Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


ELLENŐRZÉSEK, ÖNELLENŐRZÉSEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA

ELLENŐRZÉSEK, ÖNELLENŐRZÉSEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA
6 000 Ft

ELLENŐRZÉSEK, ÖNELLENŐRZÉSEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA

Számvitel, Tao, KIVA, ÁFA (Példák, esettanulmányok)

Szerzők: Bertalanné Danó Katalin

Terjedelem: 212 oldal

Formátum: B5

Megjelenés: 2022. augusztus

 • A könyvelés, az adómegállapítás során a leggondosabb munka mellett is előfordulhat tévedés, melyet természetesen javítani kell.

  A feltárt hibák javítására vonatkozó előírások terén az elmúlt években nem voltak ugyan érdemi módosítások, de a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy főleg a feltárt hibák miatti háromoszlopos beszámolókészítés, az ÁFA bevallásban elkövetett tévedések, hibák javításával kapcsolatos teendők – lévén, hogy ezek nem képezik a mindennapos könyvelői munka részét – gondot okoznak az adózással,
  számvitellel, könyveléssel foglalkozók számára.
  Ezért ebben a könyvben segítséget szeretnénk nyújtani az ellenőrzési megállapításokhoz kapcsolódó jogszabályi előírások értelmezésében, az ellenőrzések során feltárt hibák értékelésében, a helytelen elszámolások feltárásainak minősítésében és eligazítást nyújtani a hibajavítások könyvelésére, illetve a beszámolóban történő bemutatására vonatkozóan.
  A hangsúlyt az előző éveket érintő önellenőrzésre helyeztük, de segítséget jelenthet a külső ellenőrzéssel foglalkozó, hatóságok által tett megállapítások számviteli elszámolásában is.
  Az önellenőrzéseket végző, hatósági ellenőrzésben közreműködő számviteli szakemberek munkáját szeretnénk segíteni azzal, hogy sok-sok példán keresztül mutatjuk be azokat a szabályokat, melyeket a feltárt hibák számviteli javítása során be kell tartani.

  Továbbá szeretnénk segítséget nyújtani abban is, hogy az egyre bonyolultabbá váló ÁFA-val kapcsolatos előírások, számlaadat szolgáltatások rendszerében a hibajavítás terén is könnyebben eligazodjon az adózó.

 • TARTALOMJEGYZÉK
  ELŐSZÓ........................................................................................................................................7
  I. RÉSZ
  AZ ELLENŐRZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK.....9
  1. Az ellenőrzés módjának meghatározása az adózás rendje szerint .......................................9
  1.1 Az adóhatósági ellenőrzés szabályai .........................................................................10
  1.2 Az adókötelezettség önellenőrzésére vonatkozó szabályok ......................................11
  1.2.1 Az önellenőrzéshez használandó nyomtatványok: ..........................................13
  1.2.2 Az önellenőrzési pótlék ...................................................................................14
  1.2.3 Az önellenőrzési pótlék mértéke ......................................................................14
  1.2.4 Nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani:.................................................15
  1.2.5 A magánszemélyt terhelő járulékkal kapcsolatos önellenőrzés speciális szabályai ..16
  1.2.6 A kifizető, a munkáltató által megállapított adó, adóelőleg önellenőrzésének
  speciális szabályai ..........................................................................................17
  1.2.7 Egyéb speciális szabályok ..............................................................................17
  2. Az ellenőrzés által feltárt hibák számviteli szabályozása.................................................18
  2.1 Az ellenőrzések által tett megállapítások hatása a beszámolóra ...............................18
  2.2 Értelmező rendelkezések, fogalmak..........................................................................18
  2.2.1 Nem ellenőrzés, csak hiba javítás....................................................................20
  2.2.2 Az ellenőrzés fajtái az ellenőrzött időszak lezártsága szerint..........................21
  2.3 Az ellenőrzéssel (önellenőrzéssel) feltárt hibák jellemzői ........................................22
  2.4 A hibák és hibahatások minősítése, azok mértéke.....................................................22
  2.4.1 A hiba mértékének meghatározása ..................................................................24
  2.4.2 A hiba minősítése.............................................................................................25
  2.4.3 Példák a jelentős, nem jelentős összegű hiba meghatározására .....................26
  2.5 A nem jelentős összegű hibák számviteli elszámolása és kimutatása a beszámolóban ...31
  2.6 A jelentős összegű hibák számviteli elszámolása és kimutatása a beszámolóban ....31
  2.7 A jelentős, nem jelentő hiba javításának dátuma.......................................................33
  2.7.1 A jogkövetkezmények elszámolásának időpontja.............................................33
  2.8 Önellenőrzési nyilvántartás.......................................................................................34
  3. KIVA alanyok önellenőrzésének szabályai ........................................................................34
  II. RÉSZ
  PÉLDÁK HIBÁK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSÁRA TAO ALANYOKNÁL ..........37
  1. Befektetett eszközök ..........................................................................................................37
  1.1 Tárgyieszközök bekerülési értékének helytelen megállapítása.................................37
  1.2 Helytelen amortizációs kulcs alkalmazása ráaktiválás esetén, amikor a hasznos
  élettartam is növekszik .............................................................................................43
  1.3 Beruházásra adott előleg helytelen kimutatása a beszámolóban...............................50
  1.4 Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékvesztése .............................................54

  2. Készletek............................................................................................................................58
  2.1 Vásárolt anyagok, termékek minőségi reklamációja miatt adott engedmény
  helytelen figyelembevétel.........................................................................................58
  2.2 Áruk beszerzési árának helytelen meghatározása és ennek értékesítési költségre
  gyakorolt hatása........................................................................................................63
  3. Követelések........................................................................................................................70
  3.1 Vevőkövetelések miatti értékvesztés visszaírásának hibás számbevétele
  a társasági adóban.....................................................................................................70
  4. Átmenő aktívák ..................................................................................................................73
  4.1. Költségek helytelen aktív időbeli elhatárolása.........................................................73
  5. Saját tőke............................................................................................................................77
  5.1 Tulajdonos által veszteség rendezésére befizetett összegek tévesen
  tagi kölcsönként kimutatva (eltérő üzleti éves gazdálkodó).....................................77
  5.2 Mezőgazdasági célra kapott fejlesztési támogatás helytelen elszámolása ................81
  5.3 Csak saját tőke elemeit érintő hiba............................................................................86
  6. Céltartalék ..........................................................................................................................87
  6.1 Céltartalék képzés hiánya garanciális kötelezettség miatt ........................................87
  7. Kötelezettségek ..................................................................................................................93
  7.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratúvá átsorolás hiánya ...........................93
  8. Passzív időbeli elhatárolás.................................................................................................95
  8.1 Kapott hitel kamata passzív időbeli elhatárolásként .................................................95
  9. Eredményt érintő hibák....................................................................................................103
  9.1 Árbevétel helytelen elszámolása .............................................................................103
  9.2 Személyi jellegű ráfordítások helytelen elszámolása..............................................106
  10. Egyebek..........................................................................................................................109
  10.1 NAV, ÁFA ellenőrzés megállapítása önellenőrzési vonzattal................................109
  10.2 Vitatott adóhatósági megállapítás elszámolási időpontja......................................112
  10.3 Bírósági határozattal érvénytelenített adóhatósági ellenőrzési megállapítások
  elszámolása............................................................................................................116
  10.4 Hiba összeg számszaki ellenőrzése .......................................................................118
  Példajegyzék ........................................................................................................................119
  III. RÉSZ
  PÉLDÁK HIBÁK SZÁMVITELI JAVÍTÁSÁRA KIVA ALANYOKNÁL ..................121
  1. Befektetett eszközök ........................................................................................................121
  1.1 Tárgyieszközök bekerülési értékének helytelen megállapítása...............................121
  1.2 Helytelen amortizációs kulcs alkalmazása ráaktiválás esetén, amikor a hasznos
  élettartam is növekszik ...........................................................................................126
  1.3 Beruházásra adott előleg helytelen kimutatása a beszámolóban.............................133
  1.4 Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékvesztése ...........................................137

  5
  2. Készletek..........................................................................................................................140
  2.1 Vásárolt anyagok, termékek minőségi reklamációja miatt adott engedmény
  helytelen figyelembe vétel......................................................................................140
  2.2 Áruk beszerzési árának helytelen meghatározása és ennek értékesítési költségre
  gyakorolt hatása......................................................................................................146
  3. Átmenő aktívák ................................................................................................................151
  3.1 Költségek helytelen aktív időbeli elhatárolása........................................................151
  4. Saját tőke..........................................................................................................................155
  4.1 Tulajdonos által veszteség rendezésére befizetett összegek tévesen
  tagi kölcsönként kimutatva ....................................................................................155
  4.2 Mezőgazdasági célra kapott fejlesztési támogatás helytelen elszámolása ..............159
  4.3 Csak saját tőke elemeit érintő hiba..........................................................................164
  5. Céltartalék ........................................................................................................................165
  5.1 Céltartalék képzés hiánya garanciális kötelezettség miatt ......................................165
  6. Kötelezettségek ................................................................................................................170
  6.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratúvá átsorolás hiánya .........................170
  7. Passzív időbeli elhatárolás...............................................................................................172
  7.1 Kapott hitel kamata passzív időbeli elhatárolásként ...............................................172
  8. Eredményt érintő hibák....................................................................................................179
  8.1 Árbevétel helytelen elszámolása .............................................................................179
  8.2 Személyi jellegű ráfordítások helytelen elszámolása..............................................182
  9. Egyebek............................................................................................................................184
  9.1 NAV, ÁFA ellenőrzés megállapítása .......................................................................184
  9.2 Vitatott adóhatósági megállapítás elszámolási időpontja........................................186
  9.3 Bírósági határozattal érvénytelenített adóhatósági ellenőrzési megállapítások
  elszámolása.............................................................................................................190
  9.4 Hiba összeg számszaki ellenőrzése .........................................................................191
  Példajegyzék ........................................................................................................................192
  IV. RÉSZ
  AZ ÁFA ÖNELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI.............................................................195
  Önellenőrzés egyes esetei az áfában ....................................................................................195
  1. Adminisztrációs okokra visszavezethető önellenőrzés ..................................................195
  2. Számla kiállításához és számlamódosításhoz kapcsolódó áfakorrekciók ......................198
  2.1 A számla számszaki részét nem érintő korrekciók elszámolása..............................199
  2.2 Adóalapot és adót érintő módosítások elszámolása ................................................200
  2.2.1 Az értékesítő által végzett számlakorrekciók általános elszámolási rendje...... 200
  2.2.2 A számla befogadót érintő korrekciók általános elszámolási rendje.............202
  2.2.3 Számlamódosítás hatása határozott idejű elszámolás esetén........................203
  2.2.4 Előleghez kapcsolódó korrekciók elszámolása..............................................204
  2.2.5 Adózási mechanizmus téves alkalmazása miatti számlakorrekciók elszámolása....205
  3. Egyéb önellenőrzést kiváltó esetek ................................................................................209
  4. Önellenőrzés elkerülésének legális lehetősége...............................................................211