Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


ADÓELJÁRÁSI JOGSZABÁLYOK (Art., Air., Avt.) MAGYARÁZATA

ÚJ
ADÓELJÁRÁSI JOGSZABÁLYOK (Art., Air., Avt.) MAGYARÁZATA
19 900 Ft

ADÓELJÁRÁSI JOGSZABÁLYOK (Art., Air., Avt.) MAGYARÁZATA

Art., Air., Avt. szabályainak gyakorlati értelmezése paragrafusról paragrafusra

Szerzők: Dr. Kovács Ferenc

Megjelenés: 2024. április 22.

 

 • Szerző: Dr. Kovács Ferenc (okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)
  Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 456 oldal

  Megjelenés: 2024. április 22.

   

  Tartalom:

  ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. Az adózás szereplői – adózói oldal

  ■ Az adózó és az adóalany fogalma – Air. 11–13. §

  ■ Az adó megfizetésére kötelezett személy fogalma – Art. 59. §

  ■ Art. személyi hatálya – Art. 6. §

  ■ Egyéb, adózásban részt vevő személyek – Art. 7. §

  ■ Az adózó képviselete – Air. 14–21. §

  ■ Adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység folytatásához kapcsolódó főbb szabályok – Art. 248–255. §

  2. Az adózás szereplői – adóhatósági oldal

  ■ Az adóhatóságok rendszere – Air. 22. §

  ■ Az állami adó- és vámhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) – Air. 22–23. §

  ■ Az önkormányzati adóhatóságok – Air. 22–24. §

  ■ Eljárási kötelezettség, hatáskör és illetékesség vizsgálata – Air. 25–28. §

  3. Kapcsolattartás az adózás szereplői között – Air. 36. §

  4. Az adózás alapfogalmai, alapelvei

  ■ Az adóeljárás törvényi kerete

  ■ Az adózás fogalma – Art. 6. §

  ■ Az adók módjára behajtandó köztartozások – Avt. 1. §

  ■ A költségvetési támogatások – Art. 6. §

  ■ Az adóigazgatási eljárás alapelvei – Air. 1–8. §

  ■ Az adózás rendjének alapelvei – Art. 1–5. §

  5. Az adózási folyamat általános jellemzése

  MÁSODIK RÉSZ - AZ EGYES ADÓKÖTELEZETTSÉGEK

  6. Az adókötelezettségek általános szabályai – Art. 9–15. §

  7. Bejelentkezés, bejelentés – Art. 16–45. §

  ■ Bejelentkezési kötelezettség általános szabályai – Art. 16. §

  ■ Fióktelep, közvetlen kereskedelmi képviselet bejelentkezése – Art. 17. §

  ■ Bejelentkezés az önkormányzati adóhatósághoz – Art. 18. §

  ■ Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése – Art. 18/A. §

  ■ Az adószám megállapításának akadályai az adóregisztrációs eljárásban – Art. 19. §

  ■ A kimentési kérelem az adóregisztrációs eljárásban – Art. 20. §

  ■ Döntés az adószám megállapításáról az adóregisztrációs eljárásban – Art. 21. §

  ■ Az előtársaság tagjainak felelőssége az adószám megtagadása esetén – Art. 22. §

  ■ Az adóregisztrációs eljárás megszüntetése – Art. 23. §

  ■ Változás-bejelentéshez kapcsolódó adóregisztrációs eljárás – Art. 24. §

  ■ Igazolás az adóregisztrációs akadály hiányáról – Art. 25. §

  ■ Adófizetési biztosíték – Art. 26–28. §

  ■ Közösségi adószám megállapítása – Art. 29. §

  ■ Csoportazonosító szám megállapítása – Art. 30. §, 114/A–114/F. §

  ■ Együttműködő közösség adószámának megállapítása – Art. 31. §

  ■ Adóazonosító jel megállapítása bejelentkezés alapján, adóigazolvány – Art. 32. §

  ■ Adóazonosító jel megállapítása, adóigazolvány kiállítása hivatalból – Art. 33–33/A. §

  ■ Az adóazonosító jel közlése, igazolása – Art. 34. §

  ■ Adatközlés illetékeljáráshoz – Art. 35. §

  ■ Természetes személy bejelentkezése – Art. 36. §

  ■ Az adózó nyilvántartásba vétele – Art. 37. §

  ■ Az adózó törlése az adóhatósági nyilvántartásból – Art. 38. §

  ■ Munkáltatói, kifizetői minőség bejelentése – Art. 39. §

  ■ Készpénzfizetés bejelentése – Art. 40. §

  ■ Külföldi illetőségű természetes személyek bejelentése – Art. 41. §

  ■ Kölcsönvevő bejelentési kötelezettsége munkaerőkölcsönzésnél – Art. 42. §, egyéb bejelentések – Art. 1. számú melléklet

  ■ Törzskönyvi jogi személy részére adószám megállapítása – Art. 43. §

  ■ Változásbejelentés – Art. 44. §

  ■ Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez kapcsolódó kötelezettségek – Art. 113. §

  8. Az adómegállapítás és adóbevallás

  ■ Az adózók teendői önadózás és más adómegállapítási módok esetén – Art. 46. §

  ■ Önadózás – Art. 47. §

  ■ Kivetés, kiszabás, adóbeszedés – Art. 48. §

  ■ Az adóbevallás általános szabályai – Art. 49. §

  ■ Havi adó- és járulékbevallás – Art. 50. §

  ■ Bevallás benyújtása akadályoztatás esetén – Art. 51. §

  ■ Soron kívüli adóbevallás – Art. 52. §

  ■ Bevallásra vonatkozó különös szabályok felszámolási eljárás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén – Art. 53. §

  ■ A kerekítés szabályai – Art. 2. számú melléklet

  ■ A bevallási gyakoriság általában – Art. 2. számú melléklet

  ■ Bevallási határidők – Art. 2. számú melléklet

  ■ Áfa bevallási gyakoriság – Art. 2. számú melléklet

  ■ Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó adatbejelentés, adóbevallás időpontja – Art. 2. számú melléklet

  ■ Az önellenőrzés – Art. 54–57. §

  9. Adófizetés, mint adókötelezettség

  ■ Az adófizetési kötelezettség alanya – Art. 58. §

  ■ Az adó megfizetésére kötelezett személy – Art. 59-60. §

  ■ Kezességvállalás adó megfizetéséért, az adótartozás átvállalása – Art. 61. §

  ■ Az adó esedékessége – Art. 62. §

  ■ Az adó megfizetésének időpontja – Art. 63. §

  ■ Adó, költségvetési támogatás megfizetésének és kiutalási határideje – Art. 64. §, 3. számú melléklet

  ■ Késedelmi kamat – Art. 65. §

  ■ A megfizetés, a kiutalás módja, adófizetés devizában – Art. 66–66/A. §

  ■ Megfizetés és elszámolás bűncselekmény esetén – Art. 67–68/A. §

  ■ Az adóelőleg mérséklése – Art. 69. §

  ■ Az adószámla – Art. 70–74/A. §

  ■ Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási rendszer – Art. 75. §

  ■ Visszatartási jog gyakorlása – Art. 76. §

  10. Az adatszolgáltatás

  ■ Adatszolgáltatás kötelező tartalma és határideje – Art. 79–80. §

  ■ Egyes adatszolgáltatások – Art. 81–112. §

  11. A bizonylatmegőrzés, könyvvezetés, nyilvántartás, pénzforgalmi számlanyitás

  ■ Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás – Art. 77. §

  ■ A bizonylat megőrzése – Art. 78. §

  ■ Pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség szabályai – Art. 114. §

  HARMADIK RÉSZ - AZ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

  12. Az adóigazgatási eljárás általános szabályai

  ■ Az adóigazgatási eljárás megindításának szabályai – Air. 29. §

  ■ Nyelvhasználati rendelkezések – Air. 30–31. §

  ■ Kizárás – Air. 32–34. §

  ■ Megkeresés – Air. 35. §

  ■ A kérelem – Air. 44–46. §

  ■ Hiánypótlás – Air. 47. §

  ■ A kérelem visszautasítása – Air. 48. §

  ■ Az eljárás megszüntetése – Air. 49. §

  ■ Ügyintézési határidő – Air. 50–52. §

  ■ Igazolási kérelem – Air. 53. §

  ■ Idézés – Air. 54–56. §

  ■ Értesítés eljárási cselekményről – Air. 57. §

  ■ A tényállás tisztázása – Air. 58. §

  ■ Nyilatkozattétel – Air. 59–60. §

  ■ Irat – Air. 61. §

  ■ Tanú – Air. 62–63. §

  ■ Szemle – Air. 64–65. §

  ■ Szakértő – Air. 66. §

  ■ Tolmács – Air. 67. §

  ■ Tárgyalás – Air. 68. §

  ■ Az eljárási cselekmények rögzítése – Air. 70–71. §

  ■ Az adóhatóság döntései – Air. 72–75. §

  ■ A döntés közlése – Air. 76–81/A. §

  ■ Az eljárási költség viselése, költségmentesség – Air. 134–135. §

  ■ Elévülés az adóigazgatási eljárásban – Art. 202–205. §

  ■ Az adatkezelés szabályai – Art. 123. §

  ■ Adatnyilvántartás – Art. 124. §

  ■ Közhiteles adóhatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok – Art. 125. §

  ■ Adótitok – Art. 127–128. §

  ■ Cáfolat közzététele – Art. 129. §

  ■ Az adóhatóság adatközlése más szervek felé – Art. 131–134. §

  ■ Az eljárási védelem elemei, a zárt adatkezelés és a támogató – Air. 37-41. §

  ■ Az iratbetekintési jog mint adózói alapjog – Air. 42–43. §

  ■ Adatvédelem a végrehajtásban – Avt. 33–34. §

  13. Az adóhatósági ellenőrzés általános szabályai

  ■ Az ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok – Air. 85–88. §

  ■ Az ellenőrzés fajtái – Air. 89–93. §

  ■ Határidők az ellenőrzési eljárásban – Air. 94–95. §

  ■ Az ellenőrzés megindítása – Air. 96. §

  ■ Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban – Air. 97–98. §

  ■ Az ellenőrzés befejezése – Air. 115–117. §

  14. Az ellenőrzés különös szabályai

  ■ A tényállás tisztázása – Air. 99. §

  ■ A jogviszony eltérő minősítésének tilalma – Air. 100. §

  ■ Szakértő igénybevétele – Air. 101. §

  ■ Ellenőrzés ingatlanban – Air. 102. §

  ■ Iratok bevonása – Air. 103. §

  ■ Iratrendezésre történő kötelezés – Air. 104. §

  ■ Idegen nyelvű iratok fordítása – Air. 105. §

  ■ Teljességi nyilatkozat – Air. 106. §

  ■ Próbavásárlás – Air. 107. §

  ■ Mintavétel – Air. 108. §

  ■ A becslés – Air. 109. §

  ■ Felhívás személyazonosság igazolására – Air. 110. §

  ■ Az ellenőrzés zavartalan lefolytatásának biztosítása – Air. 111. §

  ■ Helyszín, helyiség, rakomány átvizsgálása. Rakomány ellenőrzése – Air. 112. §

  ■ EKAER ellenőrzés – Air. 113. §

  ■ Hatósági zár – Air. 114. §

  15. Az egyes adóigazgatási eljárások

  ■ Kockázatelemzési eljárás – Art. 135–140. §

  ■ Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján – Art. 141–143. §

  ■ Utólagos adómegállapítás – Art. 144–146. §

  ■ Az adó soron kívüli megállapítása – Art. 147–149. §

  ■ Az adózó minősítési eljárása – Art. 150–162. §

  ■ Állami garancia beváltásához kapcsolódó eljárás – Art. 163. §

  ■ Feltételes adómegállapítás – Art. 164–173. §

  ■ A szokásos piaci ár megállapítása – Art. 174–183. §

  ■ A hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelemmel kapcsolatos eljárás – Art. 184–191. §

  ■ Önellenőrzés elbírálása határozattal – Art. 195. §

  ■ Visszatérítési igény érvényesítése az Alkotmánybíróság, a Kúria, illetve az Európai Unió Bírósága döntése alapján – Art. 196. §

  ■ Áfavisszatérítési igény érvényesítése az Alkotmánybíróság, illetve az Európai Unió Bírósága döntése alapján – Art. 197. §

  ■ Fizetési kedvezmények (fizetési halasztás, részletfizetés) – Art. 198–200. §

  ■ Adómérséklés – Art. 201. §

  16. Jogorvoslatok az adóigazgatási eljárásban

  ■ Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások – Air. 118–119. §

  ■ A döntés módosítása vagy visszavonása – Air. 120. §

  ■ Fellebbezés – Air. 121–127. §

  ■ Felügyeleti intézkedés – Air. 128. §

  ■ Új eljárásra utasítás és a részjogerő – Air. 129. §

  ■ Közigazgatási per – Air. 130. §

  ■ Ügyészi felhívás és fellépés – Air. 131. §

  ■ Semmisség – Air. 132–133. §

  17. Jogkövetkezmények (Bírságok, Pótlékok, Intézkedések)

  ■ Az eljárási bírság az adóigazgatási eljárásban – Air. 69. §

  ■ Eljárási bírság kiszabása a végrehajtási eljárásban – Avt. 22. §

  ■ Késedelmi pótlék – Art. 206–210. §

  ■ Önellenőrzési pótlék – Art. 211–214. §

  ■ Adóbírság – Art. 215–219. §

  ■ Mulasztási bírság általános szabályai – Art. 220–221. §, 237-238. §

  ■ Mulasztási bírság tényállások – Art. 222–236. §

  ■ Lefoglalás – Art. 239–242. §

  ■ A jármű visszatartása – Art. 243. §

  ■ Áru hatósági felügyelet alá vonása – Art. 244. §

  ■ Üzletlezárás elrendelése – Art. 245. §

  ■ Az adószám törlése – Art. 246. §

  ■ Jogkövetkezmények alóli mentesülés – Art. 247. §

  18. Az adóhatósági végrehajtás

  ■ Végrehajtási alapelvek – Avt. 5–6. §

  ■ Jegyzőkönyv – Avt. 8–9. §

  ■ A végrehajtás költsége – Avt. 11. §

  ■ A kötelezettségek és befizetések nyilvántartása és elszámolása, a végrehajtói letéti számla – Avt. 12–14. §

  ■ A végrehajtás felfüggesztése – Avt. 15. §

  ■ A végrehajtási eljárás szünetelése – Avt. 16–17. §

  ■ A végrehajtás megszüntetése – Avt. 18. §

  ■ A végrehajtáshoz való jog elévülése – Avt. 19. §

  ■ Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás – Avt. 20–21. §

  ■ Az adóhatósági egyezség szabályai – Avt. 23. §

  ■ Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban (végrehajtási kifogás és fellebbezés) – Avt. 24–28. §

  ■ Végrehajtható okirat – Avt. 29. §

  ■ A fizetési felszólítás és a végrehajtási eljárás megindítása – Avt. 30–31. §

  ■ A végrehajtási kényszer alkalmazása – Avt. 35. §

  ■ Eljárás külföldön tartózkodó személy végrehajtási ügyében – Avt. 37. §

  ■ A végrehajtási eljárás időpontja, helyszíni cselekmények – Avt. 39–40. §

  ■ Végrehajtás jövedelemre, fizetési számlára – Avt. 41–42. §

  ■ Az ingófoglalás általános szabályai – Avt. 43–46. §

  ■ A járműfoglalás speciális szabályai – Avt. 47. §

  ■ Követelés lefoglalása – Avt. 48. §

  ■ Zálogjoggal terhelt ingóság lefoglalása – Avt. 49. §

  ■ Fedezetcsere a végrehajtási eljárásban – Avt. 50. §

  ■ Az ingatlan lefoglalása – Avt. 51–56. §

  ■ A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének módjai – Avt. 57. §

  ■ A vagyontárgyak értékesítésének időpontja – Avt. 58–59. §

  ■ Ingóárverés – Avt. 60–68. §

  ■ Az üzletrész, illetve romlandó dolgok értékesítésének eltérő szabályai, a bizományosi értékesítés – Avt. 69–71/A. §

  ■ Ingatlanárverés általános szabályai – Avt. 72–82. §

  ■ Lakóingatlan értékesítése – Avt. 83–87. §

  ■ Ingó és ingatlan vagyontárgy árverésen kívüli értékesítése – Avt. 88. §

  ■ Az elektronikus árverés – Avt. 89–91. §

  ■ A sikertelen és a meghiúsult árverés – Avt. 92–93. §

  ■ Ingóság, ingatlan visszaadása az adósnak – Avt. 94. §

  ■ A biztosítási és ideiglenes biztosítási intézkedés szabályai az adóigazgatásban – Air. 82–84. §

  ■ Biztosítási intézkedés az adóvégrehajtásban – Avt. 95–101. §

  ■ Kötelezettségét elmulasztó személy fizetésre kötelezése – Avt. 102–103. §

  ■ Adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása – Avt. 104–116. §

  ■ Végrehajtás az önkormányzati adóhatóság megkeresésére – Avt. 117. §

  ■ A hallgatói hiteltartozások behajtása – Avt. 118. §

  ■ Végrehajtás az általános közigazgatási rendtartás alapján átadott fizetési kötelezettségek esetén – Avt. 119–121. §

  ■ Az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmény végrehajtásának szabályai – Avt. 122–125. §

  ■ A korábbi törvényszéki végrehajtás speciális szabályai – Avt. 125/A–125/H. §

  19. Az adóhatóság által nyújtott szolgáltatások

  ■ A szolgálatások köre – Art. 256. §

  ■ Kezdő vállalkozások támogatása – Art. 257. §

  ■ Ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer működtetése – Art. 258. §

  ■ Adatlekérdezési lehetőség biztosítása – Art. 259. §

  ■ Köztartozásmentes adózói adatbázis működtetése és közzététele – Art. 260. §

  ■ Megbízható adózók közzététele – Art. 261. §

  ■ Egyéni vállalkozók bevallási adatainak közzététele – Art. 262. §

  ■ Nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzététele – Art. 263. §

  ■ Nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzététele – Art. 130. §, 264–264/A. §

  ■ Be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztatók közzététele – Art. 265. §

  ■ Egyéb közzétételek – Art. 266. §

  ■ Tájékoztatás adókötelezettség teljesítésének megkerüléséről – Art. 267. §

 • Státusz
  ÚJ