Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


ÜZLETI TITOK ÉS KNOW-HOW VÉDELME KÉZIKÖNYV

ÜZLETI TITOK ÉS KNOW-HOW VÉDELME KÉZIKÖNYV
23 000 Ft

ÜZLETI TITOKVÉDELMI szakkönyv + CSOMAG CÉGEKNEK

Formátum: Könyv + e-Könyv (Pdf), az iratminták WORD-ben

Kiadás éve: 2023

Szerző: Dr. Szabó Tibor

Terjedelem: 128 oldal, e-könyvben 108 oldal + 8 oldal iratminta

 • Kézikönyv, szabályzat- és szerződésminták az üzleti titok és a know-how cégen belüli megóvásához. Print + e-könyv + Leötlthető, szerkeszthető iratminták.

  Érzékeny üzleti információk, védett ismeretek, működő céges gyakorlatok, növekedést hozó ötletek ki vannak téve a külső belső eltulajdonításnak, lopásnak, jogosulatlan felhasználásnak. Mindez úgy gyengíti a cég piaci pozícióit, bevételszerző képességét, hogy egyidejűleg saját pénzen erősíti a konkurenciát. 

  Minden vállalkozásnak vannak üzleti titkai - és védett ismeretei (know-how) is. Ez a tény  rosszabb esetben csak akkor tudatosul, ha ellopják. Üzleti titkok és a know-how  ellopását mindennapos tevékenységnek mondhatjuk a magyarországi kis és középvállalkozások körében is. Minden ügyvezető tudna mesélni arról, hogyan vitt magával üzleti információkat, listákat, ügyfeleket ilyen-olyan okból távozó alkalmazottja. 

  Akit megérint az üzleti titok védelmének problémaköre, és valamiféle cselekvésben is gondolkodik e téren, nagyon fontos megértenie, hogy az üzleti titokra, know-howra vonatkozó jogi szabályozás más logikát követ, mint amit a vállalkozók megszokhattak a jellemzően kötelezettségek előírásával operáló  jogalkotótól. A törvény nem kötelezi a jogosultakat üzleti titkaik védelmére,  hanem a jogi védelem igénybevételéhez feltételeket ír elő, amelyek nem kötelező jellegűek, de azok hiányában a sérelmet szenvedett fél nem fordulhat jogvédelemért. Mondhatjuk a szabályozás a „Segíts magadon, az Isten is megsegít” elvet követi: ha nem teszed meg legalább az elvárhatót, a Jóisten sem tud segíteni. Üzleti titkaid védelmében különösen nem. 

  A törvény ilyen logiákája  miatt van az, hogy a cégtulajdonosok, ügyvezetők a gyakorlatban sokszor szembesülnek azzal, hogy az üzleti titok nem az, amit ők annak gondolnak.  Nem az az üzleti titok, amit annak gondolunk, hanem amit azzá teszünk. Magától semmi nem titkos. 

  Az üzleti titok megsértőivel szemben a cég nem eszköztelen – csak számba kell venni a lehetséges védelmi eszközöket, és alkalmazni kell őket. Az üzleti titok védelme az információbiztonsági intézkedések megtételét jelenti a cégben. Az üzleti titok védelme és az információbiztonság kéz a kézben jár a cégben. Az információbiztonsági intézkedések a fenyegetések szélesebb köre ellen hivatottak védelmet nyújtani – például adathalászat, zsarolás – de  az üzleti titok védelmére is szolgálnak. 

  Száz szónak is egy a vége, cégünk az üzleti titkait védeni kell. A hogyan kérdését  megválaszolva kiadványunkban felvázolunk egy működő, cégen belüli titokvédelmi rezsimet. Először bemutatjuk és elmagyarázzuk az üzleti titokra, védett ismeretre (know-how) vonatkozó jogi szabályozást, aztán mindazt, ami ebből következik: a cégen belül megteendő intézkedéseket és a lehetséges megoldásokat. 

  Az üzleti titokvédelmi csomag része ezen kézikönyv, a mellékletét képező  – és Word formátumban is letölthető képező üzleti titokvédelmi szabályzattal, szerződés és nyilatkozat mintákkal együtt.

  A csomag letölthető, szerkeszthető iratmintái

  1. Üzleti titokvédelmi szabályzat

  2. Védett ismeret (know-how) leírás minta

  3. Munkaszerződés minta titokvédelmi, összeférhetetlenségi kikötésekkel

  4. Munkavállaló titoktartási nyilatkozata

  5. Munkaköri leírás - titokvédelmi kötelezettségek

  6. Versenytilalmi megállapodás minta

  7. Titokvédelmi kikötés polgári jogi szerződésekhez

  8. Rendszergazda megbízási szerződés mintája

  Tartalom:

  I. FEJEZET – BEVEZETÉS
  II. FEJEZET – MINDEN, AMIT AZ ÜZLETI TITOKRÓL ÉS A KNOW-HOW-RÓL TUDNI KELL
  1. Az üzleti titok fogalma
  2. A know-how fogalma
  2.1. Mitől függ az üzleti titok vagyoni értéke?
  3. Egy talányos követelmény: mi az elvárható magatartás?
  4. Az üzleti titok megsértésének szankciói
  5. Büntetőjogi védelem
  III. FEJEZET – AZ ÜZLETI TITOK FENYEGETŐI
  1. Mi ellen kell megvédeni a cég üzleti titkait?
  2. Külső fenyegetések
  3. Belső fenyegetések
  IV. FEJEZET – INTÉZKEDÉSEK AZ ÜZLETI TITOK VÉDELMÉBEN
  1. Vezetői, szervezési feladatok
  2. Üzleti titokvédelmi szabályzat megalkotása
  3. Adatok, információk minősítése a cégben
  4. Titkos adatok kezelésének biztonsági előírásai a cégben
  5. Munkajogi intézkedések
  6. Üzleti titokvédelmi kikötések polgári jogi szerződésekben
  7. A munkavállalók információbiztonsági képzése
  V. FEJEZET – MELLÉKLET
  2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
  VI. FEJEZET – IRATMINTÁK
  1. Üzleti titokvédelmi szabályzat
  2. Védett ismeret (know-how) leírás minta
  3. Munkaszerződés minta titokvédelmi, összeférhetetlenségi kikötésekkel
  4. Munkavállaló titoktartási nyilatkozata
  5. Munkaköri leírás – titokvédelmi kötelezettségek
  6. Versenytilalmi megállapodás minta
  7. Titokvédelmi kikötés polgári jogi szerződésekhez
  8. Rendszergazda megbízási szerződés mintája