Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


Gazdasági Társaságok Átalakulása 2024

Gazdasági Társaságok Átalakulása 2024
13 900 Ft

Gazdasági Társaságok Átalakulása

Jogi háttér - Számvitel - Adózás

Szerzők: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

Megjelenés: 2024. április 4.

 • Szerzők: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

  Formátum: B/5

  Terjedelem: 332 oldal

  Megjelenés: 2024. április 4.

   

  Tartalom:

  1. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE

  ■ Jogi háttér főbb összefüggései, gyakorlati alkalmazása

  ■ Átalakulások fogalma, típusai

  ■ Átalakulások közös, általános szabályai

  ■ Létszám-, eszköz- és projektátadás speciális eseteinek kezelése átalakulás során

  Munkaügyi jogutódlás

  Eszközátadás, valamint projektátruházás támogatási szerződések mellett

  ■ Átalakulás folyamata

  Az első átalakulási döntés, a szándék elhatározása

  Az átalakulással kapcsolatos második döntés (végleges elhatározás)

  Céghirdetmény közzététele és a hitelezői igénybejelentések

  Cégbejegyzési kérelem

  Cégbírósági bejegyzéssel összefüggő teendők, végleges vagyonmérleg és -leltár készítése

  ■ Átalakulások speciális szabályai

  Egyesülések sajátos szabályai

  Szétválások sajátos szabályai

  ■ Leválás mint a kiválások új altípusa

  Beolvadásos szétválás

  Nyilvánosan működő részvénytársaságok átalakulására vonatkozó sajátos szabályok

  Szövetkezetek átalakulására vonatkozó sajátos szabályok

  Határon átnyúló egyesülések

  ■ Átalakulások és a versenykorlátozás tilalma

  Az eljárások illeték- és költségvonzata, átalakulási hirdetmény megjelentetése

  2. ÁTALAKULÁSOK SZÁMVITELE

  Átalakuláshoz kapcsolódó főbb számviteli előírások (2000. évi C. törvény, Sztv)

  Vagyonmérleg-tervezetek elkészítésének követelményei

  Vagyonmérlegek rendszerének általános bemutatása

  Átalakulás társaságiforma-váltással (Könyv szerinti értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei, Piaci értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei)

  Átalakulás egyesüléssel (Az egyesülés specialitásai)

  Szétválás specialitásai (A leválás szabályai)

  Kiválás és különválás beolvadással kombinálva (Kiválás és beolvadás kombinációja, Különválás és beolvadás kombinációja)

  Vagyonleltár-tervezetek

  Végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elkészítésének szabályai

  ■ Átalakulás társaságiforma-váltással (Könyv szerinti értéken történő átalakulás, Piaci értéken történő átalakulás)

  ■ Átalakulás egyesüléssel

  ■ Átalakulás szétválással

  Vagyonmérleg-tervezetek és végleges vagyonmérlegek elkészítésének azonos és eltérő  szabályai

  ■ Átalakulás, egyesülés, szétválás IFRS szerinti beszámolót készítőknél

  Könyvelési feladatok az átalakulásokhoz kapcsolódóan

  ■ Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaságoknál

  Számviteli elszámolások a társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulásoknál

  Számviteli elszámolások egyesülés esetén

  Számviteli elszámolások szétválásoknál

  Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaság (Sztv. hatálya alá tartozó) tulajdonosainál (Kilépő taggal való elszámolás, Elszámolás az átalakuló gazdasági társaságok tulajdonosainál, Elszámolás az egyesülő gazdasági társaságok tulajdonosainál, Elszámolás a szétváló gazdasági társaságok tulajdonosainál)

  ■ Osztalékelszámolás az átalakulások során

  A vagyonmérlegeket érintő 2016. évi számviteli változások jelentősége

  Az osztalékfizetés jogi alapvetései

  Osztalékelszámolás az átalakulás cégbírósági bejegyzéséig

  Osztalékfizetés az átalakulást követően

  Konkrét osztalékelszámolási példa a jogutód jegyzett tőkéjének meghatározására

  ■ Átalakulások könyvvizsgálata

  ■ Esettanulmány az átalakulásokkal kapcsolatos számviteli elszámolásokra

  3. ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

  Adó- és közteher-konzekvenciák

  Átalakulások társaságiadó-következményei

  ■ Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény átalakulásokat érintő jogszabályainak következményei

  ■ Adóalap-korrekciók az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságoknál

  ■ Az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások

  ■ Esettanulmány az átalakulások társaságiadó-vonzataira (átalakulás társaságiforma-váltással)

  Átalakulások főbb szabályai a kata- és kiva-adóalanyiságot érintően, adóalanyi státuszváltozások. Helyi iparűzési adóalapszámítási szabályok az átalakulásokhoz kapcsolódóan 

  ■ Katás adóalanyi státusz

  ■ Átalakulás és kivás adóalanyi státusz

  ■ A hipa átalakulásokat érintő főbb szabályai

  Illetéktörvény átalakulásokat érintő előírásai

  ■ Illetéktörvény területi és személyi hatálya

  ■ Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség

  ■ Ajándékozási illeték

  ■ Cégbírósági eljárási illeték

  ■ Visszterhes vagyonszerzés bejelentése

  Átalakulások SZJA-vonzatai

  ■ Adó alapját és mértékét érintő szabályok

  ■ Adókötelezettség keletkezésére, megállapítására vonatkozó szabályok

  ■ Eljárási adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok

  ■ Esettanulmányok értékpapírral kapcsolatos jövedelem szja-adózására

  Átalakulással kapcsolatos adóigazgatási szabályok, bevallási határidők és egyéb praktikus feladatok

  Átalakulások ÁFA-vonzatai

  A szocho alapja és mértéke az átalakulások esetében

  4. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS

  Átalakulások, egyesülések, szétválások számvitelt érintő következményei

  ■ Társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

  ■ Egyesüléssel megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

  ■ Szétválással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

  Átalakulások társaságiadó-következményei

  ■ Adóalap-korrekciók az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságoknál

  ■ Átalakulásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások

  Az illetékkövetkezményekről

  ■ Illetéktörvény területi és személyi hatálya

  ■ Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség

  ■ Visszterhes vagyonátruházási illeték

  ■ Vagyonszerzés bejelentése

  5. MELLÉKLETEK

  ■ Forgatókönyv XYZ Zrt. Kft.-vé történő átalakulásához

  ■ Forgatókönyv XYZ Kft.-nek az ABC Kft.-be való beolvadásához

  ■ Forgatókönyv XYZ Kft. kiválásos átalakulásához

  ■ Átalakulási tervminta XYZ Kft. Zrt.-vé alakulásához

  ■ Cégbejegyzési kérelem