Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékajánló
Termékrészletek


Társasházi törvény magyarázata 2017

Társasházi törvény magyarázata 2017
6 000 Ft

A társasházi törvény magyarázata

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény és az irányadó bírói gyakorlat bemutatása

Szerző: Kiss Gábor

 • Szerző: Kiss Gábor

  Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 300 oldal
  Megjelenés: 2017. március

   

  Tartalom:

  ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

  ■ Társasháztulajdon

  ■ A külön tulajdon és a közös tulajdoni hányad

  ■ Társasház relatív jogképessége

  ■ Lakásra és lakóépületre vonatkozó rendelkezések hatálya

  ■ Ptk. mint háttérszabály

  ■ Társasháztulajdon keletkezése

  ■ A társasháztulajdon földrészletre való feljegyzésének a feltételei

  ■ Feljegyzett alapítás

  ■ A közös tulajdon bíróság által történő társasházzá alakítása

  ■ Alapító okirat mint szerződés

  ■ Alapító okirat módosítása

  ■ Az alapító okirat és módosítása alaki kellékei

  ■ Alakuló közgyűlés

  ■ Szervezeti-működési szabályzat

  JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A TÁRSASHÁZBAN

  ■ Külön tulajdonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

  ■ A külön tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek használata és hasznosítása

  ■ Használatváltoztatás általános szabályai

  ■ Használatkorlátozás tárgyában hozott közgyűlési határozat

  ■ Tulajdonostárs kötelezettségei

  ■ Építkezés a külön tulajdonban

  ■ Adatkezelés, adatvédelem a társasházban

  ■ Közös tulajdon használata és hasznosítása

  ■ A társasház állagfenntartó kötelezettsége

  ■ Megfigyelőrendszer a társasházban

  ■ Társasházi lakóépület házirendje

  A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE

  ■ A társasház döntéshozó, ügyintéző és ellenőrző szervei

  ■ A jegyző törvényességi felügyeleti jogköre

  ■ Közgyűlés hatásköre

  ■ Közös költség behajtása

  ■ A közös képviselőnek a külön tulajdon jelzálogjoggal való megterhelésének az elrendelése

  ■ Közgyűlés összehívása

  ■ Közgyűlési meghívó

  ■ A közgyűlés kötelező összehívásának esetei

  ■ A közgyűlés határozatképessége, a szavazás érvényességéhez szükséges szavazattöbbség

  ■ Megismételt közgyűlés összehívása

  ■ Szavazati jog gyakorlása közös tulajdonban álló önálló ingatlan esetén

  ■ Közgyűlés lebonyolítása

  ■ Írásbeli szavazás

  ■ Részközgyűlés

  ■ A közgyűlési határozat érvénytelenségének a megállapítása

  ■ Közös képviselőre vonatkozó általános rendelkezések

  ■ Közös képviselő feladatai a rezsicsökkentések végrehajtásával összefüggésben

  ■ Közgyűlési Határozatok Könyve

  ■ A közgyűlési határozatok megtekintésének a joga a külön tulajdonban álló ingatlan elidegenítésével összefüggésben

  ■ A külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén adandó írásbeli nyilatkozat a közösköltség-tartozásról

  ■ Költségvetési javaslat

  ■ A társasház könyvvezetési és beszámolási kötelezettsége

  ■ Társasház irataiba való betekintési jog

  ■ Közös képviselet ellátását kizáró okok

  ■ A közös képviselő képviseleti jogköre

  ■ Számvizsgáló bizottság

  A GAZDASÁGI ELLENŐRZÉS ELŐSEGÍTÉSE

  ■ A gazdasági ellenőrzést segítő személy

  A gazdasági ellenőrzést segítő személy jogai és kötelezettségei

  TÁRSASHÁZKEZELÉS, INGATLANKEZELÉS

  ■ Alapvető rendelkezések

  ■ A szakképesítés megszerzése

  VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  ■ Értelmező rendelkezések

  ■ Bírósági eljárás megelőzése

  ■ Hatálybalépés

  ■ A közreműködő hatóság kijelölésére vonatkozó felhatalmazás

  ■ Átmeneti rendelkezések

  ■ A korábbi társasházi jogszabályok alkalmazhatósága

  ■ Felhatalmazások