polgára ........................................................................................... 127
  2 A kétoldalú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy ............................. 128
  3 Munkavállalás, biztosítás az Európai Gazdasági Térségben .................................... 129
  3.1 A közösségi jog ......................................................................................................... 129
  3.2 A koordináció alapelvei ............................................................................................ 134
  6
  3.3 A joghatóság .............................................................................................................. 135
  3.3.1 Munkavállaló, önálló vállalkozó egyidejűleg több tagállam területén
  történő munkavégzése .................................................................................... 135
  3.3.2 Biztosítás a lakóhely szerinti államban ......................................................... 136
  3.3.3 Biztosítás a cég székhelye vagy a vállalkozás telephelye szerint ................. 137
  3.3.4 Munkaviszony az egyik és önálló vállalkozói tevékenység a másik
  államban .......................................................................................................... 137
  3.3.5 A1 igazolás igénylése ..................................................................................... 137
  3.3.6 A biztosítási kötelezettség ideiglenes megállapítása ..................................... 138
  3.3.7 Kiküldetés ....................................................................................................... 138
  3.3.8 Egyéb rendelkezések és kivétel engedélyezése a főszabály alól .................. 141
  3.4 A munkavállaló és az önálló vállalkozó meghatározása .......................................... 142
  3.5 Az alkalmazandó jog meghatározásához szükséges adatszolgáltatás
  és nyilatkozattétel ...................................................................................................... 143
  3.6 Állami foglalkoztatottak ............................................................................................ 145
  MÁSODIK RÉSZ – A SZOCIÁLIS HOZZÁRULÁSI ADÓ ÉS
  TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEI ..................................................... 146
  1 A szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezések
  (2018. évi LII. törvény) ................................................................................................... 147
  1.1 Az adófizetési kötelezettség – az adó alapja ............................................................ 150
  1.2 Az adó mértéke és fizetendő összege ....................................................................... 153
  1.3 Az adófizetésre kötelezett személy ........................................................................... 153
  1.4 Az adóra vonatkozó közös szabályok ...................................................................... 154
  1.5 Az adófizetési alóli mentesülés esetei ...................................................................... 155
  1.6 Az egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapja ....................................................... 158
  1.7 A mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja ........................................... 159
  1.8 Az adóalap megállapításának különös szabályai ..................................................... 161
  1.9 Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól .................................................. 162
  2 Az adóval szemben érvényesíthető kedvezmények ..................................................... 165
  2.1 A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben
  foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény ...................... 166
  2.2 A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény ............................... 168
  2.3 A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után
  érvényesíthető adókedvezmény ................................................................................ 169
  2.4 A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető
  adókedvezmény ......................................................................................................... 171
  2.5 A közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény................................. 172
  2.6 A kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény ............................. 172
  2.7 A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény ................. 173
  2.8 Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok .............................................. 174
  3 Eljárási és egyéb szabályok ........................................................................................... 175
  7
  HARMADIK RÉSZ – A MINIMÁLBÉR ANOMÁLIÁI ............................................... 180
  1 A társadalombiztosítási törvény minimálbér hivatkozásai ....................................... 181
  2 A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény minimálbér
  hivatkozásai ..................................................................................................................... 183
  NEGYEDIK RÉSZ – PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ........................................................... 187
  1 Törvényi szabályozás ...................................................................................................... 187
  2 Táppénz (gyermekápolási táppénz) .............................................................................. 189
  2.1 A pénzbeli ellátások összegének kiszámítása ........................................................... 199
  2.2 A táppénz naptári napi alapjának meghatározása .................................................... 200
  3 Csecsemőgondozási díj ................................................................................................... 207
  4 Örökbefogadói díj ........................................................................................................... 213
  5 Gyermekgondozási díj .................................................................................................... 216
  5.1 „Diplomás” gyermekgondozási díj ........................................................................... 225
  6 Baleseti táppénz ............................................................................................................... 228
  7 Néhány fontos eljárási szabály ...................................................................................... 232
  7.1 Az okmányok használata .......................................................................................... 232
  7.2 Az igénybejelentéssel, igényérvényesítéssel kapcsolatos szabályok,
  ha a munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely nem működik ..................... 232
  7.3 A jogalap nélkül felvett ellátás visszakövetelése ..................................................... 235
  8 Utazási költségtérítés ...................................................................................................... 236
  8.1 Orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén ........................... 236
  8.2 Orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén ..................... 238
  8.3 Gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén ....................................... 238
  8.4 Szűrővizsgálat igénybevétele esetén ......................................................................... 239
  8.5 Az utazási költség megtéríthető ................................................................................ 239
  8.6 Az utazási költségtérítés igénylése ........................................................................... 241
  ÖTÖDIK RÉSZ – CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK ........................................ 243
  1 Törvényi szabályozás ...................................................................................................... 243
  2 Családi pótlék .................................................................................................................. 245
  2.1 Nevelési ellátás .......................................................................................................... 246
  2.2 Iskoláztatási támogatás .............................................................................................. 247
  2.3 Mitől függ a családi pótlék összege? ........................................................................ 248
  2.4 A családi pótlék folyósításának szabályai ................................................................ 250
  2.5 A családi pótlék iránti kérelem benyújtása ............................................................... 251
  3 Gyermekgondozást segítő ellátás (a köznyelvben: gyes) ........................................... 253
  3.1 Jogosultság................................................................................................................. 253
  3.2 Gyermekgondozást segítő ellátás mellett végezhető keresőtevékenység ................ 257
  3.3 Bejelentési kötelezettség ........................................................................................... 257
  3.4 A gyermekgondozást segítő ellátás összege ............................................................. 258
  3.5 A gyes együttfolyósításának szabályai ..................................................................... 259
  8
  3.6 A gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelem ................................................... 259
  4 Gyermeknevelési támogatás (gyet) ............................................................................... 260
  4.1 Jogosultság................................................................................................................. 260
  4.2 A gyermeknevelési támogatás összege ..................................................................... 263
  4.3 A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem ........................................................... 263
  5 Anyasági támogatás ........................................................................................................ 264
  5.1 Jogosultság................................................................................................................. 264
  5.2 Az anyasági támogatás összege ................................................................................ 265
  5.3 Az anyasági támogatás iránti kérelem ...................................................................... 265
  5.4 Családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtása ........................................ 265
  5.5 Jogorvoslat ................................................................................................................. 266
  Mellékletek ............................................................................................................................ 267
  1. melléklet: Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához ....... 267
  2. melléklet: Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához .................................... 268
  3. melléklet: Igénybejelentés örökbefogadói díjra ................................................................ 271
  4/a. melléklet: Igénybejelentés gyermekgondozási díjra ...................................................... 273
  4/b. melléklet: Kérelem gyermekgondozási díj továbbfolyósítására .................................... 276
  5. melléklet: Igénybejelentés nevelőszülői gyermekgondozási díjra ................................... 278
  6. melléklet: Igénybejelentés nagyszülői gyermekgondozási díjra ...................................... 280
  7. melléklet: Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján gyermekgondozási díjra .......... 284
  8. melléklet: Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez .. 288
  9. melléklet: Nyilatkozat csecsemő- és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez ....... 289
  10. melléklet: Kérelem gyermekgondozási díjról történő lemondáshoz .............................. 292
  11. melléklet: Regisztrációs lap az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai iránti kérelem
  elektronikus ügyintézés keretében történő benyújtásához ............................. 293
  12. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat az ellátásból történő levonáshoz............................. 294
  13. melléklet: Utazási Költségtérítési Utalvány Pénztári- és Ellenőrző szelvény ............... 295
  14. melléklet: Utazási utalvány – Igazolás útiköltség-térítéshez .......................................... 297
  15. melléklet: Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére ........ 300
  16. melléklet: Utazási utalvány betétlapja ............................................................................. 301
  17. melléklet: Igazolás a tanulói (hallgatói) jogviszony fennállásáról ................................. 303
  18. melléklet: Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről ................... 304
  19. melléklet: Kérelem családi pótlék megállapítására ......................................................... 306
  20. melléklet: Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására .......................... 311
  21. melléklet: Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására .... 316
  22. melléklet: Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására .................................. 318
  23. melléklet: Kérelem anyasági támogatás megállapítására ............................................... 323