Előjegyzés 2023

Előrendelhető szakkönyveink itt:

https://elojegyzes.szakkonyv.net/

Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


Otthoni munkavégzés, Távmunka

Otthoni munkavégzés, Távmunka
2 000 Ft

Otthoni munkavégzés, távmunka 2021

Szerzők: Bankó Zoltán, Sipka Péter
Oldalszám: 64 oldal
Kiadás éve: 2021
Méret: B/5

 • A munkavégzés helyének munkajogi kérdései
  Kevés aktuálisabb munkajogi témát találni napjainkban a távmunkánál. A terjedő távmunkavégzési formát a pandémia az egyik leggyakoribb munkajogi kérdéssé tette. Ezzel azok a kérdések és problémák, amelyek eddig leggyakrabban csak az elméletben, valamint a munkajogi szakirodalomban jelentek meg, egy csapásra szinte minden munkahelyen felmerültek. Azzal, hogy tömegesen felmerült a távmunkavégzés jelensége, a jogalkotási, elhatárolási, jogalkalmazási kérdések nem oldódtak meg, csak számosabbá váltak. Nem könnyítette meg a munkajogi elvi kérdések tisztázását a veszélyhelyzet idejére alkotott átmeneti szabályok megszületése, melyek rendeltetésüknél fogva nem a helyzet hosszútávú rendezésére szolgálnak.
  A kötet egyik fő célja egyrészt a fogalmak tisztázása, másrészt igyekszik a foglalkoztatási gyakorlat számára a tételesjog alapján eligazodást nyújtani. Természetszerűleg a jogszabályokkal, azok alkalmazásával kapcsolatosan leírtak a 2021.októberében ismert rendelkezések alapján állnak, de korántsem csak a veszélyhelyzet idejére vonatkozó megállapításokat tartalmaznak. Napjainkban különösen sok a bizonytalanság, számos megoldásra váró kérdés fogalmazódik meg a témával kapcsolatosan, egy azonban biztosan állítható: a távmunkavégzéssel kapcsolatos jogalkotás a közeli jövőben is a munkajog egyik fontos, egyre nagyobb munkáltatói és munkavállalói kört értintő kérdése lesz.

 • TARTALOMJEGYZÉK
  BEVEZETÉS ...............................................................................................................................5
  I. ATÁVMUNKA, OTTHONI MUNKAVÉGZÉS, „HOME OFFICE” FOGALMÁRÓL..7
  A távmunka fogalmának megközelítése...................................................................................7
  A távmunka fajtái.....................................................................................................................8
  Az Európai Távmunka Keret-megállapodás – a távmunka szabályozásának szempontjai....11
  II. A TÁVMUNKA SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
  MAGYARORSZÁGON.....................................................................................................15
  A távmunka elterjedtségéről, foglalkoztatáspolitikai szerepéről ...........................................15
  A távmunka magyar szabályozása .........................................................................................16
  A Munka törvénykönyvének hatályos szabályai....................................................................18
  A távmunka szabályozás veszélyhelyzet idején.....................................................................19
  Munkavédelmi kérdések....................................................................................................20
  Adójogi kérdések...............................................................................................................22
  A Munka törvénykönyve alkalmazásáról..........................................................................23
  III. AZ ÚGYNEVEZETT „HOME OFFICE” MEGÁLLAPODÁSOK
  A MAGYAR MUNKAJOGBAN ......................................................................................25
  Az otthoni munkavégzés szabályozásának szempontjai........................................................26
  IV. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A TÁVMUNKA ÉS AZ OTTHONI
  MUNKAVÉGZÉS SORÁN ...............................................................................................27
  A munkaszerződés különleges elemei....................................................................................28
  A munkáltatói kötelezettségek kiemelt területei ....................................................................29
  A tájékoztatási kötelezettség ............................................................................................31
  Fokozott együttműködési kötelezettség ............................................................................33
  A méltányos mérlegelés elvének megjelenése...................................................................33
  A joggal való visszaélés tilalma .......................................................................................34
  A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme a munkavállaló személyiségi
  jogainak tükrében .............................................................................................................35
  Az egyenlő bánásmód követelménye.................................................................................38
  A munkaidő beosztás különlegességei a távmunka esetében............................................39
  Különlegesség a munkaviszony megszűnése, megszüntetése terén ..................................42
  A jogok és kötelezettségek az otthonról történő munkavégzés esetében ..............................43
  Amunkáltató kártérítési felelőssége a távmunkavégzés és az otthoni munkavégzés esetében ....44
  V. A TÁVMUNKA ÉS AZ OTTHONI MUNKAVÉGZÉS BIBLIOGRÁFIÁJA ............49
  A kötetben felhasznált irodalom jegyzéke és források a téma tanulmányozásához...............49