Előjegyzés 2023

Előrendelhető szakkönyveink itt:

https://elojegyzes.szakkonyv.net/

Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


A teherfuvarozás adójogi környezete 2021

A teherfuvarozás adójogi környezete 2021
3 000 Ft

A teherfuvarozás adójogi környezete 2021

Szerzők: Fekete Antal, Vincze Péter, Vira Sándor
Oldalszám: 84 oldal
Kiadás éve: 2021
Méret: B5

 • Az áruszállítás és a logisztika az elmúlt évtizedekben nemzetgazdasági szinten is jelentős volument képviselő iparággá nőtte ki magát Magyarországon. Fontos, hogy, mind a fuvarozási szolgáltatás nyújtója, mind pedig a szolgáltatás igénybe vevője tisztában legyen annak áfajogi következményeivel, továbbáa fuvardíj meghatározása során annak áfahatását is érdemes feltérképezni.

  A kiadvány első részében a szerzők összefoglalják azokat az áfaszabályokat, melyek a fuvarozási és fuvarszervezői tevékenységhez kapcsolódnak. Bemutatásra kerülnek a fuvarozáshoz kapcsolódó teljesítési hely szabályok. A teljesítési helyre vonatkozóáfaszabályokon belül ismertetésre kerülnek az adóalanyok, illetve a nem adóalanyok részére nyújtott fuvarozási szolgáltatások teljesítési hely szabályai.

  A második részben a Saldo szakértőtanácsadói tapasztalataiból osztják meg az olvasóval azokat a tipikus vagy érdekes, tanulságos kérdéseket, amik a mindennapokban találkoztak a fuvarozási tevékenység adózásával kapcsolatosan.

  A harmadik fejezetben, az Elektronikus Közúti Áruforgalom EllenőrzőRendszer (EKÁER) hatályos szabályait mutatják be a szerzők, míg a negyedik fejezetben a BIREG kapott helyt.

  Az utolsó fejezetben a nemzetközi fuvarozás végzésével, de nem kifejezetten a fuvarozási cél teljesítésével kapcsolatos ügyet olvashatnak, amelyekkel az Európai Bíróság foglalkozott, vagy olyat, amely a magyar Legfelsőbb Bíróság előtt zárult, és amelyek felhívják a figyelmet a fuvarozás bizonyos kockázataira; arra, hogy akár a fuvarozócég, akár a gépkocsivezető kellő figyelmet tanúsítson a fuvarozás teljesítése során.

 • TARTALOMJEGYZÉK
  I. ÁRUFUVAROZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁFASZABÁLYOK.......................................5
  1. Teherfuvarozás és járulékos elemeinek teljesítési helye ..................................................5
  1.1 Adóalanyok részére nyújtott fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye..........................6
  1.1.1 Megrendelő jogállása.........................................................................................7
  1.1.2 Gazdasági célú letelepedés meghatározásának jelentősége...............................9
  1.2 Nem adóalanyok részére nyújtott fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye................10
  1.3 A teherfuvarozás teljesítési helye összefoglalva táblázatos formában .......................12
  2. A fuvarozási szolgáltatás adóalapja .................................................................................13
  2.1 A fuvarozáshoz kapcsolódó szankciós jellegű tételek................................................14
  3. Adómérték .........................................................................................................................16
  3.1 Nemzetközi fuvarozáshoz kapcsolódó adómentesség................................................17
  4. Adófizetésre kötelezett személy ........................................................................................19
  5. Bizonylatolási szabályok...................................................................................................21
  5.1 Számla kötelező tartalmi elemei.................................................................................22
  5.2 A fuvarozási szolgáltatás teljesítési időpontja ............................................................23
  6. Bevalláshoz kapcsolódó kérdések ....................................................................................26
  6.1 Adóalap forintban történő meghatározása..................................................................27
  7. A fuvarozáshoz kapcsolódó költségek áfalevonása belföldön, külföldön .....................28
  7.1 A fuvarozáshoz kapcsolódó áfalevonás sajátosságai belföldön .................................28
  7.2 Áfavisszaigénylés külföldről......................................................................................29
  II. KÉRDÉSEK-VÁLASZOK A FUVAROZÁSI TEVÉKENYSÉG ADÓZÁSÁVAL
  KAPCSOLATBAN ..............................................................................................................32
  III. ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALMI ELLENŐRZŐ RENDSZER ......42
  III/A. A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS ............................................................................42
  1. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez kapcsolódó
  kötelezettségek ................................................................................................................42
  2. A bejelentés módosítása az EKÁER szám lezárását követően ....................................44
  3. A bejelentés módosítása esetén fizetendő pótlék.............................................................44
  4. Bejelentés hiánya, vagy téves bejelentés esetén mulasztási bírság................................45
  III/B. A VÉGREHAJTÁSI RENDELET SZABÁLYAI ................................................46
  1. Értelmező rendelkezések ..................................................................................................46
  2. A bejelentési kötelezettség.................................................................................................47
  3. A bejelentésre kötelezett....................................................................................................48
  4. Bejelentés hiányában is folytatható (mentesülés a bejelentési kötelezettség alól).......49
  5. Az útszakasz-mentesítés szabályai ...................................................................................50
  6. Az EKÁER szám megállapítása érdekében bejelentendő adatok.................................51
  7. A nyilvántartásba vétel szabályai.....................................................................................53
  8. A változásbejelentés szabályai..........................................................................................55
  9. Az önkéntes bejelentés szabályai......................................................................................55
  10. Az egyszerűsített bejelentés szabályai ...........................................................................56
  11. A biztosítékra vonatkozó szabályok...............................................................................56
  12. A biztosíték kezelése, mértékének meghatározása .......................................................59
  13. A garancia formájában nyújtott biztosíték...................................................................60
  14. Adatbiztonság és tájékoztatás ........................................................................................62
  IV. BIREG...................................................................................................................................63
  1. A jogszabály .......................................................................................................................63
  2. Milyen fuvarozási tevékenységre vonatkozik a BIREG kötelezettség..........................65
  3. A fuvarozási engedélyek....................................................................................................66
  4. A fuvarozási szolgáltató kötelezettségei...........................................................................68
  5. A rakodóhelyek (fel/lerakodás) kötelezettségei...............................................................68
  6. Az EKÁER és BIREG összevetése ...................................................................................70
  V. KOCKÁZATOK ...................................................................................................................71
  1. Az általános forgalmi adó levonási joga, ha egyetemleges felelősséggel fizette meg
  a közterhet a fuvarozó vállalkozás..................................................................................71
  2. Harmadik országos illetőségű fuvareszközzel végzett Közösségen belüli
  fuvarozással a vámjog megsértése...................................................................................73
  3. Objektív felelősség jövedéki jogsértő ügyben a fuvarozónál ........................................75
  4. Fuvarozó és alfuvarozó (alvállalkozó) felelőssége vámjogsértés esetén.......................79
  5. A járművezető felelőssége menetíró készülék vezetésével kapcsolatos
  jogsértés esetén..................................................................................................................82